SGK İşveren Rehberi

Değişen ve yürürlüğe yeni konan SGK uygulama ve değişiklikleri

     SGK’nın uygulama yasası 5510 sayılı Kanundur. Bu Kanun en çok değişen yasaların başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl boyunca da işverenleri ve çalışanları ilgilendiren çok sayıda değişiklikler yapıldı. yeni uygulamalar yürürlüğe kondu.
Merak eden okuyucularımız için aşağıda derlenmiştir. Biz de 25 yıllık Sosyal Güvenlikçi olarak okuyucularımızın talepleri doğrultusunda  20 yıldan beri  her biri klasik başucu haline  gelen eserlerimizin 2019 yılında tüm değişiklikleri içerecek şekilde  tamamen güncelledik.

UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

         1)Mevzuat Değişiklikleri ve Yasal Düzenlemeler
 • 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (7103 sayılı Kanun) 69’uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a ek 16’ncı madde eklenmiş olup, yapılan düzenleme ile vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile Kurum tarafından yurt içinde hizmet satın aldığı sağlık hizmet sunucusu işyerlerinin, madde hükmünün yürürlüğe girdiği 01/04/2018 tarihine kadar yararlandıkları prim teşvik destek ve indirimlerin usulüne uygun yararlandıkları kabul edilmesi, 01/04/2018 tarihinden itibaren yararlanabilmesi ve teşvik değişiklik talebinde bulunabilmeleri sağlanmıştır.
 • 7103 sayılı Kanun’un 70’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a ek 17’nci madde eklenmiş olup, yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik ya da destek kapsamında olmasına rağmen yararlanmayan işverenlere geriye yönelik sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanma hakkı ile yararlanılan bir teşviki başka bir teşvikle değiştirme hakkı getirilmiştir.
 • 7103 sayılı Kanun’un 42’nci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (4447 sayılı Kanun) geçici 19’uncu madde eklenmiş olup, yapılan düzenleme ile 01/01/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında ortalama işçi sayısına ilave olarak istihdam edilen kadın sigortalının, 18-25 yaş arası erkek sigortalının ve Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) engelli olarak kayıtlı sigortalı için işe giriş tarihi itibarıyla 18 ay süreyle, diğer sigortalılar için ise işe giriş tarihi itibarıyla 12 ay süreyle; imalat veya bilişim sektöründeki işyerlerinde günlük brüt ücreti (67,65 TL) geçmemek kaydıyla prime esas kazanç tutarı üzerinden, diğer sektörlerde ise günlük prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.
 • 7103 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a geçici 75’inci madde eklenerek 2018 yılında asgari ücret desteğine Ocak-Eylül dönemlerinde uygulanmaya devam edilmiştir.
 • 7103 sayılı Kanun ile eksik gün uygulamasında belge verme zorunluluğu bütün işverenler için kaldırılmıştır.
 • 7143 sayılı Kanun ile 2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin olup 18/05/2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan işveren ve kendi nam ve hesabına çalışanların borçlarına yapılandırma imkânı getirilmiştir.
 • 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (7099 sayılı Kanun) 18’inci maddesiyle yapılan düzenlemeyle; ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşları ile yapı ruhsatına istinaden Kurumca otomatik işyeri tescilinin yapılmasına ilişkin düzenleme hayata geçirilmiştir.
 • Ev hizmetlerinde 10 günden az veya fazla çalışan sigortalılar için 5510 sayılı Kanun’un ek9’uncu maddesi kapsamındaki uygulamaya 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 68’inci maddesiyle apartman ve iş hanı işyerlerinde konut kapıcılığı işinde çalışan sigortalılar da dâhil edilmiştir.
 • 16/05/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (7144 sayılı Kanun) 16’ncı maddesi ile sigortalı ve çalışma gün sayısında değişiklik olmaksızın SGK’ ya bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanmaksızın düzeltme bildirgesi verme imkânı getirilmiştir.
 • 28/12/2018 tarihli ve 30.639 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7159 sayılı Kanun) ile 7143 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde hükmüne istinaden borçlarını bu Kanun’a göre yapılandıran sigortalılar için kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Bu düzenleme ile yapılandırma kapsamında ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, geriye kalan taksitlerini yapılandırma kapsamında ödemeye devam etme hakkı sağlanmıştır.

 

UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

2)İşverenlere Yönelik Sağlanan Kolaylıklar

 • e-Bildirge şifresinin Kuruma verilecek işyeri bildirgesine istinaden e-Devlet kanalıyla işverenlere verilmesi sağlanmıştır.
 • 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 67’nci maddesiyle eksik gün uygulamasına ilişkin belge ve bilgilerin aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmesi uygulaması tüm işverenler için kaldırılmıştır. Yapılan düzenlemeyle tüm işverenler tarafından eksik gün belgelerinin Kuruma verilmemesi ancak Kurumca ibrazı istenilmesi halinde Kuruma ibraz edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan eksik gün belgelerinin işverenden alınmamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Paylaşabilirsiniz

One thought on “Değişen ve yürürlüğe yeni konan SGK uygulama ve değişiklikleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir