SGK İşveren Rehberi

SGK’nın en son teşvikinin uygulaması

I. Genel Bilgiler: 25/12/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı  Kanunun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 20. madde eklenmiş olup, anılan maddede; “Herhangi bir sosyal güvenlik burumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmez. Bu […]

İş Kanunu İşlemleri

ÜCRET KESME CEZASI 2021

4857 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ÜCRET KESME CEZASI Banka hesap bilgileri aşağıdaki şekilde değişmiştir; Banka Hesap Bilgileri Maliye Bakanlığı ÇSGB Merkez Saymanlık Müdürlüğü İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları Hesabı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emek Şubesi – ANKARA Hesap No: 972628305001 IBAN No : TR 95 0001 0007 6597 2628 […]

SGK İşveren Rehberi

İşyerinizi tescil ettikten sonra yapmanız gerekenler

Yeni açılan işyerini SGK’da kayıt edip işyeri bildirgesini verdikten sonra  işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ve verilecek belgeler söz konusudur. SGK mevzuatında  işyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgelerde düzenlenmiştir. Bu belgeler  Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,  Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili […]

SGK İşveren Rehberi

Yeni İlave İstihdam Prim Desteğinden Faydalandınız Mı

İlave İstihdam Prim Desteği, işverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. GEREKLİ  ŞARTLAR? 1.Sigortalı Yönünden; 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 […]

SGK İşveren Rehberi

İşte TBMM’ye gönderilen Torba Kanunun tüm maddeleri

Hükümet tarafından hazırlanan Kanun Teklifi ile tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirleri düzenlenmektedir. Ayrıca, ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergi rekabeti, […]