SGK İşveren Rehberi

Asgari geçim indirimi (AGİ)  SGK primine tabi mi?

Asgari geçim indirimi (AGİ)  uygulaması,  sigortalının brüt ücreti üzerinden kesilen sigorta primi (sigortalı hissesi)  tutarı düşüldükten sonra kalan vergiye esas tutardan (matrahtan)  kesilmesi ve maliyeye ödenmesi  gereken  gelir vergisinden, aylık bazda mahsup edilmesi gereken asgari geçim indirimi  tutarının düşülmesini ve kalanın (olması halinde) maliyeye ödenmesini öngören bir uygulamadır.

Asgari geçim indirimi devletin, bir işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uyguladığı gelir vergisi indirimidir. Diğer bir tanımla AGİ on altı yaşını doldurmuş her çalışanın kazanılan gelirinin bir kısmının vergiden muhaf tutulmasıdır. AGİ hesaplanırken çalışanın medeni durumu, varsa eşin çalışma durumu, çocuk sayısı ve çocukların yaşları dikkate alınır. Bu indirim her sene yeniden hesaplanarak yayınlanır.

 AGİ işçinin yasal hakkıdır. İşverenin işçiye AGİ vermemesi söz konusu olamaz. Yani bu tutar işverenin ödediği değil işçinin gelirinden maliyeye  ödenmesi gereken gelir vergisinin tutarından mahsup edilen kısmının işçiye iadesi olduğundan, bu tutarın işverence yapılan  bir  ödeme olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla  işçiye  kendi ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilerek iade edilen AGİ nin zaten brüt ücreti üzerinden sigorta primi kesintisi yapılmış olan sigortalının  prime esas kazancına  ayrıca bir kez daha ilave edilerek prime tabi tutulması mükerrer sigorta primi tahakkukunu gerektirecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir