SGK İşveren Rehberi

EYT ile Birlikte BAĞ-KUR’luların emeklilik şartları

Bağ-Kur’luların (Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar)  emeklilik tarihleri işe başlama tarihlerine göre değişmektedir.  Buna göre;

İSA KARAKAŞ/EMEKLİLİK/SGK DANIŞMANLIK/DENETİM ve Eğitim Hizmetlerinden faydalanmak için;
 WhatsaAp (Mesaj için):0542-7922334  isakarakas@gmail.com

1/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına 2 tam yıl veya daha az kalan sigortalılara;

– Kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi,
– Kadın için 50, erkek için 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,
şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Sigortalıların 1/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına 2 yıldan daha fazla süre var ise ve 1/6/2002 tarihi itibariyle kadın 20 erkek için 25 tam yıl prim ödeme süresini dolduranlar veya doldurmalarına kalan süreye göre sigortalılara kademeli geçiş uygulanarak tabi olacakları yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.

8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanların 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre yaşlılık aylığına hak kazanmaları için aranan ve 1/6/2002 tarihi itibarıyla kadınlarda 20 tam yıl, erkeklerde 25 tam yıl prim ödeme gün sayısı koşulunun tamamlanmasına kalan süreye göre kademelendirilen yaş koşulu, 7438 sayılı Kanunla 3/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna eklenen geçici 95 inci madde ile kaldırıldığından, 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan kadın sigortalılardan 20 tam yıl, erkek sigortalılardan 25 tam yıl koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. Buna göre, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olan ve hak kazanma koşulu 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre belirlenenlerden 1/6/2002 tarihi itibarıyla 3 tam yıldan az hizmeti bulunan ve yaş haddi kademelendirilmeyen sigortalılar da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl koşulunu sağlamaları ve 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunmaları halinde herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanabilecektir. 01/10/1999 tarihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan daha fazla süre var ise kademeli geçiş süreci uygulanacaktır.

Kanun Çıktığı Tarihte Emekliliğine Kalan Süre
(1/10/1999 tarihi itibariyle)
Yaş Prim Ödeme Süresi
Kadın Erkek
2-4 Yıl arasında olanlar 51 56 15 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar 52 56 15 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar 53 57 15 Yıl
 8-10 Yıl arasında olanlar 54 57 15 Yıl
 10 Yıldan fazla olanlar 56 58 15 Yıl

 

 

8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar;

– Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya

– Kadın için 60, erkek için 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl prim ödemesi Şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler

30/4/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır. 5510 sayılı Kanuna göre;

2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla 2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak  yaşlılık aylığına hak kazanılabilinir.

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (b) Sigortalıları İçin 9000 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın Erkek
5510 01.05.2008 – 31.12.2035 58 60 9000
01.01.2036 – 31.12.2037 59 61 9000
01.01.2038 – 31.12.2039 60 62 9000
01.01.2040 – 31.12.2041 61 63 9000
01.01.2042 – 31.12.2043 62 64 9000
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65 9000
01.01.2046 – 31.12.2047 64 65 9000
01.01.2048 ve sonrası 65 65 9000

Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır. Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Şöyle ki; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

İlgili Kanun

Hizmet akdine tabi çalışan 4 (b) sigortalıları için 5400 prim ödeme gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın Erkek
5510 01.05.2008 – 31.12.2035 61 63 5400
01.01.2036 – 31.12.2037 62 64 5400
01.01.2038 – 31.12.2039 63 65 5400
01.01.2040 – 31.12.2041 64 65 5400
01.01.2042 – 31.12.2043 65 65 5400
01.01.2044 – 31.12.2045 65 65 5400
01.01.2046 – 31.12.2047 65 65 5400
01.01.2048 65 65 5400

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir