SGK İşveren Rehberi

Asgari işçilikte esas alınacak yapı birim maliyetlerine ilişkin yeni uygulama

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 111’inci maddesinin; 2. fıkrasında, bina maliyetinin, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanacağı, 3. fıkrasında, birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca […]

SGK İşveren Rehberi

İŞTE TÜM YÖNLERİYLE ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

01/07/2023 – 31/12/2023 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)   ASGARİ ÜCRET  13,414.50 SGK PRİMİ% 14 1,878.03 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.15 KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18 NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32   İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 13,414.50 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 2,079.25 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 268.29 İŞVERENE […]

SGK Emeklilik

Torba Kanun TBMM’ye gönderildi.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE I- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına” ibaresi “2023 UEFA […]

SGK İşveren Rehberi

2023 Asgari ücretin neti brütü işverene maliyeti

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 01/01/2023 – 31/12/2023 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)   ASGARİ ÜCRET  10,008.00 SGK PRİMİ% 14 1,401.12 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100.08 KESİNTİLER TOPLAMI 1,501.20 NET ASGARİ ÜCRET 8,506.80   İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 10,008.00 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1,551.24 İŞVEREN […]

SGK İşveren Rehberi

Ek Gösterge, Vergi, Öğrenci Affı, Asgari Ücret, İşveren desteklerini düzenleyen Torba Kanun TBMM’de kabul edildi

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu Kanuna göre; Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve […]