SGK İşveren Rehberi

Dijital SGK uygulamalarındaki yenilikler

SGK e-Sigorta Alanında Yürütülen Çalışma ve Projeler sonucu en son bu yenilikler devreye girdi;
1) e-Bildirge Şifrelerinin e-Devlet Platformundan Verilmesi
Proje ile sistem tarafından otomatik olarak üretilen ve SGK tarafından işveren/işveren yetkilisine verilmekte olan e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine, işverenlerce veya yetkili kılınan kişilerce, www.sgk.gov.tr adresinde bulunan “e-SGK Şifre” kısmı seçilmek suretiyle e-Devlet şifreleri üzerinden erişilen sayfadan, işyeri numaraları ile ilişkilendirilmiş işyeri şifreleri ve sistem şifrelerine erişmeleri mümkün hale getirilmiştir.
2)e-Haciz Projesi
Proje ile Kuruma borçlu olanların bankalarda kayıtlı mevduatlarına on-line olarak otomatik bloke konulabilmektedir.
3) 4/1-(c) Fiili Hizmet Zammı Tespit Belgelerinin Elektronik Ortamda Verilmesi
Kamu idareleri tarafından kağıt ortamında verilen 4/1-(c) Fiili Hizmet Zammı Tespit Belgelerinin elektronik ortamda verilmesini sağlayan program tamamlanmıştır.
4)SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Uygulaması
4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında çalışması bulunanlar için döküm alınabilmesini sağlayan uygulama ile alınan resmi dökümlerin e-Devlet ortamında doğrulanmasını sağlayan uygulama 28/01/2016 itibarıyla işletime açılmıştır.
5) Niyabeten İcra Programı
Borçlu ile borçlunun mal varlığının farklı bir ilde bulunması durumunda alacaklı SGİM’nin icra takip işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacak niyabeten icra işlemleri için program tamamlanmış olup, 15/06/2016 itibarıyla işletime açılmıştır.
6)4/1-(a) Sigortalılık Bildirimi
4/(1)-a kapsamındaki sigortalıların işe girdiklerini e-Devlet üzerinden Kuruma bildirmelerini sağlayan uygulama 31/08/2016 itibarıyla e-Devlet platformunda işletimeaçılmıştır.
7) 4/1-(a) Toplu İşe Giriş İşten Çıkış Projesi
Program, işverenlerin toplu işe giriş ve işten çıkış yapmalarını sağlamaktadır. İşverenler kendi muhasebe (personel) programı aracılığıyla ya da Kurumun sağladığı excel dosyasını doldurmak suretiyle işe giriş ile işten çıkış işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedir. Sözkonusu uygulama 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla gerçek ortama açılmıştır.
8)Yersiz Ödeme Görüntüleme Uygulaması
5510 sayılı Kanun’un 96’ncı maddesine istinaden Kurumumuzca işverenlere, sigortalılara, gelir veya aylık almakta olanlara, bunların hak sahiplerine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere,fazla veya yersiz yapılan her türlü ödemelerin ilgililerden geri alınmasını sağlayacakuygulamadır.

Program, sahte sigortalılar hakkında yapılacak olan zarar tespitinin, zaman ve
emek kaybına sebebiyet vermeden en hızlı ve doğru bir şekilde elektronik ortamda ve tek bir yerden yapılmasını sağlayacaktır. Çalışmalar tamamlanmış olup, program işletime açılmıştır.

(c)İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir