İsa KARAKAŞ Kitapları

İsa KARAKAŞ'ın kitapları 50'Yİ AŞTI

20 yılı aşkın başta çalışanlar olmak üzere tüm iş dünyasına hizmet eden İsa KARAKAŞ’ın kitapları 50’yi aştı. Bir çok kitabı ilk olma özeliğini taşıyan KARAKAŞ’ın  ustalık dönemi eserleri en çok rağbet edilen pratik eserlerden oluşmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik Danışmanları bu kitapları elden bırakmıyor, siz de çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili tüm soru ve sorunlarınızı bu uygulamalı eserlerle çözebilirsiniz. İş ve sosyal güvenlik ile ilgili püf noktaları, çözümleri İsa KARAKAŞ bu kitaplarda açıkladı;

İş ve sosyal güvenlik danışmanlığı/müşavirliği yapanlar bu kitaplardan faydalanmaktadır.

Zira  Bu kitaplarda; personelin işe girişinden-çıkışına, mahkeme ve itiraz süreçlerine kadar tüm İŞ- SGK ile İş sağlığı ve güvenliği işlemleri ve uygulamaları İSA KARAKAŞ’ın 20 yılı aşkın Başmüfettişlik denetim ve uygulama tecrübeleri, 50’yi aşkın kitap, 70 aşkın dergi ve çok sayıda dergi, bilimsel tebliğ ve sunumları, 25 yılı aşkın iş ve sosyal güvenlik eğitiminden kaynaklanan tüm birikimleriyle örnekli olarak açıklanmaktadır.

20140713_121215

İSA KARAKAŞ güvencesi ile TÜM İşyerleri, İşveren, SMMM-YMM Taşeron, Yönetici, Avukat, Hukukçu, Bilirkişi, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları, Stajyer, Öğrenci, Uygulayıcı, Akademisyen, Danışman Mesleki Sınava Hazırlananlar Çalışanlar ve diğer tüm ilgililer için Olmazsa Olmaz Başucu İş ve Sosyal Güvenlik   Kitap Seti/İsa KARAKAŞ  En güvenilir İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa KARAKAŞ’ın Ustalık Dönemi Eserleri İsa KARAKAŞ KİMDİR?

 • 20 yılı aşkın SSK ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (Sigorta) BAŞMÜFETTİŞİ,
 • 40’ı (KIRKI) Aşkın Kitap Yazarı, Ulusal Gazete Yazarı
 • A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİUZMANI
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlikle İlgili STK Kurucusu ve Genel Başkanı
 • En Saygın 40’dan Fazla Dergide 700’den Fazla Makale Yazarı
 •  Bir Çok Üniversite ve Akademik Ortamda İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İlgili Diğer konularda Bilimsel Tebliğ Sunucusu Olarak ayrıca 1989 Yılından Beri Üniversite – Yüksek Lisans ve Doktora Özel Öğrenciliği Dahil Tüm Eğitimi yoğun şekilde İş Sağlığı ve güvenliği ile iş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Alanında Olan “İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANI”dır.(Yazarla ilgili ayrıntılı bilgi için: www.isakarakas.com.tr)

  8’li  EMSALSİZ BU KİTAP SETİNİN ÖZELİKLERİ

Türkiye’nin en güvenilir iş ve sosyal güvenlik uzmanlarından olan İsa KARAKAŞ’ın 20 yılı aşkın mesleki tecrübeleri ve 25 yıllık eğitimi ve akademik çalışmaları, eğiticiliği, yöneticiliği, gazete ve dergi yazarlığı ve mevzuat komisyonlarındaki çalışmalarından kaynaklanan tüm deneyimlerini ihtiva eden bu eserlerin en önemli başlıca özelikleri:

vTamamen uygulamaya yönelik olması, vKolay ve anlaşılır olması, vAçıklamalı Ve Örnekli, vUygulamada Gerekli Form-Belge Ve Dilekçe Örnekleriyle Donatılmış olması vPratik Çözümlere yer verilmesi vYargı Kararlarıyla Donatılmış, vİhtilafların Çözümüyle İlgili İtiraz Ve Dava Yolları, Dava Dilekçesi Örneklerine yer verilmesi ve vHerkesin rahatlıkla anlayacağı ve sorunlarına çözüm bulacağı şekilde dizayn edilmesidir.  BU KİTAP SETİNİN SİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR İş-Sosyal Güvenlik ile İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili; Uygulamalardaki birkaç ayrıntının öğrenilmesi başta ağır idari para cezaları olmak üzere tüm yaptırımların önlenmesi, Tüm sorunlara-uyuşmazlık ve ihtilaflara pratik çözümlerin bulunması, Profesyonel başarının sağlanması, Sorumluluk ve yükümlüklerin öğrenilerek gereksiz yazışma ve bürokrasiden kurtulmanın sağlanması, Danışmanlara sürekli büyük paralar verilmesi yerine uygulamaların en güvenilir bu kaynaklardan sadece birkaç dakika zaman ayrılarak öğrenilmesi, İş ve Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmanın sağlanması, İşyerinde mevzuata uygun “iş sağlığı ve güvenliği” “İş ve Sosyal Güvenlik” kurumsallaşmasının sağlanması. BAŞUCU KİTAP SETİMİZ 1.KİTAP YENİ UYGULAMALI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ El Kitabı İLK Baskısı kısa sürede tükenen “Uygulamalı İŞ Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” nın 2. Baskısı.  1088 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı.  Risk Değerlendirmesi Ve Rapor Örnekleriyle Sözlüklü- Açıklamalı Örnekli-Form Ve Belge Örnekleriyle- En Çok Sorulan Sorular Ve Cevaplarıyla Yeni yürürlüğe konan 6331 sayılı Kanun ile birlikte “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı” A’dan Z’ye tamamen değişmiştir. Her şeyden önce yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı kamu-özel işyeri ayrımı olmaksızın bütün işyerlerini, işçi-memur-çırak-stajyer-sözleşmeli ayrımı olmaksızın bütün çalışanları kapsamaktadır. Diğer yandan 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun birkaç maddesi hariç her maddesinde yeni yükümlülükler ve bu yükümlülüklere bağlı olarak çok sayıda ağır idari para cezaları öngörülmektedir. Hatta bazı hallerde işyerinde yürütülen işin durdurulması bile sözkonusu olmaktadır. Sözkonusu Kanunun bazı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyönellerinin çalıştırılmasına ilişkin hükmü hariç idari para cezaları dahil tüm maddeleri yürürlüğe girmiştir. Bu kitapta iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı SGK boyutu dahil bir bütün olarak tüm yönleriyle örnekli, açıklamalı, form ve belge örnekleriyle yer verilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmesi örnekleri ve rapor örnekleriyle eser zenginleştirilmiştir. Diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili olarak en çok sorulan sorular ve cevapları ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanan bu eserle işyerlerinde yeni mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulması, uygulanması ve ihtilafların çözümünde özelikle yararlı olacağı düşünülmektedir 2.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli “Uygulamalı  Sosyal Güvenlik El Kitabı” 3.Baskısı hızla tükenen bu eserin 2013 Yılı 4.Baskısı tamamen yenilenerek-güncellenerek-genişletilmiştir. kitabın tamamı açıklamalı ve örnekli. mevzuata yer verilerek şişirilmemiştir. 2013 Yılı 4 Baskısı/ 890 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı.  Sosyal güvenliğe ilişkin işlemleri tüm işyerlerini-işverenleri-taşeronlar ile işveren adına fiilen veya dolaylı olarak yürütmekte olan SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Aday Stajyer SMMM ve bu alanla ilgili kişileri yakından ilgilendirmektedir. Bu eserde; sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK ve BağKur işlemleri olarak bilinen uygulamalara paralele olarak her türlü ve her sektördeki işyerlerinin SGK işlemlerini uygulamalı örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla işyerinin ve işçinin SGK ya bildirilmesinden her türlü prim ve diğer uygulamalara kadar herkesin kolaylıkla anlayacağı ve uygulayacağı bir sistematik dahilinde açıklanmıştır. 3.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli “SGK- İŞKUR ve İŞ Mevzuatında İDARİ PARA CEZALARI ile ÇÖZÜM YOLLARI” Bu eserde başta SGK olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, İŞKUR-İşsizlik Sigortası, Yabancılar Mevzuatı ve Yeni yürürlüğe konan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uygulamalarında öngörülen yükümlülükler, bu yükümlülüklere bağlı olarak uygulanan idari para cezaları ile ihtilaflarının çözüm yolları bir bütün olarak ele alınmıştır. 2013 Yılı 2. Baskısı/ 710 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı. Fiyatı: 75 TL

 YENİ “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları“SGK” Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, itiraz ve dava Yolları “İş Kanunu” Uygulamasında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları“İŞKUR ve İşsizlik Sigortası” Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları ile“Yabancılar Mevzuatında” İdari Para Cezaları ve Çözüm YollarınınTAMAMI BU ESERDE.

4.KİTAP Emeklilikle ilgili tüm sorularınızın cevabı bu kitapta Tamamı açıklamalı-örnekli 3.SON BASKISI Sorulu-Cevaplı, Tüm Yönleriyle, Herkes İçin  EMEKLİLİK El Kitabı    3. Baskısı / 682 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı,    Son derece karmaşık ve zor olan emeklilik konusu, “ Emeklilik Planlaması” yapmak isteyen; işçi – işveren – memur – sözleşmeli – çiftçi – özürlü, ev hanımları, çalışan ve çalışmayanlar, esnaf ve sanatkar, işyeri sahipleri ve ortakları bağımsız çalışan, 65 yaş üstünde bulunan yaşlılar, bakıma muhtaçlar, işsizler ve diğer tüm kişilerin emeklilik ile ilgili bütün işlemlerini herkesin kolaylıkla anlayacağı ve sorularına cevap bulacağı şekilde tasarlanmış bir eserdir.  En güvenilir Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı SGK Başmüfettişi İsa KARAKAŞ’ın Sosyal güvenlik reformu bağlamında Türkiye’de ilk olan “Sorulu-Cevaplı Tüm Yönleriyle Herkes için EMEKLİLİK el Kitabı” eseri, baştan sona yenilenmiş ve güncellenmiş son baskısıdır.   5.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli “İŞVEREN  ve ÇALIŞANIN  BAŞUCU KİTABI” Bu kitapla anlaşılması en zor alanlardan olan sosyal güvenlik uygulamalarının işveren ve çalışanlara en basit ve en kolay anlaşılacak şekilde aktarılmaya gayret edilmiştir. Eserin en önemli özelliği uygulamalı–örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanması ayrıca güncel ve önemli yargı kararları ile donatılmasıdır. Başka bir özelliği ise hak arama yollarına ilişkin gerekli dilekçe ve diğer form ve belge örneklere yer vermesidir. 709 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı,   İŞVERENLERİN;

 • Ağır idari para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,
 • SGK’nın rücu davalarına bağlı olarak tazminat ödememesi,
 • Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Taksitlendirme ve tecil haklarından faydalanması,
 • İcra ve haciz halinde hak ve yükümlülükleri,
 • Mücbir sebepler halinde hak ve yükümlülükleri
 • Prim ve SGK Cezalarında zamanaşımı,
 •  İdari para cezaları halinde erken ödeme indiriminden faydalanılması,
 • İşyeri kayıt ve belgelerini usulüne uygun tutması
 • SGK belgelerinin hatasız düzenlenmesi
 • Teftişlerde kayıt ve belgelerin denetim elemanlarına sunulması
 • Uygulamada karşılaşılan sosyal güvenlik ihtilaflarının çözülmesi ile…

 ÇALIŞANLARIN:

 • Sosyal güvenliklerinin gerçeğe uygun olarak yapılarak mağduriyetlerinin önlenmesi,
 • Emeklilik planlaması yaparak emeklilik haklarına kavuşmaları,
 • SGK’nın sağlık yardımlarından faydalanması,
 • İş kazası ve meslek hastalığı halinde yapacakları işlemleri, hak ve yükümlülüklerini yerine getirmesi-Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Çalışanın veya eşinin doğum yapması halinde hakları
 • Sigorta haklarıyla ilgili SGK’ya itiraz-şikayet ve dilekçe örnekleri
 • Mahkeme yoluna müracaat…
 • Bağ-Kur’luların SSK’lı olmaları…
 • Genel sağlık sigortasından doğan hakları
 • Sigortasız çalışma halinde en etkin şekilde hak arama yolları ve yapılması gerekenler…

6.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli Yeni Borçlar Kanunu, TCK, SGK ve İş Mevzuatı uygulamaları açısından

“İŞ Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları”

Kitap, baştan sona kadar emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır. İş kazası ve meslek hatsallıklarına ilişkin işlem ve uyuşmazlıklara ilişkin itiraz ve mahkeme yolları örnek dilekçe ve başvuru formlarına da yer verilerek ilgili kimselere rehberlik yapılmaya çalışılmıştır. Mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin uygulama ve ihtilaflar ilk defa bu eserde bir bütün olarak ele alınmıştır.  2. Son Baskısı / 671 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı,  Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay ve Anayasa Kararları Işığında

 • Tüm yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılması Gerekenler
 • İş Kazalarının Bildirilmesinin usul ve esasları
 • İş kazasından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları
 • Meslek hastalıklarından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları
 • Yeni Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan
 • Maddi-manevi tazminat davaları
 • Türk Ceza Kanununa göre ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazası ve meslek hastalıklarında cezai yaptırım ve sorumluluk
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorumluluk
 • İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatın vergi karşısındaki durumu
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’ ya itiraz ve dava yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’nın Açacağı Rücu Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma tazminatları
 • İş kazası halinde Genel Sağlık Sigortası bağlamında sorumluluk ve rücu
 • İş Kazası ve MH’nın SGK ve ÇSGB Müdürlüklerine Bildirilmesinin usul ve esasları ile İş Kazası-Meslek Hastalıklarına ilişkin diğer hususlar…

7.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

“İŞ KANUNU UYGULAMASI ile İHTİLAFLARI  Ve ÇÖZÜM YOLLARI”

Tüm işyeri sahipleri–işverenleri–alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları özelikli Yargıtay (ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) kararları çerçevesinde; işyerinin kurulması ve çalışanların işe alınmasından, işten ayrılmasına kadar hatta Yargıtay aşamasına kadar yapılan ve yapılacak tüm iş kanunu işlemleri örnekli – açıklamalı ve uygulamalı olarak herkesin anlayacağı bir sistematik dizayn içerisinde bu rehber eserde açıklanmıştır. Kitabın en önemli özeliklerinden biri de bu yıl içinde yürürlüğe giren “Yeni Türk Borçlar Kanununun” işverenleri ve çalışanları ilgilendiren uygulamalarına yer verilmesidir. Keza yeni Türk Borçlar Kanununda düzenlenen özelikle “İBRA” (İbraname) müessesesi ile hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümler tüm işveren ve çalışanlar için son derece büyük önem arz etmektedir. Eserin diğer bir özelliği de İş Kanunu açısından uygulamada işveren ve çalışanlar bakımından önem addeden bazı ödemelerin vergi karşısındaki durumunun belirlenmesi bağlamında özelikli bazı özelgelere yer verilmesi ayrıca “Asgari geçim indirimi”nin uygulamalı-örnekli-form ve belge örneklerine yer verilerek açıklanması teşkil etmektedir. 2. Son Baskısı / 750 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı,  KİTAPTA YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • İşverenlik Uygulamaları, Ücretlendirme Uygulamaları
 • Fazla Çalışma Uygulamaları, İzin ve Tatil Uygulamaları
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi, İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Yeni Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerden Doğan Hak ve Yükümlülükler
 • Kıdem Tazminatı İhtilaflarının Çözümü, İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi
 • İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı İhtilaflarının Çözümü
 • Çalıştırma Yasakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Denetim ve İdari Para Cezaları
 • Kıdem Tazminatı Uygulaması, İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı Uygulamaları
 • İbraname Düzenleme ile İş Kanunu İhtilaflarının Çözümü ve Dava Yolları
 • İş Kanununun Kapsamında Bulunan Çalışanlar ve İşyerleri
 • Diğer İş Kanunu Uygulamaları…

   8.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

 • Her türlü İhaleli işler ile inşaat işlerinin SGK işlem ve ihtilafları bu kitapla çözüldü.
 • SMMM ve YMM’ler SGK asgari işçilik raporu düzenlemeyi yıllardır bu kitapla öğrendi.

Tüm Yönleriyle İnşaat ve İhaleli İşlerde SGK Uygulamalarıyla

“Asgari İşçilik Uygulamaları İhtilaflar İle Çözümü”

   4. Son Baskısı / 712 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı,     Tüm İnşaat ve İhaleli İşlerin SGK’ ya Bildirilmesi ve Tescil İşlemleri, Özellikli Durumlar, İhaleli İşlerde İş Kanunu açısından yükümlülük ve sorumluluklar, Kamu İhale Mevzuatı Açısından Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcu, Tüm İnşaat Ve İhaleli İşlerde Çalışanların Bildirilmesi İşlemleri, İnşaat ve İhaleli İşlerde Prim ve Prim Belgesi İşlemleri, Belediyelerle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yükümlülük-Sorumluluk ve İşlemleri, İnşaat ve İhaleli İşlerde E-Borcu Yoktur Uygulamaları, Asgari İşçiliğin Hesabında Dikkate Alınan Faturalar… ile inşaat-ihale ve taahhüt konusu işlere ilişkin merak edilen diğer tüm konular…

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir