İş Kanunu İşlemleri Yabancılar Rehberi

Kaçak yabancı çalıştıranlar yandı:Çifte kavrulmuş ceza var

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL)2017 CEZA MİKTARI (TL)2018 CEZA MİKTARI (TL)2019   Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229 7.130 8.821   Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.491 2.851 3.527   Çalışma izni olmaksızın bağımsız […]

SGK İşveren Rehberi

Yeniden yapılandırılan SGK borçlarına ilişkin yapılacak işlemler

1.GİRİŞ: 11/5/2018 tarihli, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, uygulanacak usul ve esaslar 6/6/2018 tarihli, 2018-19 sayılı ve 27/6/2018 tarihli, 2018-24 sayılı Genelgeler ile açıklanmıştır. Bu defa; […]

SGK İşveren Rehberi

Sahte ve kaçak sigortalı çalıştırmanın yaptırımı hafifliyor

2017 Torba Kanun serisinin 2.si geçen hafta TBMM’ye gönderildi. Torbada ne var ne yok herzaman olduğu gibi ilk defa tarafımızdan açıklanmaya devam edecektir.Torbada GSS’den sonra en dikkat çekici düzenlemelerden biri de Sahte ve kaçak sigortalı çalıştırmanın yaptırımının  hafifletilmesidir.  BU müeyyide ise sahte ve kaçak sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde işverenlerin bir sene boyunca SGK teşviklerinden […]

SGK İşveren Rehberi

SGK,Maliye ve diğer borçlara af ve yapılandırma getiren Kanun yürürlüğe girdi

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile  özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ay başı başlıyor, otomatik ceza uygulanacak

  Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. Bu yasal yükümlülük 1 Temmuz 2016 tarihinde başlıyor. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği […]