SGK İşveren Rehberi

İade Geriye Teşvik Nedeniyle Uygulanacak Faizin Hesabı

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek 17 nci madde eklenmiş olup anılan maddeyle işverenlere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapma imkanı sağlanmıştır. 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucu hesaplanan fark prim tutarlarının anılan maddenin 3. fıkrası gereğince kanuni faiziyle birlikte […]

isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK  İŞVERENLER

(4/a)  kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda  (4/a)  kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer […]

SGK İşveren Rehberi

Asgari işçilikte esas alınacak yapı birim maliyetlerine ilişkin yeni uygulama

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 111’inci maddesinin; 2. fıkrasında, bina maliyetinin, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanacağı, 3. fıkrasında, birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca […]

SGK İşveren Rehberi

2.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresi 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 31.07.2023 tarihinde sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde […]

SGK İşveren Rehberi

Gençlere Vergisiz Bağ-Kursuz İşyeri Açma Danışmanlığımız Başladı!

İlk 3 yıl   kazançlarınız vergi dışı bırakılabilir.  İlk yıl Bağ-Kur primi yatırmadan işyerinizi açmanıza  yardımcı olma konusunda danışmanlık hizmetimiz başlamıştır! Bizleri ulaşmak için: Whatsaap mesaj hattımız: 0542 792 2334 veya isakarakas@gmail.com 18-29 yaş arasındaki gençlerin işyeri açması için    Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve SGK  Kanunu ile sigorta prim teşviki uygulanmaktadır. I. GENÇ […]