SGK Emeklilik

Geçem yıl SGK Emekli Aylıklarında Yapılan İyileştirmeler

Geçen yıl (2019 yılı) Ramazan ve Kurban Bayramlarında 12 milyon emekliye toplam 21,4 milyar TL ödeme yapılmıştır.  Bu yıl Ramazan bayramı gelmeden önce 2020 nisan ayında ödemeler yapılmıştır. 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesi gereğince, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında ek ödeme dâhil 1.000 Türk lirasından (TL) az olmaması sağlanmıştır. En son yapılan değişiklikler 1500 TL’ye çıkarılmıştır.

Doktorların emekli aylıkları 01/01/2019 tarihi itibarıyla artırılmıştır.  01/07/2019 tarihi itibarıyla uzman tabip veya diş tabibi için 2.353,80 TL, uzman olmayan tabip veya diş tabibi için 1.799,97 TL ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılarak ödeme yapılmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=3D61dKNIMag

Mübaşir kadro unvanında bulunanlardan Kanununun yürürlük tarihinden önce kendilerine emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile halen bu kadro unvanında çalışmaya devam edenlerin derece ve kademeleri de dikkate alınarak ek göstergeden yararlandırılmaları sağlanmıştır.

Şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına ve harp ve vazife malullerinin kendilerine 2019-2020 eğitim öğretim döneminde (20.141 hak sahibine) 58.091.574 TL eğitim ve öğretim yardımı 08/10/2019 tarihinde ödenmiştir. Ayrıca, 2019 yılı içinde gerekli koşulları taşıması nedeniyle talep eden 517 öğrenciye de eğitim ve öğretim yardımı ödemesi yapılmıştır.

2022 sayılı Kanun kapsamında aylık almakta iken aynı zamanda çocuklarının ölümleri sebebiyle Kurumdan ölüm aylığı bağlanan ana ve babaların bu aylıklarından feragat etmeleri halinde 2022 aylıklarını almalarına olanak sağlanmıştır.

27/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6770 sayılı Kanun) ile tüm emeklilere emekli oldukları tarihlerdeki katsayılar esas alınarak emekli ikramiyesi ödenmesine imkân tanınmıştır. Bu kapsamda ikramiye tutarı 7.500 TL’nin üzerinde olanlara iki taksitle ödeme yapılması düzenlendiğinden 2019 yılında 2. taksit olarak 724 emekli ve hak sahibine yasal faizi ile birlikte 4.109.738,89 TL ikramiye ödemesi yapılmıştır.

5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 79’uncu maddesi ile Kurum hatasından kaynaklanan yersiz ödemelere ilişkin borçların terkin edilmesi sağlanmıştır.

4/1 (a) maaş ödeme sisteminin günlük ödemeye geçmesi ile kapsamdaki emekli ve hak sahiplerine maaş ödeme günlerine göre 16 ila 56 gün sonra ödenen birikmiş aylıkların asgari iki gün içerisinde bankaya gönderilerek ödenmesi sağlanmaya başlanmış böylelikle gecikmeli ödemeden kaynaklanan mağduriyet giderilmiştir.

2019 yılında 4/1-(a) ödemeler sistemindeki emekli kayıtlarının 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) emekli kütükleri karşılaştırılarak yersiz gelir/aylık ödenmesinin tespit edilmesine yönelik teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlamış ve Ağustos/2019 itibarıyla işletime açılmıştır. Söz konusu yazılımın yapılması ile 4/1-(a) emekli ödemeleri ile 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) emekli ödeme sistemleri karşılaştırılarak yürürlükteki mevzuata göre yersiz aylık ödenenlerin ivedilikle tespit edilmesi sağlanmıştır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir