Çalışan SGK Emeklilik

ALO 170 SGK, İŞKUR , Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ihbar ve şikayet

SGK’nın 24 yılı aşkın BAŞMÜFETTİŞİ İsa KARAKAŞ DİYOR Kİ; TÜM çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altında SSK/SGK’lı olmaları Anayasal bir haktır.   Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır.

Tüm  işyerlerinde çalışanlar yasal bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

İşverenlerin ise çalışanlarını SGK’ya bildirmesi, sigortalı yapması zorunludur. Aksi takdirde suç işlemiş olur bir sürü cezanın yanı sıra Devlet teşviklerinden mahrum kalır.

SGK Sosyal güvenlik şikayet ve ihabarları için ALO 170

sigortasız çalışma, Kaçak sigotartalılık, eksik ücret ve mesai beyanı, sigorta gününüzün eksik gösterilmesi,  ile diğer tüm SGK şikayetlerinizi  sadece ALO 170’i arayarak yapabilirsiniz.

SGK haklarınızın verilmesi için  şikayet edilecek işyerinin ünvanı, açık adres bilgisi ve sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini mutlaka söylemeniz gerekmektedir.

ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından önemlidir.

ALO 170 hattını aramanız halinde, adınıza bir başvuru oluşturulmakta ve başvuru takip numarası verilmektedir. 3 iş günü sonra tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi
 • ALO 170, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK, İŞKUR ve MYK’ya ilişkin 50 bin sayfanın üzerinde mevzuatta yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır.
 • ALO 170 hattı 1.296 vatandaş temsilci olmak üzere 1.567 çalışan ile 7/24 ve 2.990 kurum kullanıcısı ile vatandaşlara hizmet vermektedir.
 • ALO 170, %30 engelli, %50’nin üstünde bayan, %15 oranında gazi, gazi ve şehit yakını ve %50’si maden sektöründe çalışan, maden sektöründe iş kazası ve yakını istihdamıyla, Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biridir.
 • Vatandaşlara sunulan hizmetlerde teknoloji etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Çağrı kanalının yanında; 50’nin üzerinde kurum ekranlarıyla entegrasyon, Webchat, SMS, yabancı dil, web sayfası ve sosyal medya alternatif kanalları üzerinden de hizmetler etkin bir şekilde sunulmaktadır.
 • 2018 yılı ortalama başvuru sayısı yaklaşık 1,4 milyon olup, ALO 170’e bugüne kadar 84,6 milyonun üzerinde çağrı gelmiştir.
 • Türkiye’de yaşayan 3 milyonun üzerinde işitme engelli vatandaşımıza 0850 222 7 170 numarası üzerinden görüntülü olarak işaret dili bilen temsilcilerimiz tarafından hizmet sunulmaktadır. 31/12/2018 tarihine kadar engelli vatandaşlarımız tarafından 10.447 adet arama yapılmıştır.
 • ALO 170, İşyerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ile ilgili, psikologlar vasıtasıyla vatandaşlara hizmet veren ilk ve tek çağrı merkezidir. Mart 2011’den 31/12/2018 sonuna kadar 74.380 mobbing başvurusu alınmıştır.
 • Yurtdışında yaşayan 10 milyona yakın vatandaşımıza 90 216 170 11 22 numarasından hizmet verilmektedir. 31/12/2018 tarihine kadar yurtdışından 13.480 çağrı gelmiştir.

İşçi alacakları ve tazminatları şikayet ve ihbarları için ALO 170

işyeri tarafından ödenmeyen normal çalışma ücretleri ve fazla mesai ücretleri, senelik izin, mazeret izinleri, tazminatlar  ile diğer tüm

İşçi alacakları ve tazminatları ilgili şikayet ve ihbarları da ALO 170 hattını arayabilirsiniz.

Aramalarda istenen bilgiler; İşyerinin ünvanı, işyerinin açık adres bilgisi, işe giriş-çıkış tarihinizdir.

Teftiş ve denetimlerin yapılabilmesi için, şikayet edilecek işyerinin ünvanı, açık adres bilgisi ve sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini mutlaka biliyor olmamız gerekmektedir.

“Tüm haklarımı aldım, işverenden alacağım kalmamıştır, SGK sigortam tam yatmıştır, başka çalışmam olmamıştır, işvereni mahkeme etmeyeceğim, SGK’ya şikâyet etmeyeceğim, iş kazasını söylemeyeceğim…” şeklinde işveren tarafından işe başlarken, çalışırken ya da işten çıkarken zorla imzalatılan belgeler hak aramayı engeller mi? Bu sorular hemen hemen her gün çalışan okuyucularımızdan gelmektedir…
Peşin olarak bu soruların cevabını direkt verelim; gerçekte alamadığınız ya da eksik aldığınız alacak ve tazminatlarınız ile SGK  haklarınızı SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da  mahkeme nezdinde almamıza engel değildir.
Yargıtay itibar etmiyor
Hakikaten bazı işverenlerce işçi daha işe alınırken ya da çalışırken veya işten çıkarılırken bu tarz ibraname şeklinde belgelerin imzalatıldığı bilinen bir gerçektir.
İşçilerde çoğu kez bu ibranameden dolayı haklarını aramaktan vazgeçmektedir.
İşçilere imzalatılan  belgeler/ibranameler kesinlikle işçinin hak arama yollarını kapatmamaktadır. Yargıtay birçok kararında da bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğine karar vermektedir. Yeter ki işçi bilinçli bir şekilde haklarını aramasını bilsin…
İşçiyi korkutarak, tehdit ederek imzalatılan belgeler, hukuki anlamda ifade edersek ibranamedeki irade fesadı hâllerinin, ‘Borçlar Kanunu’nda öngörülen 1 yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir.
Ancak, işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez.
Diğer yandan matbu ibranameler de geçerli kabul edilmemektedir.
İşveren gerçekten işçinin tüm haklarını vermişse bu noktada geçerli bir ibraname düzenlemesi hayati öneme sahiptir.
Zira ibra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol almakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmamaktadır.
SGK’da hak arama yolu her zaman açık
Çalışanların sosyal güvenlik hakları ile ilgili her zaman SGK’ya başvurma hakları bulunmaktadır.
İşveren, işçiye evrak ya da ibraname imzalatarak hak aramasını engellemek istese dahi işçi; başta iş kazasından doğan hakları olmak üzere, düşük ücretle sigorta gösterilmesi dâhil tüm SGK hakları için kuruma başvuruda bulunabilir.

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”   iş kazası mı geçirdiniz? kıdem ödenmedi mi? tazminatınız verilmedi mi?, haksız yere işten mi çıkarıldınız? Nasıl yüksek emekli maaşı mı almak istiyorsunuz? işe iade tazminatı?  size yardımcı olalım, dilekçe örneği verelim? isakarakas@hotmail.com

Bunları yapan işçiler haklarına daha çabuk ve eksiksiz kavuşur

25 yılı aşkın çalışma hayatımda işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan haklarından yeterince yararlanamadıklarına, hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilince sahip olmadıklarına özellikle haksız işten çıkarılma, sigortasız çalışma, iş kazasına maruz kalma ile diğer hâllerde etkin olarak hak arama yollarını kullanamadıklarına muttali oldum.
Oysa işe başlar başlamaz çok basit önlemleri almaları hâlinde çalışma ve sosyal güvenlik haklarına kavuşmaları mümkün iken; gerekli bilgiye sahip olmadıkları, emeklilik, sağlık, iş kazası ve diğer uygulamalardan yeterince yararlanamadıklarını gördüm.
İş kazası ve emeklilikte yüksek maaş almak için
Gerçek ücretlerinizin brüt olarak SGK’ya bildirilip bildirilmediğine dikkat edin. Sadece ödenen maaşlarınız değil aynı zamanda başta fazla mesai ücretleri, bayram ve resmî tatillerde alınan ücretler ile değişik isimler altında işveren tarafından ödenen diğer ücret eklentilerinizin de SGK’ya bildirilip bildirilmediğini sürekli e-Devlet’ten kontrol edin.
Aksi takdirde düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilmeye çalışmak; emekli aylıklarını artırmak yerine azalmasına neden olmaktadır. Demek ki tüm emeklilik hâlleri ile iş kazası durumunda yüksek maaş almak için çalışırken bütün ücretlerin SGK’ya gerçek matrah üzerinden bildirilmesi zaruridir.
Mahkemeden önce SGK ve İŞKUR’a başvurun
Çalışan işçiler haklarında bir eksiklik olduğunda ya da alamadıklarında genellikle hemen avukat tutup mahkeme yoluna başvurmaktadır. Oysaki çalışan işçilerin öncelikle idari yollardan müfettiş ya da denetmen vasıtasıyla haklarını aramaları gerekmektedir.
İş sözleşmesi devam eden işçilerin ücretlerini alamaması, eksik alması, fazla mesai ve ücretleri ile ilgili sorunları, mazeret ve senelik izinlerin kullandırılmaması ya da usulüne uygun kullandırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, ara dinlenmesinin kullandırılmaması, çalışma sürelerine uyulmaması ile iş kanununa aykırı diğer hâllerde Çalışma Bakanlığı ya da taşra teşkilatındaki birimlere yazacakları şikâyet dilekçesi ile haklarını aramaları gerekmektedir.
Keza iş sözleşmesi devam eden işçilerin şikâyet ve ihbarlarını İş Müfettişleri inceleyerek sonuçlandırmaktadır.  Dilekçe örneği ve ücretsiz destek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz…
Sigortasız çalışma ya da eksik sigorta hâlinde önce SGK’ya başvurun
İşçinin SSK’sının hiç yapılmaması ya da yapılmış olmakla birlikte gün sayısı veya kazançları eksik bildirilmiş ise bu sürelere ait geriye dönük SSK hizmeti kazanmak mümkündür.
Bu durumlarda mahkemeden önce mutlaka  SGK’ya ayrıntılı bir dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. SGK’dan sonuç alınmaması hâlinde mahkemeye gitmek gerekir.
İmzalatılan evraklar tazminat ve alacaklarınızı almanızı engellemez
Çok sayıda çalışan soruyor: “Tüm haklarımı aldım şeklinde imzaladığımız  belgeler tazminat ve diğer haklarımızı mahkemede almamıza engel olur mu?”
Bazı işverenlerce işçi daha işe alınırken ya da çalışırken veya işten çıkarılırken bu tarz ibraname şeklinde belgelerin imzalatıldığı bilinen bir gerçektir.
İşçilerde ibranameden dolayı haklarını aramaktan vazgeçmektedir. Hemen cevaplayayım: Belirtilen belgeler ibranameler kesinlikle işçinin hak arama yollarını kapatmamaktadır. Yargıtay birçok kararında bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğine karar vermektedir. Yeter ki işçi bilinçli bir şekilde haklarını aramasını bilsin… Keza matbu ibranameler de geçerli kabul edilmemektedir.
             ***
“Her şey telafi edilir de, geçip giden zaman, hiçbir şeyle telafi edilemez…” GOETHE
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
İş kazasında manevi tazminat ne kadar?
“İsa Bey, oğlum iş kazası sonucu geçen sene vefat etti. Manevi tazminat alabileceğimiz söylendi. Ne kadar manevi tazminat alabiliriz?” Hacer Öyken
Hacer Hanım, manevi tazminat sabit bir ödeme değil. Her olaya göre hâkim belirlemektedir. Bu nedenle bu konuda rakam belirtmemiz mümkün değildir. Ancak hâkim bu tazminatla ilgili takdir hakkını kullanırken, genelikle ülkenin ekonomik şartları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutarak belirlediğini hatırlatmak isterim.
İşe iade için 6 ay kıdem şart
“İsa Bey, 4 ay 15 gün çalıştıktan sonra haksız yere işten atıldım. İşe iade davası açabilir miyim?” Kemal Konak
Kemal Bey, işe iade davası açmak için belirli süre kıdem gerekmektedir. Daha açık bir anlatımla en az altı aylık bir çalışma süresine sahip olmanız  gerekmektedir. Altı aydan daha az çalışma süreniz bulunduğundan işe iade davası açma hakkınız bulunmamaktadır.

 

 

Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi: 

15 kasım 2010 tarihinde ilk Karaman İlinde başladı.

Akabinde Şanlıurfa ve Sivas ilinde kurulan “Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi” ne açılan telefonlarla verilen bilgiler, bu merkezdeki operatörler tarafından bilgisayar programı aracılığıyla anında ilgili ünite ekranına düşürülerek, ilgili ünite ekranına düşen bu bilgiler ünitede bizzat bu işle görevlendirilmiş personel tarafından işlem yapacak ilgili servise düşürülmesi” şeklinde çalışan bir siteme göre yürütülmektedir.

25 KASIM 2017 saat 13:45 itibarıyla ALO 170 istatistikleri;

 • 150 Vatandaşımız şuanda görüşme sağlıyor.
 • 8.443 Vatandaşımız bugün görüşme sağladı.
 • 7.727 Başvuru bugün ALO 170 ile çözüm buldu.
 • 1.030.292 Başvuru bu ay ALO 170 ile çözüm buldu.
 • 13.547.039 BAŞVURU BU YIL ALO 170 İLE ÇÖZÜM BULDU.
 • alo 170 ücretlimi

  ssk telefon numarası öğrenme

  alo 170 çalışma saatleri

  sgk genel müdürlüğü iletişim

  sgk şikayet hattı

  sgk çağrı merkezi

  alo sgk

  emeklilik danışma merkezi

  KAÇAK SSK’lı çalıştıranlar Devlet teşviki ve desteklerden  faydalanamaz

   Kayıt dışı sigortalı çalıştıranlar dikkat;

  Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler Devlet teşviki ve desteklerden  faydalanamaz/ yararlanamaz.

  Bu tespitin yapılmış olması durumunda  yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

  Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen alt işveren olsa dahi asıl işveren de bu destekten yararlanamayacaktır. Söz konusu tespit, asıl işveren için yapılmış ise, asıl işveren bu destekten yararlanamayacak ancak alt işveren yararlanabilecektir.

     İşçinin ücretinin zamanında yapılmaması ve sigortasının eksik yatırılması

  İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. 5953 sayılı Basın İş Kanununun 14 üncü maddesinin aksine, 4857 sayılı Yasada ücretin peşin ödeneceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmelidir.
  Ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkündür. 
  Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.
  4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır (Yargıtay 9. HD. 16.7.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.).
  İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır (Yargıtay 9. HD. 18.1.2010 gün, 2009/24286 E, 2010/74 K.).
  Sigorta primine esas kazancının düşük gösterilmesi, işverenin  bu durumu düzeltilmemesi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi ve fazla mesai yönünden eksik sigorta primi ödenmesine bağlı olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-(e) maddesine göre haklı nedenle iş akdini feshedebilir.  kıdem tazminatı da talep edebilir

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com

sgk_ihbar_sikayet_isci_eksik ucret_fazla mesai_kidem tazminati-ise iade_is kazasi-meslek hastaligi-calisma-iskur-alo 170_mufettis_hak-arama-emeklilik_borclanma-sigorta

Paylaşabilirsiniz

84 thoughts on “ALO 170 SGK, İŞKUR , Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ihbar ve şikayet”

 1. Özel ortadoğu hastanesinde temizlik gorevlisi olarak çalışıyordum. İş kur aracılığıyla başladığım bu işe istifaya zorlanarak ayrıldım tazminat ödememek için bu yolu kullaniyorlar 2 senelik çalışanada nekadar süre ile çalıştığın önemli değil istifayı kendileri yazdiriyor onların dediği gibi yazdığımız için haklarimizi arayamiyororuz.bizler mağdur olurken onlar para odemedikleri için büyümeye devam ediyor.şef kimliği altın çalışanlarını ezen hakaret eden bir yer için birşey yapilamazmi?

 2. Merhaba.. Bir konu hakkında bilginize ihtiyacım var… yaklaşık 6 yıldır özel sektörde satış danışmanı olarak çalışmaktayım.. bu süre zarfında dini bayramlara (ramazan-kurban) yakın süreçte (en az 10 gün kala) sabah 10:00 gece 24:00 e kadar haftalık izin kullanmaksızın çalıştırılıyoruz ve buna istinaden herhangi bir fazla mesai ücreti veya ekstra izin verilmiyor… konuyla alakalı gecen yıl (2017) BİMER’e şikayette bulundum.. teftiş için gelen müfettiş incelemesi sonucunda çalışan personele fazla mesai ücreti işveren tarafından ödendi.. Fakat bu yıl ramazan bayramına 11 gün kala tekrar aynı şekilde sabah 10:00 gece 24:00 a kadar (14 saat) izinsiz zorunlu olarak fazla çalıştırıldık ve karşılığında herhangi bir ödeme veya izin verilmedi.. Herhangi bir iyileştirmeyede gidilmedi.. Bu sebeplerden ötürü haklı fesih hakkına sahip miyim? Şikayetimi yine aynı şekilde BİMER aracılığıyla yapmalıyım? Konuyla alakalı yardımcı olursanız sevinirim… İyi çalışmalar.

 3. Ermax adında bir dükkanda çalışıyorum 18 yaşındayım 1000 lira veriyorlar ve 12 yaşında bir çocuk çalıştırıyorlar 15 günde bir izin veriyorlar sabah 9 dan akşam 9 kadar çalıştırıyorlar ve orda çalışan kimsenin sigortasını yapmıyorlar

 4. Calistigim cagri merkezinde 2 ay deneme sureli ise basladim.bu ayin 29unda deneme surem bitecek.8ekim pazartrsi aksami mesai cikisi bize bazi belgeler getirip imzalamamizi istediler arasinda ibraname olarak bi belge de vardi.ben onu imzalamak istemedigimi belirttim ama isten mi cikmak istiyorsun diye aba altindan sopa gosterip imzalatti o kagidi.simdi ben burda ne yapabilirim

 5. Merhaba,toplam 15 ay çalıştığım işyeri bana sigorta yapmadı ! İlk önce 9 ay çalıştım ve sigortA yapmadıklarını anladığımda bunu sorgulamaya başkadığımda işten çıkarıldım. 2 ay sonra tekrar aradılar pişman olduklarını söylediler ve ilk günden tsigortaöın yapılacağını ve maaşıma da güzel bir zam sözü verdiler. Tekrar başladım, fakat yine yapmadılar. Tüm ısrarlarıma rağmen 6 ay yine sigortam yapılmadı. Orda çalışmaktayken eşim 170 ihbarda bulundu ama kimse denetime gelmedi, referans numarası vermişler alo 170 . Şimdi de sgk ya gittim durumu anlattım ve artık orda çalışmadığım için hiç birşey yapamadıklarını söylediler. Noterden işverene ihtarname gönderdim cevap vermedi, arabulucuya başvurdum yarın görüşmemiz var, ama alacaklarımı yine alamayacağıma eminim. Bir sonraki adımım hizmet tespit davası açmak olacak. Şimdi sgk ihbar dilekçesi örneği gördüm, acaba onu doldurup yine sgk ya gitsem ve alo 170 in verdiği referans numarasını da söylesem bir işe yarar mı? Sonuçta ben orda çalışırken ihbarda bulunmuşuz ama kime gelmemiş, ihbara ait referans no var. Daha ne yapabilirim?

  1. SGK’ da denetmenlerin işi çok yoğun onun için gecikme olabilir. Tekrar göndermenizde fayda vardır

 6. Bursa karton fabrikasında calisir vaziyetteyim işveren çok haksız kazanç sağlamaktadır
  3 vardiya çalışıyoruz haftanın 1 günü tatil 4 günü 8 saat 2 günü 12 saat lakin bu 12 saatler SGK ve vergi dairesine 8 saat tan gösteriliyor vergi ve işçi hakkı ihlal ediliyor ortalama 1 işçiden yıllık 4000tl yakın para gaps ediliyor bu durumda şikayet edemiyoruz.
  2 olarak yıllık izinler verilmiyor veriliyorsa da hafta tatili gibi şeylerle kandırılıyor verilmeyenler ise zorla imza atirilip parası verilmeye çalışılıyor
  3 kaçak işçi ve mülteci çalıştırıyor herhangi bir iş kazasında adamı yok ediyorlar
  4 çok yüksek miktarda çevre kirliliği yapılıyor en başta kömür kazanlarının filitreleri yok
  5 kaçak su ve sondaj kullanıyor
  6 aritma sistemi belli günler çalıştırılıp diyer günlerde direk çevreye bırakılıyor etrafta agac kalmadı
  7 iş güvenliği yok işciler görevi dışında çalıştırılıyor örnek vermek gerekirse adam diyer kağıt elemanı olarak geçiyor ama adama komur kazanı yaktırılıyor kazan yakma belgesi bile yokken baska örnek gerekirse kepceci oda kağıt elemanı olarak geçiyor adam kepçe kullanıyor ehliyeti yok kullandiriliyor tatiler de çalışiliyor resmi izinlerde de aynı durum bunu hiç bir şekilde SGK veya başka bir yere bildirilmiyor ay sonu çalışırsan elden kayıt dışı para veriliyor
  9isyeri elbise güvenlik ayakkabısı gibi gereksinimleri kısmen karşılıyor
  10 iş kazası gecirirsen şikayetçi olma diye baskı yapılıyor ve görev yeri dışında olmuş gibi gösterilip işçi haksız çıkartılıyor
  11istenilen şekilde calismazsan da hakaret ve sözlü taciz yapiliyor
  Ve daha sayamadığım bisuru olay var bunu adımızı duyurmadan nereye şikayet edebiliriz

  1. Bunu işyerinin bulunduğu ildeki Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile SGK iL Müdürlüğüne elden ya da posta ile verilecek yazılı dilekçe ile haklarınızı arıyabilirsiniz. Dilekçede isminizin gizli tutulmasını da yazın

 7. Yaklaşık 4 sene 9 ay dır ozel sektorde çalışyrm son biryılın sigorta pirimi yatırılmadı şirket isim degşkligine gitti sigıortamız aktif gozkyr ama tum saglk hizmetlerinden yararlanamıyoruz ne yapmamzlazım

  1. SİGORTAN AKTİF VE YIL İÇİNDE 30 günden fazla primin varsa sağlıktan yararlanabilirsin. hizmet dökümüne bak 2018 de 30 gün prim günün varsa faydalanırsın. sorun varsa SGK ya git aktivasyon yap

 8. 16 senedir ozel bir sektörde çalışıyorum 3 yildir alanyada yasamaktayim eşimin isi nedeniyle istanbula nakil istedim çok şubeli bir kurumda çalışıyorum dilekcemi yazdım bir ay oldu eşim istanbulda ise başladı ama ben hala alanyada devam ediyorum şirket istediğim bölge için eleman açığım yok diyor ne zaman olucagida belli değil cocugumla biz burdayiz eşim orda eleman eksiği olmaması imkansız gibi geliyor istanbul gibi yerde ne gibi yol izlemeliyim ne yapmalıyım bilemiyorum hak yasa kanun ne gibi yaptırımlar var bana yardımcı olurmusunuz

 9. Merhaba isa bey Ben alimünyum doğrama dış cephe işinde 8 ay oldu çalışıyorum geçenlerde grip oldum bi hastaneye gittim sigortalı olarak kayıt yaptıramadım e-devlet ten sigorta dökümüne baktım sigortam hiç yatırılmamış iş verenle konuştum sigortam neden yatırılmıyor diye ee dedi ben sigorta yapamam primler çok yüksek dedi . şikayet edeceğimi söyledim ispat edemezsin işe giriş çıkış kaydın kamera kaydın şahidin yok diyor bana bu konuda yardımcı olurmusunuz ne yapmalıyım 😐

  1. FERHAT BEY, çalıştığın işyerinin adres-ünvan bilgilerini ve hangi saatlerde çalışmakta olduğunu, senin çalıştığına dair neye bakılması gerekiyorsa bütün hususları içeren bir dilekçeyi SGK’ya gönder. SGK denetmenleri işyerine geldiğinde korkmadan sana sordukları işe başlama tarihini doğru söylersen
   sigortanı geriye doğru yaparlar

 10. NEDEN AKSARAYDA SGK YAPMADAN İŞCİ CALISTIRLMASINA İZİN VERİLİYOR SARAY ASANSÖRDE COK İŞCİ SGK SIZ CALISTIRIYOR BUGDAY PAZARINDA DA BELGESİZ KAYNAKCI CALISTIRILIYOR SGK SIZ CALISANIN BIRİSİDE MUHAMMET ALİ ÖZ DÜR

 11. Merhaba ben bi özel bi iş yerinde 5 yıl calistim sigortam başka yerden yatırımışlar ama hayeli sigorta kesilmiş ne yapmam gerekiyo

 12. Merhaba, bugün işkur üzerinden davet mektubu alıp gorüşmeye gittim. Aldığım tek cevap biz önceden aldık işkur mesaj atıyormu diye baktık gidebilirsiniz diye dalga geçtiler lütfen rica ediyorum işyerlerini denetlemeden ilan verdirmeyin ortalıkta bir sürü işsiz var yazık !

 13. SELAMLAR BEN MEHMET ÇEVİRME HER ZAMAN İŞ KURA GİDİP
  İŞ ARIYORUM DİYORUM OLDAKİKER ENGELİ OLARAK İŞ BULAMIYORUZ DİYORLAR BANA BU NASIL İŞ KUR YERİ
  ANCA OLDA SOHBET EDİYORLAR OTURUP

  BEN ENGELİ TEMİZLİK PERSONELİYİM ACİL OLARAK İŞ ARIYORUM VE BULAMIYORUM
  YEREKENİN YAPILMASINI ARIZ EDERİM

 14. Merhaba 2011 ve 2016 yılına kadar bir yerde calistim sigortam bi hayeli şirkete yatırmışlar ama bunlar kesilmiş ne yapmam gerekiyo yardımcı olurmusunuz

 15. Catering firmasında işe başladım 1 ay sigortam yapıldı sonra hiç bakmadım nasıl olsa yatıyor sigortam diye işten çıkardılar 7 yıl kadar çalıştım sonra bir baktım 7 yıl içinde sadece 1 ay sigortam var ve şuan 1haftadir bostayim yardımcı olursanız sevinirim

 16. Merhaba
  Isyerim maas uzerunden degil ashari ucret odediler ssg yi ve ben cimere yazip ismimin gizli tutulmasini soyledim fakat bu arada son 4.5 ayi isyeri ssg odemesini duzelttiler
  Simdi beni sosyal guvenlik cagiriyor nasil sikayetimi geri cekebikirim

  1. SGK, şikayetten vazgeçseniz bile mutlaka inceleme yapacaktır. Bundan dolayı şikayetinizi geri almanız mümkün değildir.

   1. Onlara şikayet ulaşmadan hanerleri oldu ki şuan da şubat ayı maaş yok ve yemeği yatirmadular hala bu durumda be yapabilirim

    1. Merhaba bulunduğun ilin Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne durumunu özetleyen yazılı bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 17. merhaba ben adi emrah yaş 32 işitme engeli oldu ankara cep tel + 90 543 432 0 574 sms ulaş olan bilgi tamam teşekkür

  şikayet iş tazminat gerekler yok olma var
  ben diğer bank borç çok var ödermek şu anda var belir var
  ben iş ne yapti yaz yorum ve şikayet olur
  eski 19 ay iş adi dorate grup ankara ibni sina hastanesi temizlik ve
  32 ay iş adi tab gida s t a.ş ankara beşevler popeyes
  örnek ben tc numara 11236265668 kontrol doğru gerek var
  tazminat kide çek gerek koşu bank gerek yatir var

  kendi iyi bak
  sever kaydet selam ol

  1. Hamilelik nedeniyle işten çıkarılmanız suç. ne zamandan beri hangi şehirde çalışıyorsunuz?

 18. BEN BIR ARKADASIMLA BERABER CENDERE YOLU UZERINDE BIR FABRIKAYA CALISMAYA BASALADIK YAKLASIK 1.5 /2 AY DIR ORADA CALISIYORUZ SSK YAPICAM DEDI AMA YAPMIYOR NEDEN YAPMIYOR BILIYORMUSUNUZ CUNKU YABANCI UYRUKLU UCUZ ISCI CALISTIRIYOR BUNLAR OZBEKISTANLI TURKMENISTANLI VE SURIYELI BUNLARIN YUZUNDEN BIZIM SSK LARIMIZI YAPMIYOR LUTFEN YARDIMCI OLUN not: ilgilenirseniz bana ulasin::05347649440

  1. yazılı dilekçe ile bulunduğunuz ildeki SGK’ ya başvurmanız lazım. bahsettiğiniz konuları detaylı açıklayan bir dilekçe ile SGK’ya şahsen yada mektupla başvurmanız lazım

 19. Merhabalar ben ozel bir otelde asci olarak calismis oldugum 2 yil sezonluk 4 yilda devamli calismis oldugum is yerinden 15.10.2918 taarhin de cikarildim tazminat vermemek icin son 1 yildan beri baski tutanak tutarak isten atildim 29 kod dan daha sonra 4 koduna cekildigi duzeltildigi gorunmektedir bu durumda benim haklarim verilmesi kerekmekteyken hakkimi hukukumu alamadi konu ile dava acildi .ama ben iszizlikten yararalanamiyorum isverenin yapmis olduklari hukuksuzluktan dolayi bilginize sunarim iskuru bagli oldugum iskur aradigimda dilekce yaziniz isverene diye soyluyorlar isveren za ten cekmis 29 kodan 4 koduna bildiri gondermemis diyorlar ssg.iskurun yapmasi degilmi .tsk ederim bilgilerinize

 20. Biz çifti bakuru ödenmektedir gelen son zamlar dolayı çok madur um. Biranda çok zam yapıldı ve zamlar çok yüksek o yüzden fiyatın düşmesini talep ediyorum . 500 den 650 tl ye çıkması uygunmu

  1. Ferit Bey, asgari ücret artışıyla birlikte gerçekten prim miktarı çok arttı. Bu konuda Türkiye Gazetesindeki köşemde sizleri destekleyici yazı ile gündeme getireceğim

 21. Çalıştığım is yerinde ağustos 2017 ayında BES girişim görünmekte her ay maaşımdan sözde BES parasi adı altında kesinti yapılıyor fakat hesabima baktığımda görünen para sadece 130TL yani 2 ay ve tüm çalışanların aynı şekilde konu ile ilgili ne yapılabilir

  1. Konuyla ilgili alacağınız dökümü yazacağınız ayrıntılı dilekçeye ekleyerek bulunduğunuz ildeki İŞKUR’A ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

   1. Sikayetten sonra isten ayrilma durumunda kalicam yaklasik 5 yildir ayni yerdeyim kıdem tazminati alabilmem icin çıktığımda ne yapmaliyim

   2. İşveren sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor arti yemek yok SSK yok asgari ücret yok 1 hafta çalıştım günlükÇÜ olarak günlüğü 40 liradan aylıkci olarak girneler 16 yaşından küçük üstelik çalıştırıp ücret ödemeside yapılmiyor 1 haftam içeride ve bunun bana ödemesini yapmayacağını söyledi ne yapmam gerekir

 22. İsa bey benim sorunum çalıştığım yerde agi dahil toplamda 2428 maaş alıyorum ve bize siz askeri ücretli değilsiniz biz size zam çok vermeyiz diyorlar maaş Bodrum’da neet 2200 yaziyor bu maaş 2018 yilinin maaşı bize askeri ucrete yapılan yani 26.05 zam vermek zorunda değiller mi..saygılarımla beni bu konuda bilgilendirir Şeniz sevinirim

  1. Zeki Bey, Kanuna göre işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez. Bunun dışında yapılacak zam karşılık sözleşme ya da anlaşmanıza bırakılmıştır

 23. Bayanlar ve erkekler toplam 50 kisi falan ama soyle bir durum var bayanlarin parasi gunu gunune yatiyor ama erkeklerin parasi her ay aksıyor her ay en az 2 hafta ugrasiyorus maas alabilmek icin.

  1. Eşitlik ilkesine aykırı uygulamalarda var. İşten çıkarılsan bile bu durumları ıspatlaman halinde rahatlıkla tazminatlarını alabilirsin

   1. Cok tesekkurler isa bey ilginize ayrica tesekkur ederim sizden aldigim bilgiler aydınlatıcı oldu

 24. Bir iş yerinde bir yakınım çalışıyor ve gece geç saatlere kadar çalışıyorlar normal çalışma saatleri 8 ve 6 arası mesai diyorlar ama kaç aydır hiç bir şekilde mesai parası falan almıyor ve suan da asgari ücret arttı ve onlara hala artış yok olmayacağı da söylenmiş lütfen bu durumla ilgilenir mısınız?

 25. İsa bey merhabalar,
  Özel sektörde , işveren ile aramda noter onaylı sözleşme ile çalışan bir mühendisim.
  İşyerimi Ekim 2018 ayında Alo 170 kanalıyla sözleşmedeki ücretten daha düşük bir ücret vererek çalıştırdığı için gizli olarak şikayet ettim.Daha sonra aradığımda yaptığım şikayetin işleme alındığını öğrendim.Fakat 4 ay oldu herhangi bir teftiş olmamıştır.Yoğunluktan dolayı süreç uzun mu sürmektedir?
  İyi çalışmalar teşekkürler.

  1. merhaba alo 170 ile işi şansa bırakmamamnızı tavsiye ederim. özelikle işten çıkmadan hemen İŞKUR’a Kanunsuz uygulamaları detaylı açıklayan bir dilekçe ile başvurun. Dilekçede isminizin gizli tutulmasını belirtin

   1. İsa bey merhabalar,
    Alo 170 ile çoğu kişi bu şekilde sorununa çözüm bulmuş.Şansa bırakmamak derken tam anlayamadım ama eğer belirttiğiniz gibi eğer teftiş olmazsa cimere yazacağım.

 26. İsa bey merhabalar,
  Alo 170 ile çoğu kişi bu şekilde sorununa çözüm bulmuş.Şansa bırakmamak derken tam anlayamadım ama eğer belirttiğiniz gibi eğer teftiş olmazsa cimere yazacağım.

  1. yazılı bir dilekçe ile daha çabuk sonuçlanır. Böylece işten çıkarılmadan teftiş olursa haklarınızı almanız daha çabuk olur. Ayrıca dilekçe ekine varsa delil niteliğinde belgeleri de sunma olanağınız olacaktır. Alo 170’de çözüm bulur ancak biraz gecikme olabilir.

   1. İsa bey,
    İşyerim şu anda konkordato ilan etmiş durumdadır.Maaşlarımız düzgün ödeniyor ama mühendislerin bu noter onaylı sözleşmeye dayalı ücreti düşük gösterip sgk primini de eksik bildirmesine konkordato komiseri de herhangi birşey yapmıyor.Kayıt dışı olarak şirkette şu an için bizler varız.Iyi çalışmalar.

    1. Ücretin gerçekdışı olarak eksik bir şekilde SGK BİLDİRİLMESİ Konkordata bile olsa suçtur. SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurulması halinde gerekli denetimleri yaparak ceza uygular

 27. Merhaba ben 9 sene Belarusta Prenses Otelde çalıştım. Sahibi Türk. Son 5 senenin çalıştığına dair konsolosun onaylı belgem var. Ama bırakın tazminatı 3000 dolar maaş alacağım kaldı. Otel in burayla ilgisi yok diye dava bile açamıyorum. Türkiyede birçok oteli var.Paramı alamazmıyım.

 28. Merhaba İsa Bey,

  Sizin gibi iş hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında duayen bir kişiden bir konu hakkında bilgi almak istiyorum.

  7 yıldır bir kargo şirketinde çalışmaktayım. Son 5 yıldır yıllık izin kullanmadım. Çalışma saatlerimiz de 08:00 – 20:00 yalnızca en fazla 30 dakika öğle yemeği molası var, o da belirli bir saatte değil. Çalıştığımız Şube de toplam 10 personel bulunmaktadır. Herkes aynı saatte gelip aynı saatte çıktığı halde maaş bordrolarında kimine aylık 7 saat kimine 58 saat kimine 15 saat fazla mesai yazmaktadır. Tüm personel görevi ne olursa olsun asgari ücret aliyor gibi gösterilip, görevi ne göre fazla mesai saati yüksek gösterilip maaşını ona gore almaktadır. Butun personele her ay ayni fazla mesai saati yazmaktadır. Şubat ayinda da 58 saat, mart ayında da 58 saat gibi. Benim sorum şu, anayasa ve yargıtay kararlarına göre bir isci fazla calisma muvaffakatnamesi imzalamış, bordroda yazan fazla mesai ücreti işveren tarafından ödenmiş ve işçi bordronu imzalamış olsa bile yıllık fazla mesai süresi 700 saat olursa haklı fesih yaparak tazminatını alabilir mi? Maaş bordrosunda da işveren tarafından aylık 58 saat fazla mesai yazıyor, kanıtlamış olur mu?
  Teşekkür ederim.

 29. 24 aydır çalıştığım iş yeri benden habersiz vardiyami ve çalıştığım bölümü değiştiriyor ve zorluklar yaşıyorum,işe adapte olmakta sıkıntı çekiyorum. Nereye şikayet başvurusu yapabilirim, haklarım nelerdir. Teşekkürler.

 30. Merhaba ……. 3. Organize sanayi bölgesinde çalışmaktayım aydınlar yedek parça.
  Burada tuvaletler kısıtlı oğlene kadar 1 kere hakkın var oda 10 dakikaydı bugün itibari ile sadece molalarda girebilirsiniz diye emir geldi kişisel haklarımız elimizden alındı şuan 276 kişil bir bölümde 6 adet tuvalet vardır ve mola saatinde yığılma meydana geliyor ayrıca sağlık açısından iyi olduğunu düşünmüyorum. iş yerinin bunu yapabilme yaptırabilme hakkı varmı???

  1. TUVALET FİZYOLOJİK VE ZORUNLU BİR İHTİYAÇ. BAHSETTİĞİNİZ ŞEKİLDE BİR KISITLAMA KEYFİ OLARAK YAPILAMAZ. ANCAK İŞÇİLERİN DE BU HAKKI SİGAR V.S NEDENLERLE UZUN SÜRE KEYFİ OLARAK BEKLEYİP ÇALIŞMA SÜRELERİNİ İSTİSMAR ETMEMELERİ GEREKMEKTEDİR. Özetle iyi niyet kurallarına göre hareket edilmesi zorunlu. Aksini düşünüyorsanız bulunduğunun ilin Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz.

 31. ……….. San. Tiç. A.Ş.
  Bu iş yeri ailemden bazi kisiler ve ben calistim ve bütün duyduğuma göre 187 kisiinin parasını vermedi. Is yerinde calisanlar da cikmak istiyor ama patronlar cikarsaniz paralarinizi vermem diyor. Benim de maasim ve mesai param var. Bir suru kisi ayni durumda. Beni 10 aya yakindir oyaliyorlar. Yardim edin lutfen calıştığıma dair kamera kayıtlari da var. Bazi kisiler gibi bende sigortasi calistirildim. Allah rizasi icin yardim edin. Burasi tamamen sahtekar bir yer. …. Calisma ortami her sey cok kotu. Son duyduguma gore tasinicaklarmis mayis ayina kadar. Tasinmadan paramizi almak istiyoruz ben ve aile uyelerim ve tanidiklar. Bakin su 187 kisi icerisinden herkes ayni sabri tasimiyo. Ya bi gun kotu bir sey olursa bunun sorumlusu kim olucak soyler misiniz? Bir el atin artik lutfen. Yardim edin.

  1. Merhaba işyerinin bulunduğu ilin “Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü”ne durumu özetleyen yazılı bir dilekçe ile başvurulması halinde ilgili Bakanlık müfettişleri bu durumu inceleyebilir.

   1. Linkini atabilir misiniz? Dilekce yazabileceğim adresi bulamıyorum. Dilekce yazabileceğim linki atar mısinız?

 32. Merhaba Ben …. turkiye cumhuriyeti devletinin vatandaslarini surundurme gibi bir hobisi var ve bunu burdan yaziyorum tum dunyaya bunu dururacagim bir tane antibiyotik 116 lira olurmu toplami 4 ilac yazdilar burun spreyi agri kesici antibiyotik ve grip ilaci taplam 198 tl bu bir halki soyma ve yagma sucudur burdan yetkililere sesleniyorum insallah herbirinizin sigortalari kesilir ve cocuklariniz hasta oldugunuda o ilaclari alamazsiniz ve ayni durumu yasarsiniz bende sizin insallahki o durumunuzu gorurum ve icim buz gibi sogur Ben nasilki hasta hasta Boyle kaldiysam insallah elinizden birsey gelmez ve caresiz bakar ve acilar icinde uyuya kalirsiniz sessizce mevladan tek dilegim bunlari Boyle yapanlarin dustukleri durumlari gormek

 33. Simdiden tesekkur ederim ben 3 aydir bi sirkette calisiyordum temizlikci olarak benim ne parami verdiler nede sigortami baslattilar beni hep kandirdilar bugu yarin bugun yarin bende isten ciktim sigorta da basladilmadi oaramda yatma di lutfen cevap bekliyom napmaliyim

  1. Tayfur Bey, bu gibi durumlarda işten çıkmadan bulunduğu ildeki hem SGK hem İŞKUR’a yazılı dilekçelerle başvurman hakkınızı almak için en doğru yol. Şimdi de dilekçe ile başvurabilirsin

 34. Beni işten çikardilar hiç bir sebep olmadan bana dediler yarin arac bakimi yapilacak gelme gitmedim ertesi gun bir personel beni aramiş benim telefonum aracin içindeydi sonra baktim iki cevapsiz vardi bende sonra onlara geri donuş yaptim muhasabeciyi aradim acillen bize şofor lazim di aramişiz başka şofor gonderdik ertesi gun sabah işe hazirlandim bana dediller gelme seni işten çikiş verdik ne yapayim 3 4 sene sezonluk çaliştim son sene 11 ay

 35. Merhabalar Bir konuda yardımınıza İhtiyacım Var 1ay Çalıştığım Bir yerde İlk İşe girdiğimde 2020tl asgari Ücret + yapılan Satışın %5prim Olarak Anlaşmıştık ve 15günlük deneme süreci olacak dediler sigortada 1ay sonra Başlayacak demişkerdi 15gün sonra satış yapamadığım için Merkez dedikleri yerden Gelen kağıtta İşçi Çıkarılsın yazıyordu 7günlük Deneme süreci daha istermisin dediler bende istedim Ve 7gün daha çalıştım bu 7günlük süreçte 1satış yaptım ve 9 gün sonra İşten çıktım Çıktığım zaman maaş hesaplaması 500 tl üzerinden ve 22günlük deneme süreci hariç 9günlük olarak hesaplandı Ama İşe İlk Girdiğimde deneme sürecinde ücret alamayacaksın dememişlerdi çıkalı 1ay oldu hala Ödemeyi Alamadım Ve Bu İşyeri Açma Ve Çalışma İzni Olmayan Çağrı Merkezinde benim gibi Çalışan 20kişi Daha Var Onlarıda Sigortasız Çalıştırıyorlar nereye şikayet edebilirim şikayet etsem bi sonuç Alırmıyım ?
  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

 36. Selamın aleyküm abi ben 1yıldır çalliştığim iş yerinden sigortam 8ay gözüküyor ve hiç mesai ücreti almiyoruz ve benimgşbi bir çok arkadaşvar çalişan bu konuda ne tür bir yol izlemeliyim yardımcı olurmusunuz

 37. 4 aydır gece bekçiliği yapıyorum hala Sigortam yapılmadı, 1 700 lira maaş veriyorlar, öğrendim ki gece bekçiliği arıyorlar beni çıkartacaklar, hiçbir neden yokken, sonra öğrendim ki, üç dört ay çalıştırıp sonra çıkartıyorlar, sonra öğrendim ki 2 sene içerisinde 10 tane Bekçi değiştirmişler, Bu bir haksızlık değil midir, soruyorum sizlere Yazık günah değil mi Bu nasıl bir adalet Adalet istiyorum. Teşekkür ederim Saygılar.

  İşverenin adresi. …………………

 38. 17 aydır maaşımda haciz kesintisi var.bana işyerim ne bilgi veriyor ne de bir makbuz.dosya masrafı kesintisi yapılıyor.2 ayda bir özel kesinti adı altında tüm çalışanlardan para kesiliyor.nasıl bir yol izlemem lazım.

  1. Merhaba, işveren maaşınızdan yapmış olduğu her kesintinin ayrıntısını içeren pusula veya bir belge vermek zorundadır. Bu gibi durumlarda işten çıkmadan bulunduğu ildeki İŞKUR’a yazılı dilekçelerle başvurmanız en doğru yol.

 39. merhaba İsa bey ,
  bir tanıdığım çalıştığı inşaat firmasında 5 aylık maaşını alamadı. şu anda halen çalışıyor. ayrıca maaşı sgk da tam olarak yatırılmıyor. nasıl bir yol izlemeli, alacakları için avukata verip dava mı açması daha iyi yoksa sgk ya dilekçe ile başvurması mı?

 40. Ben kurumsal bir firmanın adı altında iş veren bir iş yerinde çalışıyorum haksız yere işten çıkarıldım. 5 ay boyunca 80 lira kesinti yaparak BES ödemesi diye eksik yatırıldı bankaya maaş her sorduğumuzda unutuyorum hesap açıp oraya atmam lazım dedi işten çıktığım ay paramı istediğimde ben onu size her ay fazladan verdim
  dedi ama öyle birşey yok banka kayıtlarında da görünüyor yol yemek elden veriliyor sözde vermiş ama yok herhangi bir kâğıda imza da atmadım nasıl alabilirim.

   1. Istanbul Kağıthane 5.5 ay çalışma sürem . 7 kişi çalışan sayısı da 2019 senesi başında girdi BES sisteme çalışan sayısı nedeniyle

 41. mrhb benim annem en az 18 yıl dır apartman temizligi ve hergün akşam çöplerini atar hiç bir gün dahi sigortası yoktur ne yapmamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim şuan aylık apartmandan 250 tl alıyor

  1. Merhaba annenizin iletişim bilgileri ile çalıştığı apartman adresini içeren ve durumunu özetleyen yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin SGK İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

 42. Merhaba ben m………….üşteri hizmetlerinde 4.5 yıldır çalışmaktayım projem kapandı beni bankalarda satış yapmak için sıkıştırıyorlar ben bankada 6 ay çalıştım satış yapamadım diğer projeye geçtim bize tazminat ödeme yapmamak ıçın içerde mobbing uygulanıyor. Psikolojik şiddet baskı uygulanıyor, istifaya zorlanılıyor. Daha öncede arkadaşlar tarafından sosyal çalisma bakanlığına şikayet edildiğinde 3-5 tane müfettiş işyerine gelip gerekli açıklamalar yapılıp gönderiliyor. Içerideki bazı arkadaşlarımı görüşmeye gönderip korkularından hiç bir şey söylemiyorlar içerdeki baskılara kimse dayanamıyor lütfen bize yardım edin

 43. İki buçuk senedir şirkette çalışıyorum giriş çıkışım olmuştur iki sene sonra geri işe alındım eşim evlilik nedeni istifa etti diye benide işten çıkartı. Tazminat verdi eşime ve bana eşimin iki buçuk sene çalışması 10 bin tl civarı geldi halbuki bizim sabit maaşımız 5500tl 6000tl civarı özel şirket. Benim giriş çıkışım olduğu için iki buçuk aya 1000 tl aldım. Şuan yine işe alındım ve sakatlık nedeniyle raporluyum ben bu şirketi şikayyet etmek istiyorum ve hakkım olan tazminatımı ve eşimin tazminatını geriye dönük tamamını talep etmek istiyorum. Ne yapmalıyım

 44. Saygılar İsa bey 2004 – 2011 yılları İstanbul ikitelli de bir yurt dışına ait bir şirkket de çalışmaya başladım işten ayrılana kadar sürekli yurt dışında çalıştım , ortalama maaşım 1000- 1500 dolar dı yalnız Türkiye de asgari ücret ile gösterilmiş , ayrılırken de bizde o kağıtlar dan imzaladık , asıl sorum dava açarsam zaman aşımı durumu var mı emekli maaşıma etkisi olurmu ?
  Teşekkürler saygılarımla .

 45. İsa bey merhaba
  Yaklaşık 140 çalışanı olan Özel hastanede çalışıyorum 3 ay oldu başlayalı ama maaş alamıyorum sürekli para kalmadı diyorlar 2 haftada 1 bir kısım çalışana ( başhekim torpillisi, polis eşi,il sağlıkta tanıdıkları olan) 1000 – 1000 şeklinde ödeme yapılıyor yeni 1 ayı dolmuş personel tam maaş alırken ondan önce girenler hiç almamış durumda adaletsizlik var ve herkes doktor da dahil asgari ücretten sözleşme imzalamış. Kalan kısım elden veriliyor. 3 aydır sadece 15 günlük ödememi alabildim ve bunu da hergün utana sıkıla isteyerek elde ettim hakkım olan parayı hergün gidip yalvar yakar istiyorum ve 3 4 gün istedikten sonra ödeme 100 tl olarak elden yapılıyor resmen alay ediyorlar ben adım geçsin isteniyorum nasıl bir ihbarda bulunmalıyım konkordato sürecinde olduğunu yeni öğrendim bu ödeme yapmaya engel mi konkordato komiseri bu konuda yardımcı oluyor mu lütfen bir fikir verin herkes perişan halde bazıları 24 saat nöbet tutuyor ama ek mesailer verilmiyor usulsüzlük oldukça fazla burada yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Kesinlikle işten çıkıp haklarınızı kaybetmeyin. Hemen durumunuzu özetleyen yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 46. konkordato ilan eden bir firmada çalışıyorum. konkordato öncesi dönemde maaşım asgari ücretten gösteriliyordu. asgari ücret bankaya yatırılıp kalan meblağ elden bana ödeniyordu.
  işveren konkordato öncesi bankaya 2 ay işçi maaşı yatırmadı. bu maaşları ücret garanti fonu ödedi.. ücret garanti fonu haklı olarak bana asgari ücretli gibi ödeme yaptı. ve bu durum 3 aylık elden maaş alacağım olan 7800 TL mağdur olmama neden oldu.bu parayı işveren ve komiser ödeyeceğiz deyip ödemediler.
  eğer o döneme ait sgk kayıtlarımı mahkeme veya alo 170 e şikayet gibi yollarla düzelttirirsem ücret garanti fonu, gerçek maaşım üzerinden bir fark ödemesi yaparak bu mağduriyetimi giderir mi? ayrıca alo 170’in çok ağır işlediği ile ilgili sizin de belirtimleriniz var. ihbar önelim işliyor. 35 gün sonra iş çıkışım verilecek. bana alternatif bir yol önermenizi de rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir