İş Kanunu İşlemleri

12 aydan az süreli çalışan taşeron işçilerine kadro var mı

kamuda bir yıldan az süreyle çalışan alt işveren işçilerine statü değişikliğine ilişkin başvuru imkânı var mı?  696 sayılı KHK’nin 127. maddesi, ve buna istinaden  yayımlanan Usul ve Esasların 19 uncu ve 44 üncü maddelerinde; Kapsamdaki idarelerde ve mahalli idare şirketlerinde 12  aydan az süreyle çalışmakta olan işçilere de en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem […]