isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Fazla mesai karşılığı serbest zaman kullanılması halinde SGK primi kesilir mi

 İş Kanunu uyarınca Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. anılan Kanunun 63.  madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati […]

SGK İşveren Rehberi

Primini önceden yatıranlarla yanlış tahakkuklarla ilgili SGK ne yapacak

Torba (6770 sayılı)  Kanunun 28. maddesi ile 5510 s. Kanunun geçici 72. madde eklenmiştir.Söz konusu madde ile: 4/1-a (SSK) kamında  belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden. 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68., 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71. madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan madde uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate […]