SGK Emeklilik

İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hizmetlerin Birleştirmesini SGK nasıl yapmaktadır

2829 sayılı Kanun, Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayı itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, bu durumda, Kanunun yürürlük tarihinden sonra meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, gelirin hesabına esas 3 aylık dönemi 2008/Ekim sonrası olan sigortalıların söz konusu 3 aylık dönem içerisinde birden fazla sigortalılık haline tabi olması halinde, hizmetleri gelirin hesaplanmasında birleştirilecektir. Sürekli iş […]

sgk-prim-odeme-tarihi
Pratik Bilgiler

güncel SGK işkolu kodu listesi

  EN GÜNCEL SGK  İŞKOLU KODU LİSTESİ KISIM BÖLÜM GRUP SINIF   A       TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK   01     Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri     011   Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi       0111 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve […]

SGK İşveren Rehberi

SGK Meslek hastalığının süresinde bildirilmemesinin yaptırımları

 İşyerinde meydana gelen Meslek Hastalığının yasal süresi içinde, işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilecektir.    Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe […]

İş Kanunu İşlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği İşveren

İş Müfettişleri İş sağlığı ve güvenliği yönünden 14.000'i aşkın işyerini Teftiş etti, 1 Milyondan fazla çalışanla görüştü.

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI,   teknik iş müfettişleri ile sosyal iş müfettişlerinden oluşmaktadır.İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişler sadece  teknik iş müfettişleri tarafından yürütülmektedir. 2014 yılında  teknik iş müfettişleri, İş sağlığı ve güvenliği yönünden toplam 14.174 adet teftiş yapılmış olup, teftişi yapılan işyerlerinde 1.101.484 işçi ile 1.860 çırak ve 4.837 stajyere ulaşılmıştır. 2014 yılında İş […]

İş Sağlığı ve Güvenliği İsa KARAKAŞ Kitapları

İŞ Kazası ve Meslek Hastalığı İhtilaflarının çözümünde ve uygulamalrda yıllardır alternatifsiz

Tamamı Açıklamalı-Örnekli-Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Dilekçe-form ve Belge Örnekleriyle   Yeni Borçlar Kanunu,TCK, SGK ve İş Mevzuatı uygulamaları açısından “İŞ Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları”  Yazar: SGK Başmüfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa KARAKAŞ, 672 Sayfa ,Baştan Sona Yenilenmiş Ve Güncellenmiş   Son/ 2. BASKI,  Muhaaebe&Sosyal Güvenlik Kitapevi/www.muhasebesgk.com ÖNSÖZ Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek […]