SGK Emeklilik

SGK Yurtdışı borçlanma işlemlerinde yeni uygulamalar

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında borçlanma işlemi için Kurumumuza ibraz edilen Doha ve Suudj Arabistanl daki dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş hizmet ve ikamet belgeleri hakkında bundan böyle aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

1.  T.C. Doha Büyükelçiliğince düzenlenmiş hizmet belgelerinin teyit işlemleri
T.C. Doha Büyükelçiliğince düzenlenmiş hizmet ve/veya ikamet belgesi ibraz etmek suretiyle borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri yapılmaksızın ibraz edilen hizmet ve/veya ikamet belgeleri anılan Büyükelçilikten teyidi alınmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

2.   Suudi Arabistan hizmet belgeleri

T.C. Riyad Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği tarafından düzenlenen hizmet belgelerinde Suudi Arabistantda çalıştığı belirlenmiştir. T.C. Cidde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği tarafından düzenlenen hizmet belgelerinde ise il …çalışmak üzere Suudi Arabistanlda bulunmuştur.” ifadelerinin yer aldığı, bu durumun işlemi yapan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde tereddütlere yol açtığı tespit edilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 20/5/2018 tarihi itibari ile Suudi Arabistanl daki dış temsilciliklerimizce düzenlenecek hizmet belgelerinde . . .Suudi Arabistan’da çalıştığı belirlenmiştir. İş bu belge, yurt dışı borçlanma işlemleri için kullanılmak üzere düzenlenmiştir. İlgili makamın bilgisine sunulur.” şeklinde ifade yer alacağı bildirilmiştir.

Buna göre, 20/5/2018 tarihinden sonra sadece bu ifadenin yer aldığı hizmet belgeleri borçlanmaya esas belge olarak kabul edilecektir. Söz konusu tarihten önce düzenlenmiş olması kaydıyla, Suudi Arabistan’daki dış temsilciklerimizce düzenlenen ve …çalışmak üzere Suudi Arabistan’da bulunmuştur.” ifadesinin yer aldığı hizmet belgeleri de borçlanmaya esas belge olarak dikkate alınacaktır.

Bu itibarla, 20/5/2018 tarihi ile bu Genel Yazının yayım tarihi arasında düzenlenmiş ” …çalışmak üzere Suudi Arabistan’da bulunmuştur.” ifadesi yer alan hizmet belgesi ile yurt dışı borçlanması yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, borçlanma yapılan yada aylık bağlanan bu tür belgeler mevcut ise teyit alınmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir