SGK İşveren Rehberi

E-Sigorta Sözleşmesi artık E-Devletten Onaylanıp aktive edilecek

işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Diğer taraftan, SSİY.nin “İşyeri Bildirgesi” başlıklı 27 nci maddesinde,

“İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.”

denilmek suretiyle, gerek yasal süresi içerisinde gerekse yasal süresi dışında Kuruma gönderilen işyeri bildirgelerine ilişkin bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiş olup, buna bağlı olarak yasal süresi geçmiş işyeri bildirgelerinin de işverenlerce internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.

Yine yapılan düzenlemeyle, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan “e-Sigorta Kullanıcısı Bilgileri” kısmının doldurulmasıyla yapılabilecek ve e-Bildirge aktivasyon işlemleri işverenlerce/yöneticilerce/kullanıcılarca “e-Sigorta Sözleşmesi” nin e-Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Ancak, söz konusu işlemlerin e-Devlet vasıtasıyla yapılabilmesi için, tüzel özel işyerleri yönüyle sisteme kaydedilen tüm yöneticilerinin, adi ortaklık/iş ortaklığı işyerleri yönüyle sisteme kaydedilen tüm işverenlerin/ortakların gerçek kişi olması gerekmektedir.Aksi halde aktivasyon işlemleri, e-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvuru formu ve e-Sigorta sözleşmesinin imzalanarak ilgili üniteye verilmek suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

Buna göre, e-Bildirge aktivasyon işlemlerinin sistem üzerinden yapılarak e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresinin ilgiliye e-Devlet vasıtasıyla gösterilebilmesi için,

1- İşyeri tescil işleminin gerçekleştirilmesini müteakip,

-Gerçek kişi işyerleri için işverenin,

-Tüzel kamu işyerleri için yöneticinin,

-Tüzel özel işyerleri için tescil aşamasında sisteme kaydedilmiş tüm yöneticilerin,

-Adi ortaklık/İş ortaklığı işyerleri için tüm işverenlerin/ortakların,

-Apartman yönetimi işyerleri için yöneticinin,

e-Devlet ekranlarında “e-Sigorta Sözleşmesi” gösterilecek ve onaylanıp kabul edilmesi halinde kullanıcı kodu ve şifresi yetkilendirilen kullanıcının e-Devlet ekranında gösterilecektir.

 • Şifre talep edilen e-Bildirge kullanıcısının işveren yada yönetici ile aynı kişi olması durumunda bu kişilerden yalnızca kullanıcı kodu ve şifrenin gösterilmesi sırasında “e-Sigorta Sözleşmesi”ni onaylamaları istenilecek, ayrıca işveren yada yönetici olarak onay istenilmeyecektir. Birden fazla yöneticisi/ortağı olan işyerlerinde onay mesajı e-bildirge kullanıcısı olan yöneticinin/ortağın dışındaki diğer yöneticilere/ortaklara gönderilecektir.
 • “e-Sigorta Sözleşmesi” onaylanması amacıyla ilgililerin e-Devlet ekranlarına düştükten sonra, onaylayacak yöneticilerden/ortaklardan herhangi birinin onaydan çıkarılması yada işyeri bildirgesi ile bildirilen e-Bildirge kullanıcısının değiştirilmek istenildiği durumlarda, itiraz işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılacak ve gerekli incelemenin ardından uygun görülmesi halinde talep gerçekleştirilecektir.
 • “e-Sigorta Sözleşmesi”nin onaylanmayarak reddedilmesi halinde kayıt, kullanıcıların onay listelerinde görüntülenmeye devam edecektir.
 • Onaylayacak işveren/ortak/yönetici e-Devletin ilgili menüsünden giriş yaptığında onayını bekleyen kayıtlar liste halinde karşısına çıkacak, “işlem yap” butonuna bastığında “e-Sigorta Sözleşmesi” metnini inceleyerek, “Onay” yada “Reddet” işlemini yapabilecek, onayladığında ilk sayfadaki işlem yap butonu yerinde “onaylı” ibaresi görüntülenecektir.
 • İşverenler, yöneticiler ve e-Bildirge Kullanıcıları onay aşamalarını “Göster” butonu vasıtasıyla e-Devlet ekranlarından takip edebileceklerdir.
 • Onaylama işlemi kullanıcı tarafından onay sonrasında iptal edilemeyecektir.
 • Onay gittikten sonra itiraz neticesinden onay mekanizmasındaki herhangi bir kişinin

Ünitece onaydan çıkarılması durumunda onaydan çıkarılan kişilerin dışındakiler e-devletten onay işlemini yaptıklarında şifre kullanıcıya gidecektir.

 • e-Devletten e-Bildirge aktivasyon işlemleri sürerken işveren ayrıca manuel olarak müracaat etmişse, önce hangi taraftan şifre üretildiyse o geçerli olacak ve ünite kullanıcımıza “Bu işyeri için e-Bildirge kullanıcısı tanımlanmıştır.” mesajı verilecektir.

II- e-Bildirge kullanıcısının e-Devlet üzerinden gönderilen onayı reddetmesi halinde ve işverenin yeni bir kullanıcı belirlemesi durumunda bunu işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine bildirecek ve ünitenin yeni kullanıcıyı sisteme tanımlamasıyla birlikte yöneticiler için onay mekanizması baştan başlayacaktır.

 • Belirtilen işlemlerin yapılması sürecinde “e-Sigorta Sözleşmesi”nin gönderilme, görüntülenme, onay, reddedilme tarih ve saatleri, işlem yapılan İP numaraları gibi veriler Kurumumuz veri tabanında kayıt altına alınacaktır.
 • İşyeri tescilinin tamamlanmasının ardından gerekli şartları taşıyan ve e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi oluşturulacak işyerleri için ünite kullanıcısına ve gönderilecek tebligatla işverene aşağıdaki mesajla gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

“e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi oluşturulabilmesi için İşveren/Yönetici/Ortak 123******** TC kimlik numaralı M* *** K* *** ile e-Bildirge kullanıcısı 124******** TC kimlik numaralı A* *** * G* ** ***’in e-Devlet kullanıcısına e-Sigorta Sözleşme Onayı gönderilmiştir.”

 • İşyeri tescilinin tamamlanmasının ardından gerekli şartları taşımaması nedeniyle e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi mevcut aktivasyon programı vasıtasıyla oluşturulacak işyerleri için Ünite kullanıcısına aşağıdaki mesajla gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Gerçek kişi Yönetici/Ortak bulunamadığından yada tüm yönetici ve ortaklar gerçek kişi olmadığından otomatik e-Bildirge aktivasyon süreci başlatılamamıştır. 123******** TC kimlik için e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi oluşturulabilmesi için e-Sigorta Sözleşmesinin onaylanarak Kuruma intikal ettirilmesi gerekmektedir.’

Ayrıca, işverene gönderilecek tebligata aşağıdaki kısım eklenmek suretiyle gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

”123******** TC kimlik numaralı A* *** G* * *** için e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi oluşturulabilmesi için e-Sigorta Sözleşmesinin onaylanarak Kuruma intikal ettirilmesi gerekmektedir. ”

e-Bildirge şifrelerinin bloke edilmesi, unutulması veya kaybolması halinde yeni şifre verilmeyecek olup, e-Devlet şifresi üzerinden ulaşılan e bildirge şifresi yeniden kullanılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

One thought on “E-Sigorta Sözleşmesi artık E-Devletten Onaylanıp aktive edilecek

 1. Sigorta sistemi ile ilgili çok aydınlatıcı bir yazı olmuş teşekkürler e-sigorta ile ilgili birçok yazı görüp Meral etmiştim tam anlamı ile ne işe yaradığını bu makale sayesinde öğrenmiş oldum . Başarılarınızın devamını dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir