İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

SGK işyeri uygulamaları ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları

okurlarımızdan özelikle SGK işveren mevzuatına yönelik çok sayıda sorular gelmektedir. Bütün soruları tek tek cevaplamanın elbette ki imkan dahilinde olmadığı malumdur. Diğer yandan okurlarımızın sorularının hiç cevaplanmaması da düşünülemez. Bu duruma çözüm olarak siz değerli okurlarımızdan  her ay en çok hangi 5 konuda soru gelirse bu sorulara topluca cevap verilmesinin daha uygun olacağı kanısıyla bu […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

Örnekle SSK, BAĞKUR, E.S VE SGK Borçlarının peşin ödenecek tutarı ve son ödeme süresi

(4a), (4b) ve 4(c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten 10.9.2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31.1.2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02.02.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde 11.9.2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar […]

İşçi Alacak ve Tazminatları İşsizlik Sigortası ve İŞKUR SGK İşveren Rehberi

Torba'da 1.bölüm tamam, vergi cezası silinmeyecek, sgk borçlarının faiz,g.cezası, g.zammı silinecek

TBMM Genel Kurul’daki çalışmaları   kamuoyunda “Torba Tasarı” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeleri bu hafta da sürecek olan tasarıya göre, işçilerin yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek, yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

BAĞ-KUR'lu olmaktan kurtulmanın PÜF NOKTASI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Başkanı İSA KARAKAŞ  AÇIKLIYOR; Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar  aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine, […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

4/1-a'lıların Sigortalılığı

İsa KARAKAŞ SGK BAŞMÜFETTİŞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı     I.GİRİŞ Kanunla kurulu bulunan  işçilerin SSK’sı, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur’u 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun[1]  ile  yeni  kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na  devredilerek ortadan kaldırılmıştır[2].  Diğer yandan anılan kurumlara ilişkin farklı sosyal sigorta ve sağlık  uygulamaları da […]