SGK İşveren Rehberi

Az işçisi olan bu Devlet teşvikini kaçırmasın

İstihdamın artırılarak işsizliğin azaltılması, mesleği olmayanlara işsizlerin meslek sahibi yapılması, iş gücünün verimliliğinin artırılması, stratejik sektörlerin desteklenmesi, işverenleri ve üretimi desteklemek amacıyla devlet destekleri ve teşvik programları hayati öneme sahip bulunmaktadır.
Ülkemizde 2004 yılına kadar olan dönemde üreten kesime, istihdama iş yerlerine neredeyse hiçbir SSK/SGK desteği yoktu. Özellikle 2008 yılından itibaren tüm iş yerlerine her yıl artan oranda çok çeşitli cazip SGK teşvikleri uygulanmaya başlandı. Bir yandan geri kalmış şehirleri bölgeleri kalkındırmaya yönelik teşvikler, diğer yandan ilk defa çalışmaya başlayacak tecrübesiz gençlere, kadınlara, engelliler ile diğer dezavantajlı gruplar unutulmadı. Her biri için ayrı ayrı teşvikler uygulandı.
2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni teşvikler yürürlüğe kondu. Bu teşviklerden özellikle esnaf-sanatkâr ve küçük iş yerlerini desteklemek maksadıyla uygulanmaya konan teşvik her yönden çok cazip.
Teşvik paketinin kapsamı ve miktarı
Bu teşvikte 2018 yılı için geçerli olan asgari ücret esas alınarak verilecek olan SGK primi, vergi ve çalışan ücretleri belirlenmektedir. Asgari ücreti aşan ücret kısımları için destek söz konusu değildir. Çalıştırılacak en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.
Geçerli asgari ücret üzerinden bir çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İş yerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.
Bu destek her ay için olmayıp sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için sağlanacaktır. Başka bir ifade ile halk arasında “Bir senden bir benden” olarak bilinen usul ile olacaktır. İşe alınan işçinin asgari ücret üzerinden bir ay tüm maliyetlerini devlet karşılayacak, ertesi ay işveren karşılayacaktır.
Verilecek ücret miktarı
Bu teşvik kapsamında işe alınan işçinin bir ayda eksiksiz çalışması hâlinde aylık ödenecek 1.603,20TL’nin tamamını sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için teşvik kapsamında devlet tarafından sağlanacaktır
Karşılanacak vergi tutarı
Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için karşılanacaktır.
Karşılanacak SGK primleri
Vergide olduğu gibi aynı usulde asgari ücret üzerinden hesaplanacak kısa vadeli, uzun vadeli ve genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tutarında 761,06 TL destek sağlanacaktır.
Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi teşviklerinden faydalanabilirler.
Hangi iş yeri sahipleri faydalanabilir?
İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanmakta olan bu teşvikten faydalanabilmek için iş yerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması, ayrıca iş yerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 arasında olması gerekmektedir.
İş yeri ile ilgili diğer şartlar ise SGK’nın diğer tüm teşviklerinde de aranan aynı şartlar olup, bu şartlar;
 • Kaçak veya sahte sigortalı çalıştırmamış olmak,
 • Sigortalının işe alındığı iş yerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi ile
 •  Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
Zorunlu şartlardır.
Çalıştırılacak işçilerde aranılan şartlar
Bu teşvik kapsamında işe alınacak işçilerin emekli olmamaları, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden olması ve 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları gerekmektedir. Ayrıca;
 •  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 •  İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 •  İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,
  Gerekmektedir.
 • KAYNAK: İSA KARAKAŞ/ TÜRKİYE GAZETESİ
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir