SGK İşveren Rehberi

4/C’den 4/B’ye Kadroya geçişten kimler nasıl faydalanacak, İşte İdarelere yol haritası

696 sayılı Khk, 24/12/2017 tarihli  Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu KHK’nin 17 ve 18 inci maddeleri ile 02/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere önemli düzenlemeler yapılmış olup; bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmakta ve bu kapsamda istihdam edilen personelin, bundan sonra mezkur fıkranın (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi öngörülmektedir.

Bu bağlamda;

 • 1-  Devlet Memurları Kanununun 4/1-C bendi yürürlükten kaldırılmaktadır.
 •  Bundan böyle özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelin atama teklifleri sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına gerçekleştirilecektir.
 •  Kurumlarda adam/ay esasına göre kısmi zamanlı çalışanlar ile saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç olmak üzere 04/12/2017 tarihi itibarıyla geçici personel (4/C) olarak çalışmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (02/01/2018) itibaren 90 gün içerisinde kurumlarınca ihdas edilecek sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına geçirilecektir..
 • – Geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacaktır.
 • – Daha önce geçici personel (4/C) pozisyonunda çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlar (askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere) söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.
 • – Düzenleme kapsamındaki geçici personel tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.
 • – Özelleştirme sebebiyle bu kapsamda istihdam edilen personel yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar sözleşmeli personel pozisyonlarında (4/B) istihdam edilecektir.
 • – Geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
 • – Adam/ay hesabına göre kısmi süreli çalışanlar ve saat ücreti ile çalışanlar bundan böyle 4/B sözleşmeli personel kapsamında çıkarılacak bir Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak çalıştırılmakla birlikte söz konusu otomatik geçirme düzenlemesinden faydalanamayacaktır.
 • – Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş durumunda iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.
 • – Geçici personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç; iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.
 • – Geçici personelin geçirileceği sözleşmeli personel pozisyonları tahsis edilmiş sayılacağından, geçici personel hâlihazırda çalışmakta oldukları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.
 • İsa KARAKAŞ

  Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

  ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

  İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

  A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

  Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

  www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir