sgk-prim-odeme-tarihi
Pratik Bilgiler

güncel SGK işkolu kodu listesi

 

EN GÜNCEL SGK  İŞKOLU KODU LİSTESİ
KISIM BÖLÜM GRUP SINIF  
A       TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
  01     Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
    011   Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
      0111 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
      0112 Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi
      0113 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
      0114 Şeker kamışı yetiştirilmesi
      0115 Tütün yetiştirilmesi
      0116 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
      0119 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
    012   Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
      0121 Üzüm yetiştirilmesi
      0122 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
      0123 Turunçgillerin yetiştirilmesi
      0124 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
      0125 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
      0126 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
      0127 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
      0128 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
      0129 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
    013   Dikim için bitki yetiştirilmesi
      0130 Dikim için bitki yetiştirilmesi
    014   Hayvansal üretim
      0141 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
      0142 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
      0143 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
      0144 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
      0145 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
      0146 Domuz yetiştiriciliği
      0147 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
      0149 Diğer hayvan yetiştiriciliği
    015   Karma çiftçilik
      0150 Karma çiftçilik
    016   Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
      0161 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
      0162 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
      0163 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
      0164 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
    017   Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
      0170 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
  02     Ormancılık ve tomrukçuluk
    021   Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri
      0210 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri
    022   Tomrukçuluk
      0220 Tomrukçuluk
    023   Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
      0230 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
    024   Ormancılık için destekleyici faaliyetler
      0240 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
  03     Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
    031   Balıkçılık 
      0311 Deniz balıkçılığı
      0312 Tatlı su balıkçılığı
      0319 Sünger avcılığı
    032   Su ürünleri yetiştiriciliği
      0321 Deniz ürünleri yetiştiriciliği
      0322 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
B       MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
  05     Kömür ve Linyit Çıkartılması
    051   Taşkömürü madenciliği
      0510 Taşkömürü madenciliği
    052   Linyit madenciliği
      0520 Linyit madenciliği
  06     Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı
    061   Ham Petrol çıkarımı
      0610 Ham Petrol çıkarımı
    062   Doğalgaz çıkarımı
      0620 Doğalgaz çıkarımı
  07     Metal Cevheri Madenciliği
    071   Demir cevheri madenciliği
      0710 Demir cevheri madenciliği
    072   Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
      0721 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
      0729 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
  08     Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı
    081   Kum, kil ve taş ocakçılığı
      0811 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
      0812 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
    089   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı
      0891 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
      0892 Turba çıkarımı ve briketlenmesi
      0893 Tuz çıkarımı
      0894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı
      0895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı
      0896 Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç)
      0897 Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri.
      0899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı
  09     Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
    091   Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
      0910 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
    099   Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
      0990 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
C       İMALAT
  10     Gıda ürünlerinin imalatı
    101   Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
      1011 Etin işlenmesi ve saklanması
      1012 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
      1013 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
    102   Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
      1020 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
    103   Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
      1031 Patatesin işlenmesi ve saklanması
      1032 Sebze ve meyve suyu imalatı
      1039 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
    104   Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
      1041 Sıvı ve katı yağ imalatı
      1042 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı
    105   Süt ürünleri imalatı
      1051 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
      1052 Dondurma imalatı
    106   Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
      1061 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
      1062 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
      1063 Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı
    107   Fırın ve unlu mamuller imalatı
      1071 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
      1072 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
      1073 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
    108   Diğer gıda maddelerinin imalatı
      1081 Şeker imalatı
      1082 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
      1083 Kahve ve çayın işlenmesi
      1084 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
      1085 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı
      1086 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı
      1089 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
    109   Hazır hayvan yemleri imalatı
      1091 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
      1092 Ev hayvanları için hazır yem imalatı
  11     İçeceklerin imalatı
    110   İçecek imalatı
      1101 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
      1102 Üzümden şarap imalatı
      1103 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
      1104 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
      1105 Bira imalatı
      1106 Malt imalatı
      1107 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
  12     Tütün ürünleri imalatı
    120   Tütün ürünleri imalatı
      1200 Tütün ürünleri imalatı
  13     Tekstil ürünlerinin imalatı
    131   Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
      1310 Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
      1311 Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
      1312 Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
      1313 Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
      1314 Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi
      1315 Dikiş ipliği imalatı
      1319 Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi
    132   Dokuma
      1320 Pamuklu dokuma
      1321 Yünlü dokuma
      1322 Kamgarn dokuma
      1323 İpekli dokuma
      1324 Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.)
      1329 Diğer dokumalar
    133   Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
      1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
    139   Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
      1391 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı
      1392 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
      1393 Halı ve kilim imalatı
      1394 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
      1395 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
      1396 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
      1399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
  14     Giyim eşyalarının imalatı
    141   Kürk hariç giyim eşyası imalatı
      1411 Deri giyim eşyası imalatı
      1412 İş giysisi imalatı
      1413 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
      1414 İç giyim eşyası imalatı
      1415 Şapka ve kaset imalatı
      1416 Terziler (hususi dikişler)
      1419 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı
    142   Kürkten eşya imalatı
      1420 Kürkten eşya imalatı
    143   Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı
      1431 Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı
      1439 Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı
  15     Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
    151   Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması
      1511 Derinin tabaklanması ve işlenmesi
      1512 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
      1513 Kürkün işlenmesi ve boyanması
      1519 Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç)
    152   Ayakkabı, terlik vb imalatı
      1520 Ayakkabı, terlik vb imalatı
  16     Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
    161   Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
      1610 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
    162   Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
      1621 Ahşap plaka ve levha imalatı
      1622 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
      1623 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
      1624 Ahşap konteyner imalatı
      1625 Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı
      1629 Diğer ağaç ürünleri imalatı;
  17     Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
    171   Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
      1711 Kağıt hamuru imalatı
      1712  Kağıt ve mukavva imalatı
    172   Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
      1721 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı
      1722 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı
      1723 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
      1724 Duvar kağıdı imalatı
      1729 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
  18     Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
    181   Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
      1811 Gazetelerin basımı
      1812 Diğer matbaacılık
      1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler
      1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
      1815 Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi)
    182   Kayıtlı medyanın çoğaltılması
      1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı)
  19     Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
    191   Kok fırını ürünlerinin imalatı
      1910 Kok fırını ürünlerinin imalatı
    192   Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
      1920 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
  20     Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
    201   Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
      2011 Sanayi gazları imalatı
      2012 Boya maddeleri ve pigment imalatı
      2013 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
      2014 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
      2015 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
      2016 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
      2017 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
    202   Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
      2020 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
    203   Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
      2030 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
    204   Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
      2041 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı
      2042 Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı
    205   Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
      2051 Patlayıcı madde imalatı
      2052 Tutkal imalatı
      2053 Uçucu yağların imalatı
      2054 Her nevi mum imali
      2055 Kibrit imali
      2059 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
    206   Suni veya sentetik elyaf imalatı
      2060 Suni veya sentetik elyaf imalatı
  21     Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
    211   Temel eczacılık ürünleri imalatı
      2110 Temel eczacılık ürünleri imalatı
    212   Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
      2120 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
  22     Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
    221   Kauçuk ürünlerin imalatı
      2211 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
      2219 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
    222   Plastik ürünlerin imalatı
      2221 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
      2222 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
      2223 Plastik inşaat malzemesi imalatı
      2229 Diğer plastik ürünlerin imalatı
  23     Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
    231   Cam ve cam ürünleri imalatı
      2311 Düz cam imalatı
      2312 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
      2313 Çukur cam imalatı
      2314 Cam elyafı imalatı
      2319 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
    232   Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
      2320 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
    233   Kilden inşaat malzemeleri imalatı
      2331 Seramikten karo ve kaldırım taşları imalatı
      2332 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
    234   Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
      2341 Seramik ev ve süs eşyası imalatı
      2342 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı
      2343 Seramik izolatörlerin ve izolasyon bağlantı parçalarının imalatı
      2344 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
      2349 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
    235   Çimento, kireç ve alçı imalatı
      2351 Çimento imalatı
      2352 Kireç ve alçı imalatı
      2353 Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali.
    236   Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
      2361 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
      2362 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı
      2363 Hazır karma beton imalatı
      2364 Toz harç imalatı
      2365 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
      2369 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
    237   Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
      2370 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
    239   Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
      2391 Aşındırıcı ürünlerin imalatı
      2399 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
  24     Ana metal sanayii
    241   Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
      2410 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
    242   Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
      2420 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
    243   Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
      2431 Barların soğuk çekilmesi
      2432 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
      2433 Soğuk şekillendirme veya katlama
      2434 Tellerin soğuk çekilmesi
    244   Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
      2441 Değerli metal üretimi
      2442 Alüminyum üretilmesi
      2443 Kurşun, çinko ve kalay üretimi
      2444 Bakır üretilmesi
      2445 Demir dışı diğer metallerin üretimi
      2446 Nükleer yakıtların işlenmesi
    245   Metal döküm sanayii
      2451 Demir döküm
      2452 Çelik dökümü
      2453 Hafif metallerin dökümü
      2454 Diğer demir dışı metallerin dökümü
  25     Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
    251   Metal yapı malzemeleri imalatı
      2511 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
      2512 Metal kapı ve pencere imalatı
    252   Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
      2521 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
      2529 Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre)  imalatı
    253   Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
      2530 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
    254   Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
      2540 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
    255   Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
      2550 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
    256   Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
      2561 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
      2562 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
    257   Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
      2571 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
      2572 Kilit ve menteşe imalatı
      2573 El aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatı
    259   Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
      2591 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
      2592 Hafif metalden paketleme malzemeleri imalatı
      2593 Tel ürünleri, zincirler ve yayların imalatı
      2594 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
      2599 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
  26     Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
    261   Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
      2611 Elektronik bileşenlerin  imalatı
      2612 Yüklü elektronik kart imalatı
    262   Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
      2620 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
    263   İletişim ekipmanlarının imalatı
      2630 İletişim ekipmanlarının imalatı
    264   Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
      2640 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
    265   Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
      2651 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
      2652 Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalatı
    266   Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
      2660 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
    267   Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
      2670 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
    268   Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
      2680 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
  27     Elektrikli teçhizat imalatı
    271   Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
      2711 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
      2712 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
    272   Akümülatör ve pil imalatı
      2720 Akümülatör ve pil imalatı
    273   Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
      2731 Fiber optik kabloların imalatı
      2732 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
      2733 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
    274   Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
      2740 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
    275   Ev aletleri imalatı
      2751 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
      2752 Elektiriksiz ev aletlerinin imalatı
    279   Diğer elektrikli donanımların imalatı
      2790 Diğer elektrikli donanımların imalatı
  28     Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
    281   Genel amaçlı makinelerin imalatı
      2811 Motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç
      2812 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı ( pompa ve kompresör imalatı)
      2813 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı( Musluk ve vana imalatı)
      2814 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
      2815 Diğer musluk ve vana imalatı
      2816 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
    282   Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
      2821 Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
      2822 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
      2823 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
      2824 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
      2825 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
      2826 Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)
      2827 Tornacılık ve tesviyecilik
      2829 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
    283   Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
      2830 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
    284   Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
      2841 Metal işleme makinelerinin imalatı
      2849 Diğer takım tezgahlarının imalatı
    289   Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
      2891 Metalürji makineleri imalatı
      2892 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
      2893 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
      2894 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
      2895 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
      2896 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
      2899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
  29     Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
    291   Motorlu kara taşıtlarının imalatı
      2910 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
    292   Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork ) imalatı
      2920 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
    293   Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
      2931 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
      2932 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
  30     Diğer ulaşım araçlarının imalatı
    301   Gemi ve tekne yapımı
      3011 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
      3012 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
    302   Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
      3020 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
    303   Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
      3030 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
    304   Askeri savaş araçlarının imalatı
      3040 Askeri savaş araçlarının imalatı
    309   Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
      3091 Motosiklet imalatı
      3092 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
      3099 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı
  31     Mobilya imalatı
    310   Mobilya imalatı
      3101 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
      3102 Mutfak mobilyalarının imalatı
      3103 Yatak imalatı
      3104 Döşemecilik
      3109 Diğer mobilyaların imalatı
  32     Diğer imalatlar
    321   Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
      3211 Madeni para basımı
      3212 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı
      3213 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı
      3219 Süs eşyaları imalatı
    322   Müzik aletleri imalatı
      3220 Müzik aletleri imalatı
    323   Spor malzemeleri imalatı
      3230 Spor malzemeleri imalatı
    324   Oyun ve oyuncak imalatı
      3240 Oyun ve oyuncak imalatı
    325   Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
      3250 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
    329   Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
      3291 Süpürge ve fırça imalatı
      3292 Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon vesair büro eşyası imalatı.
      3293 Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el işleri.
      3299 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
  33     Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
    331   Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
      3311 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
      3312 Makinelerin onarımı
      3313 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
      3314 Elektrikli donanımların onarımı
      3315 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı
      3316 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
      3317 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
      3319 Diğer ekipmanların onarımı
    332   Sanai makine ve ekipmanlarının kurulumu
      3320 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
D D     ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
  35     Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
    351   Elektirk enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
      3511 Elektrik enerjisi üretimi
      3512 Elektrik enerjisinin iletimi
      3513 Elektrik enerjisinin dağıtımı
      3514 Elektrik enerjisinin ticareti
    352   Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
      3521 Gaz imalatı
      3522 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
      3523 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
    353   Buhar ve iklimlendirme temini
      3530 Buhar ve iklimlendirme temini
E E     SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
  36     Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
    360   Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
      3600 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
  37     Kanalizasyon
    370   Kanalizasyon
      3700 Kanalizasyon
  38     Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
    381   Atıkların toplanması
      3811 Tehlikesiz atıkların toplanması
      3812 Tehlikeli atıkların toplanması
    382   Atıkların ıslahı ve bertarafı
      3821 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
      3822 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
    383   Materyallerin geri kazanımı
      3831 Hurdaların parçalara ayrılması
      3832 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
  39     İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
    390   İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
      3900 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
      3901 Bataklık kurutma işleri
F F     İNŞAAT
  41     Bina inşaatı
    411   İnşaat projelerinin geliştirilmesi
      4110 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
    412   İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
      4120 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
  42     Bina dışı yapıların inşaatı
    421   Kara ve demir yollarının inşaatı
      4211 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
      4212 Demir yolları ve metroların inşaatı (demiryolu tünel ve yer altı inşaatı)
      4213 Köprüler ve tünellerin inşaatı
      4214 Demir yolu, tünel ve yer altı tamiratı
    422   Hizmet projelerinin inşaatı
      4221 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı
      4222 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
      4223 Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı
    429   Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
      4291 Su projeleri inşaatı
      4292 İskele, liman,mendirek inşaat ve tamiratı
      4299 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
  43     Özel inşaat faaliyetleri
    431   Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
      4311 Yıkım
      4312 Şantiyenin hazırlanması
      4313 Test sondajı ve delme
    432   Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
      4321 Elektrik tesisatı
      4322 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
      4323 Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve havai hat payplan inşaat, tamirat ve bakım işleri
      4329 Diğer inşaat tesisatı
    433   Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
      4331 Sıva işleri
      4332 Doğrama tesisatı
      4333 Yer ve duvar kaplama
      4334 Boya ve cam işleri
      4339 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
    439   Diğer özel inşaat faaliyetleri
      4391 Çatı işleri
      4399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
G       TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
  45     Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
    451   Motorlu kara taşıtlarının ticareti
      4511 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
      4519 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
    452   Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
      4520 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
    453   Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
      4531 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
      4532 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
    454   Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
      4540 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
  46     Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
    461   Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
      4611 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
      4612 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
      4613 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
      4614 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
      4615 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
      4616 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
      4617 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
      4618 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
      4619 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
    462   Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
      4621 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
      4622 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
      4623 Canlı hayvanların toptan ticareti
      4624 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
    463   Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
      4631 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
      4632 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
      4633 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
      4634 İçecek toptan ticareti
      4635 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
      4636 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
      4637 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
      4638 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
      4639 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
    464   Ev eşyalarının toptan ticareti
      4641 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
      4642 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
      4643 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
      4644 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
      4645 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
      4646 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
      4647 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
      4648 Saat ve mücevher toptan ticareti
      4649 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
    465   Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti
      4651 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
      4652 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
    466   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
      4661 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
      4662 Takım tezgahlarının toptan ticareti
      4663 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
      4664 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
      4665 Büro mobilyalarının toptan ticareti
      4666 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
      4669 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
    467   Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
      4671 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
      4672 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
      4673 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
      4674 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
      4675 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
      4676 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
      4677 Atık ve hurda toptan ticareti
    469   Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
      4690 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
  47     Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
    471   Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret
      4711 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
      4719 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
    472   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti
      4721  Belirli bir mala tahsis edilmiş Meyve ve sebze perakende ticareti
      4722  Belirli bir mala tahsis edilmiş  Et ve et ürünlerinin perakende ticareti
      4723  Belirli bir mala tahsis edilmiş balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
      4724  Belirli bir mala tahsis edilmiş ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
      4725  Belirli bir mala tahsis edilmiş içeceklerin perakende ticareti
      4726  Belirli bir mala tahsis edilmiş tütün ürünlerinin perakende ticareti
      4729 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
    473   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
      4730 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
    474   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti
      4741 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti
      4742 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
      4743 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
    475   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti
      4751 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
      4752 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
      4753 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti
      4754 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
      4759 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
    476   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti
      4761 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
      4762 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
      4763 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
      4764 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
      4765 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
    477   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti
      4771 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
      4772 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
      4773 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin veya optik aletlerinin perakende ticareti
      4774 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
      4775 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
      4776 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri  perakende ticareti
      4777 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
      4778 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
      4779 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
    478   Tezgahlar ve Pazar yerleri vasıtası ile yapılan perakende ticaret
      4781 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
      4782 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
      4789 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
    479   Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret
      4791 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
      4799 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
H       ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
  49     Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
    491   Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
      4910 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
    492   Demiryolu ile yük taşımacılığı
      4920 Demiryolu ile yük taşımacılığı
    493   Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
      4931 Kara taşımacılığı ile yapılan ve banliyö yolcu taşımacılığı
      4932 Taksi taşımacılığı
      4933 Tünel işletmesi
      4934 Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı
      4935 Teleferik işletmesi
      4936 Şehir içi otobüs ve dolmuş taşımacılığı
      4939 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
    494   Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
      4941 Karayolu ile yük taşımacılığı
      4942 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
    495   Boru hattı taşımacılığı
      4950 Boru hattı taşımacılığı
  50     Su yolu taşımacılığı
    501   Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
      5010 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
      5011 Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda)
      5012 Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler.
      5013 Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler.
      5019 Motorlu ve motorsuz küçük deniz vasıtaları ile yüzer vinçlerde yapılan diğer bütün işler
    502   Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
      5020 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
    503   İç sularda yolcu taşımacılığı
      5030 İç sularda yolcu taşımacılığı
    504   İç sularda yük taşımacılığı
      5040 İç sularda yük taşımacılığı
  51     Havayolu taşımacılığı
    511   Havayolu ile yolcu taşımacılığı
      5110 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
    512   Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
      5121 Hava yolu ile yük taşımacılığı
      5122 Uzay taşımacılığı
  52     Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
    521   Depolama ve ambarlama
      5210 Depolama ve ambarlama
      5211 Uçaklarda yapılan bütün işler ( Havacılık kulüpleri dahil)
    522   Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
      5221 Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
      5222 Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
      5223 Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
      5224 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
      5229 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
  53     Posta ve kurye faaliyetleri
    531   Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
      5310 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
    532   Diğer posta ve kurye faaliyetleri
      5320 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
I       KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
  55     Konaklama
    551   Oteller vb. konaklama yerleri
      5510 Oteller ve benzer konaklama yerleri
    552   Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
      5520 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
    553   Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
      5530 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
    559   Diğer konaklama yerleri
      5590 Diğer konaklama yerleri
  56     Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
    561   Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
      5610 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
    562   Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri
      5621 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
      5629 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
    563   İçecek sunum hizmetleri
      5630 İçecek sunum hizmetleri ve bilardo, bezik salonu işletenler
J       BİLGİ VE İLETİŞİM
  58     Yayımcılık faaliyetleri
    581   Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri
      5811 Kitap yayımı
      5812 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
      5813 Gazetelerin yayımlanması
      5814 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
      5819 Diğer yayıncılık faaliyetleri
    582   Yazılım programlarının yayımlanması
      5821 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
      5829 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
  59     Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
    591   Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri
      5911 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
      5912 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
      5913 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri
      5914 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
    592   Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
      5920 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
  60     Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
    601   Radyo yayıncılığı
      6010 Radyo yayıncılığı
    602   Televizyon programcılığı ve yayıncılığı
      6020 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  61     Telekomünikasyon
    611   Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
      6110 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
    612   Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
      6120 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
    613   Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
      6130 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
    619   Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
      6190 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
  62     Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
    620   Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
      6201 Bilgisayar programlama faaliyetleri
      6202 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
      6203 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
      6209 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
  63     Bilgi hizmet faaliyetleri
    631   Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
      6311 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
      6312 Web portalları
    639   Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
      6391 Haber ajanslarının faaliyetleri
      6399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
K       FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
  64     Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
    641   Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
      6411 Merkez bankası faaliyetleri
      6419 Diğer parasal aracılık faaliyetleri
    642   Holding şirketlerinin faaliyetleri
      6420 Holding şirketlerinin faaliyetleri
    643   Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
      6430 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
    649   Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
      6491 Finansal kiralama
      6492 Diğer kredi verme faaliyetleri
      6499 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
  65     Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
    651   Sigorta
      6511 Hayat sigortası
      6512 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
    652   Reasürans
      6520 Reasürans
    653   Emeklilik fonları
      6530 Emeklilik fonları
  66     Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
    661   Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
      6611 Finansal piyasaların yönetimi
      6612 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
      6619 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
    662   Sigorta ve emeklilik onuna yardımcı faaliyetler
      6621 Risk ve hasar değerlemesi
      6622 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
      6629 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
    663   Fon yönetimi faaliyetleri
      6630 Fon yönetimi faaliyetleri
L       GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
  68     Gayrimenkul faaliyetleri
    681   Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
      6810 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
    682   Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
      6820 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
    683   Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
      6831 Gayrimenkul acenteleri
      6832 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
M       MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
  69     Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
    691   Hukuk faaliyetleri
      6910 Hukuk faaliyetleri
      6911 Noterler
    692   Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
      6920 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
  70     İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
    701   İdare merkezi faaliyetleri
      7010 İdare merkezi faaliyetleri
    702   İdari danışmanlık faaliyetleri
      7021 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
      7022 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
  71     Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
    711   Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
      7111 Mimarlık faaliyetleri
      7112 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
    712   Teknik test ve analiz faaliyetleri
      7120 Teknik test ve analiz faaliyetleri
  72     Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
    721   Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
      7211 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
      7219 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
    722   Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
      7220 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  73     Reklamcılık ve pazar araştırması
    731   Reklamcılık
      7311 Reklam ajanslarının faaliyetleri
      7312 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
    732   Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
      7320 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
  74     Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
    741   Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
      7410 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
    742   Fotoğrafçılık faaliyetleri
      7420 Fotoğrafçılık faaliyetleri
    743   Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
      7430 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
    749   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
      7490 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
  75     Veterinerlik hizmetleri
    750   Veterinerlik hizmetleri
      7500 Veterinerlik hizmetleri
N       İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
  77     Kiralama ve leasing faaliyetleri
    771   Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
      7711 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingi
      7712 Kamyonların kiralanması ve leasingi
    772   Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
      7721 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
      7722 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
      7729 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
    773   Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
      7731 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
      7732 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
      7733 Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
      7734 Su taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
      7735 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi
      7739 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
    774   Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
      7740 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
  78     İstihdam faaliyetleri
    781   İş bulma acentelerinin faaliyetleri
      7810 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
    782   Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
      7820 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
    783   Diğer insan kaynaklarının sağlanması
      7830 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
  79     Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
    791   Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
      7911 Seyahat acentesi faaliyetleri
      7912 Tur operatörü faaliyetleri
    799   Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
      7990 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
  80     Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
    801   Özel güvenlik faaliyetleri
      8010 Özel güvenlik faaliyetleri
    802   Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
      8020 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
    803   Soruşturma faaliyetleri
      8030 Soruşturma faaliyetleri
  81     Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
    811   Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
      8110 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
    812   Temizlik faaliyetleri
      8121 Binaların genel temizliği
      8122 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
      8129 Diğer temizlik faaliyetleri
    813   Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
      8130 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
  82     Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri
    821   Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
      8211 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
      8219 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
    822   Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
      8220 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
    823   Kongre ve ticari fuar organizasyonu
      8230 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
    829   Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
      8291 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
      8292 Paketleme faaliyetleri
      8299 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
O       EĞİTİM
  85     Eğitim
    851   Okul öncesi eğitim
      8510 Okul öncesi eğitim
    852   İlköğretim
      8520 İlköğretim
    853   Ortaöğretim
      8531 Genel ortaöğretim
      8532 Teknik ve mesleki orta öğretim
    854   Yükseköğretim hizmetleri
      8541 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
      8542 Yükseköğretim
    855   Diğer eğitim
      8551 Sporlar ve eğlence eğitimi
      8552 Kültürel eğitim
      8553 Sürücü kursu faaliyetleri
      8559 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
    856   Eğitimi destekleyici faaliyetler
      8560 Eğitimi destekleyici faaliyetler
P       İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
  86     İnsan sağlığı hizmetleri
    861   Hastahane hizmetleri
      8610 Hastahane hizmetleri
    862   Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
      8621 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
      8622 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
      8623 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
    869   İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
      8690 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
  87     Yatılı bakım faaliyetleri
    871   Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
      8710 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
    872   Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
      8720 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
    873   Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
      8730 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
    879   Diğer yatılı bakım faaliyetleri
      8790 Diğer yatılı bakım faaliyetleri
  88     Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
    881   Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
      8810 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
    889   Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler
      8891 Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri
      8899 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
Q       KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR
  90     Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
    900   Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
      9001 Gösteri sanatları ( Tiyatro, opera gösterimi ve konserler)
      9002 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
      9003 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
      9004 Sanat tesislerinin işletilmesi
  91     Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
    910   Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
      9101 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
      9102 Müzelerin faaliyetleri
      9103 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi
      9104 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetler
  92     Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
    920   Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
      9200 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
  93     Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
    931   Spor faaliyetleri
      9311 Spor tesislerinin işletilmesi
      9312 Spor klüplerinin faaliyetleri
      9313 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
      9319 Diğer spor faaliyetleri
    932   Eğlence ve dinlence faaliyetleri
      9321 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
      9322 Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, çay bahçesi işletme faaliyetleri
      9329 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
R       DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
  94     Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
    941   İş , işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri
      9411 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
      9412 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
    942   Sendika faaliyetleri
      9420 Sendika faaliyetleri
    949   Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri
      9491 Dini kuruluşların faaliyetleri
      9492 Siyasi kuruluşların faaliyetleri
      9499 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
  95     Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı
    951   Bilgisayarların iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
      9511 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
      9512 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
    952   Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
      9521 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı
      9522 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
      9523 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
      9524 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
      9525 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
      9529 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı
  96     Diğer hizmet faaliyetleri
    960   Diğer hizmet faaliyetleri
      9601 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması,kuru temizlenmesi
      9602 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
      9603 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
      9604 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri
      9605 Baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve dezenfeksiyon işleri )
      9606 Halı yıkama ve temizleme işleri
      9609 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri
S       HANE HALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANE HALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ 
  97     Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
    970   Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
      9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
  98     Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
    981   Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
      9810 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar ( Yurt dışında çalışanların eşleri)
    982   Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
      9820 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
T       ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ
  99     Uluslar arası örgütler ve  temsilciliklerinin faaliyetleri
    990   Uluslar arası örgütler ve  temsilciliklerinin faaliyetleri
      9900 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
Paylaşabilirsiniz

6 thoughts on “güncel SGK işkolu kodu listesi

    1. MERHABA, belirtilen kodları SGK’nın işyeri kodlarıdır. Başka kodlarla karıştırmayın. Eksik ve yanlış olduğunu gördüğünüz husus varsa lütfen belirtiniz. teşekkürler

  1. Hocam bu kodlar ne işe yarıyor.İşten ayrılış bildirgesinde yazdığımız ÇŞGB iş kolu mu bunlar?

    1. bunlar ilk işyeri açılışında SGK tarafından işyeriniz için verilen numaralardır. işyerinizin faaliyet türünü gösterir

    1. MERHABA, İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalı açılmıştır.İsa KARAKAŞ YOUTUBE kanalına ABONE olarak sorularınıza güvenilir ve net cevaplar alabilirsiniz. Ayrıca çalışan hakları ile ilgili vidolarımızı ücretsiz-şartsız izleyerek haklarınızı etkili bir şekilde arama bilgisine sahip olabilirsiniz. Sağlık ve sevgi ile kalınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir