isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Emekli EYT’lilerin SGDP PRİM DESTEĞİ

03.03.2023 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 95 inci madde eklenmiştir. Anılan maddede; “Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı […]

SGK İşveren Rehberi

2023/Mart Yeni Torba Kanunun Tam Metni

Hükümet TORBA KANUNLARI TBMM’ye göndermeye başladı. İlk Torba Kanun “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla yeni TBMM’ye gönderildi. İŞTE TORBA KANUNUN TAM METNİ; ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE I- 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve […]

Çalışan SGK İşveren Rehberi

Çalışan EYT’lilerin emeklilik için SGK’dan alacakları belgeler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı K.HK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası SGK’ya […]

SGK Emeklilik

EYT Resmi Gazete yayınlandı. Başvurular bugün başladı…

3 Mart 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32121 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 7438 Kabul Tarihi: 1/3/2023 MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük […]

SGK Emeklilik

EYT’de müracaatlar başladı mı?

8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca […]