SGK İşveren Rehberi

2022 asgari ücreti aşan ücret ödemelerinde yeni hesaplama şekli

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. UYGULAMASI: Tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre, İŞÇİNİN , ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt  (5.004,00 […]

Çalışan

1 Mayısta bu haklarınızı kullanmayı unutmayın

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramıdır.   Bu  bayram  tüm dünyada  çok sayıda ülkede başta işçiler olmak üzere emekçiler tarafından kutlanmaktadır.  Ülkemizde de 2009 yılından itibaren resmi bayram olarak hukuk sistemimizde de yerini almıştır. Bu nedenle 1 Mayıs günü işçi hiç çalışmazsa bile o günün ücretinin tam olarak ödenmesi yasal bir zorunluluktur.                                            1 Mayısta  işçinin […]

Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

SGK primine tabi olan ve olmayan ücret ödemeleri ile bu ödemelerin prime tabi tutalacağı dönem

Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar: Yemek Paraları (Yardımı) Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla […]

İş Kanunu İşlemleri

İ.K'yı etkileyen yeni değişiklikler

*Artık işçiler yıllık izinlerini, bir bölümünü 10 günden az olmamak kaydıyla geriye kalan kısmını ise işverenlerle anlaşarak, istedikleri kadar bölüp kullanabilecek. Örneğin 16 yıllık kıdemi olan işçinin yıllık izni 26 gün. Bu iznin 10 günü tek seferde olmak şartıyla kalan 16 gününün 8-9, 10 veya 16 defada kullanılması mümkün. Bütün bir yıl çalışan işçinin dinlendirilmesi […]

İş Kanunu İşlemleri

Bu kadınlara gece çalışma yasağı kaldırıldı

4857 sayılı Kanun 61. maddesinde; “Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.  Bu dönemde kadın çalışanların gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılaması yasaklanmıştır. 19.08.2017 tarihinde R.G’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle bu yasaklarda bazı sektörler için istisnalar getirildi. Buna göere; […]