İş Kanunu İşlemleri

İşçi alacak ve tazminatlarında zamanaşımının 10 yıla yükseltilmesi ile ilgili düzenleme

Kıdem tazminat ile diğer tazminatlarda zamanaşımı 10 yıldan 5 yıla kadar indirilmişti. Bu kez TBMM’ye verilen yasa teklifi ile İşçi alacak ve tazminatlarında zamanaşımı süresinin 5 yıldan  10 yıla yükseltilmesi  öngörülmektedir.

21 Kasımda TBMM komisyonuna kadar ulaşan yasa teklifinin gerekçesinde;

Zaman aşımı sürelerinin kısaltılması, işçi alacaklarını alınamaz hale getirdiğini, Bazı işverenlerin davaları uzatmak yoluna gittiklerini, böyle düzenlemelerin, işçilerin lehine olması gerektiği, işçi alacak davalarının uzun sürdüğü  Bu durumun işçiler için hak kaybı yaratabildiği belirtilmiştir.

Yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatların zaman aşım sürelerini beş yıl ile sınırlayan kanunun değiştirilerek, zaman aşımı süresinin on yıla çıkarılması işçilerin lehine atılmış yerinde bir adım olacaktır.
Başta kıdem olmak üzere iş sözleşmesinden kaynaklanan ve hangi kanuna tabi olursa olsun zaman aşımının 5 yıldan 10 yıla çıkarılması davaları uzatmak yoluna giden işverenin kötü niyetini engelleyecektir.

Hususlarına yer verilmiştir.

UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

 

İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zamanaşımı süresi beş yıldır” ibaresi “zamanaşımı süresi on yıldır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir