SGK İşveren Rehberi

e-Bildirgenizi kontrol ettiniz mi?

Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanma durumu hata listeleri vasıtasıyla kontrol edilmekte olup, hata listelerinde yer alan kayıtlar düzeltilmediği sürece e-Bildirge üzerinden cari ayda kanun numaralı belge düzenlenmesi engellenmiş (son üç gün hariç) ve bu uygulama 2018/5 (dahil) ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine kadar devam etmiştir.

Ancak, ünitelerimizin iş yoğunluğu nedeniyle hatalı kayıtların yeterli oranda düzeltilemediği ve işverenlerimizin kanun numaralı belgeleri genel itibariyle son üç gün Kurumumuza gönderdikleri, dolayısıyla hatalı teşvik kaydı olmasına ve bu durumun işverenlerce bilinmesine rağmen kanun numaralı belge düzenlenmeye devam edildiği hususları dikkate alınarak, 2014 yılından itibaren uygulanmakta olan bahse konu uygulamanın 2018/Haziran ayma ait aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanmak üzere kaldırılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

Diğer taraftan,  7143 s. K.  ile 2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmış olup, konuya ilişkin 2018-19 sayılı Genelgenin “15-8-Yersiz Yararlanılan Prim Teşviki, Destek ve İndirimlere İlişkin Kayıtların Düzeltilmesinden Sonra Yapılandırma İşlemlerine Başlanılması” başlıklı bölümünde hatalı kayıtların ünitelerimizce re’sen düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerinin yerine getirileceği hususu açıklanmıştır.

Bu bağlamda, Kurumumuz sistemlerinden alınan hatalı teşvik listeleri ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu hatalı kayıtların ünitelerimizce düzeltilmesi, işyerine ait hata listesinin bir örneğinin işyeri dosyasına konulması ve iptali yapılan hatalı kanun numaralı belgenin hata listelerinden silinmesi amacıyla gerek 3270 HOST ekranları üzerinden 10-6-10 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle, gerekse “İşveren intra (isv CICS menülerinin intra versiyonu)” programlarında yer alan “hatalı teşvik bildirimi sorgulama/güncelleme” ekranları vasıtasıyla hata listelerinin güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, 7143 sayılı Kanun ile getirilen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen işverenler için son başvuru tarihinin 31/7/2018 (dahil) tarihi olduğu ve hata listelerinde yer alan işverenlerin, hatalı kayıtların düzeltilmesinden doğacak borçlarının anılan Kanun kapsamında yapılandırılması talebinde bulunabilecekleri, ayrıca hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin 2018/Haziran bildirgesinden itibaren kanun numaralı bildirge düzenleyemeyeceği hususları dikkate alınarak, bu işlemlerin en geç 15/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilmesi  gerekmektedir.  (SGK)

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir