sgk-prim-odeme-tarihi
SGK Emeklilik

Emekli maaşım Temmuzda ne kadar arttı

Buna göre, 2018 yılı Temmuz ödeme döneminde;

 1. I) 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici I inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;
 2. a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.
AYLIĞIN ORANI 2018/OCAK

AYLIĞI

(TL)

2018/TEMNIUZ

ARTIŞ ORANI

(YO)

2018/TEMNIUZ

AYLIĞI

Sigortalı alt sınır a 1.509,13 1,0917 ı .647,52
0 1.260,97 1,0917 1.376,60
0 923,39 1,0917 ı .008,06
  461,71 1,0917 504,05
  692,55 1,0917 756,06

 

 1. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.
AYLIĞIN ORANI 2018/OCAK

AYLIĞI

2018/TENIMUZ

ARTIŞ ORANI

2018/TENIMUZ

AYLIĞI

Sigortalı alt sınır.a 11 1 1.509,13 1,0917 1.647,52
  1.259,12 1,0917 ı .374,58
  922,75 1,0917 ı .007
    1,0917 503,72
  692,09 1,0917 755,55
 1. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.
AYLIĞIN ORANI 2018/OCAK

(TL)

2018/TEMMUZ

ARTIŞ ORANI

2018/TENIMUZ

AYLIĞI

Si ortalı alt sınır a 11 930,44 1,0917 1.015,76
  744,35 1,0917 812,61
  558,24 1,0917 609,43
  279,15 1,0917 304,75
  418,72   457,12
 1. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

01/07/2018 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 67,65 TL olduğundan alt sınır geliri: 67,65 x 30 x % 35 – 710,33 TL’dir.

GELİRİN ORANI 01/07/2018 GELİRİ 2018/TEMNIUZ

ARTIŞ ORANI

2018/TEMNIUZ

ÖDEME DÖNEMİ GELİRİ

Si ortalı alt sınır eliri 710,33 1,0917 775,47
  568,26 1,0917 620,37
0/060 426,20 1,0917 465,28
  213,10 1,0917 232,64
  319,65 1,0917 348,96

 

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı;

2018/0cak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 67,65 x 30 x % 85 — ı .725,08 TL’den, az olmayacaktır.

 • 1/7/2018-31/12/2018 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,117940 olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun ile 506,1479, 2925 ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

 • 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;
 • 106,08 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5 ‘i, – 1.106,08 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü üzerinden hesaplanacaktır.
 • 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri

5510 sayılı Kanun ile 506,1479, 2925 ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 1/7/2018-31/12/2018 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

 • %70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde;
 • 01/07/2018-31/12/2018 süresi için, 5253 x 0,117940 619,54 TL’nin,
 • % 40 ile 0/0 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi % 40 ve üzeri olanlara ise,
 • 01/07/2018-31/12/2018 süresi için, 3502 x 17940 – 413,03 TL’nin, altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklanna ilave ödeme yapılması gerekmektedir.
 • Geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar,

Memur maaş katsayısının 01/07/2018-31/12/2018 süresi için 0,1 17940 olarak belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre aylıklarla birlikte ödenecek makam]temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– 01/07/2018-31/12/2018 süresi için,

SEÇİMLE GELEN BA KANLAR MAKAM

TAZMİNATI

TEMSİL

TAZMİNATI

GÖREV

TAZMİNATI

Büyükşehir Belediye Başkanları 7000 x 0,117940

825,58

17000 x 0,096058 –

2.004,98

 
11 Belediye

Başkanları

6000 x 0,117940

707,64

  15000 xo,117940

1.769,10

İlçe ve İlk Kademe Beledi e B, k. 3000 x 0,117940

353,82

  9000 X 0,117940

1.061,46

Diğerleri (belde, kasaba bld.bşk) 1500 x 0,117940

176,91

  7500 x 0,117940 884,55

 

olacaktır.

6) 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun hükümlerine ve 667 KHK’ya göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulamasında dosyadaki ilk gelir/aylık başlangıç tarihi 01/07/2018-30/12/2018 tarihleri arasında olanlar için kişinin öğrenim durumu ve maluliyet derecesi dikkate alınarak ekli tablolar kullanılacaktır.

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir