SGK İşveren Rehberi

Primini önceden yatıranlarla yanlış tahakkuklarla ilgili SGK ne yapacak

Torba (6770 sayılı)  Kanunun 28. maddesi ile 5510 s. Kanunun geçici 72. madde eklenmiştir.Söz konusu madde ile:

4/1-a (SSK) kamında  belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden. 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68., 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71. madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan madde uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim. Kasım ve Aralık ayı içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.

Bu madde uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir” hükümleri getirilmiştir.

Anılan Kanun hükmü ile, işverenlerimizin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstehak oldukları asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi tutarı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.

İşverenler, bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görecek ve ödeyecekler bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebileceklerdir.

Bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir.

Prim erteleme kapsamına, ertelenecek olan tutarın üzerindeki tahakkuk eden (ödenmesi gereken) sigorta primi ile işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi borçları girmediğinden işverenlerimizin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteği ile teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri bakımından, erteleme kapsamı dışında kalan söz konusıı sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir.

2016/12 aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 2017/9. Ay olarak Yansıtılmış) sigorta prim borcu diışülmektedir.

Ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarından  daha önceden yapılan uygulamadaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanmış asgari ücret desteği düşülmektedir.

Yapılan bu işlemden sonra işverenlerimizin asgari ücret desteği alacağının olması halinde Artan destek tutarı ise 2017/1 veya sonraki aylara ait borçlardan mahsup edilmek üzere işverenin emanet hesaplarında bekletilmektedir.

Tahakkuk eden tüm prim borçlarının ertelenmesi sözkonusu değildir. yasadan da anlaşılacağı üzere sadece asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primleri ertelenmektedir.

 

İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi
 A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI
Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir