İş Kanunu İşlemleri

12 aydan az süreli çalışan taşeron işçilerine kadro var mı

kamuda bir yıldan az süreyle çalışan alt işveren işçilerine statü değişikliğine ilişkin başvuru imkânı var mı?

  •  696 sayılı KHK’nin 127. maddesi, ve buna istinaden  yayımlanan Usul ve Esasların 19 uncu ve 44 üncü maddelerinde;
  • Kapsamdaki idarelerde ve mahalli idare şirketlerinde 12  aydan az süreyle çalışmakta olan işçilere de en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçici işçi pozisyonlarında (mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak) istihdam edilmek üzere başvuru imkânı sağlanmıştır.
  • Bu itibarla, düzenleme kapsamındaki idare ve mahalli idare şirketlerinin, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere söz konusu çalışanlardan gerekli nitelikleri taşıyanların da başvurularını aynı şartlarda almaları gerekmektedir.
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir