SGK Emeklilik

EYT Resmi Gazete yayınlandı. Başvurular bugün başladı…

3 Mart 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32121
KANUN
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7438 Kabul Tarihi: 1/3/2023

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/3/2023

Paylaşabilirsiniz

One thought on “EYT Resmi Gazete yayınlandı. Başvurular bugün başladı…

  1. Hayırlı olsun ama ben 18/06/ 1990 SSK hizmet girişliliyim 1522 sskda günüm var 01/07/1972 doğumluyum çok inşaat şirket firmalarda 90li yılarda çalış tim SSK hizmet günlerimi yatirmamislar ozaman şimdiki gibi internt dijital android telefonlar ve e-devlet yoktu yaşa takılanlar emekli oldular çünkü onların düzenli işleri olduğu için küçük yaşlarda olduğu halde devlet onların yaşlarına bakmadan emekli etiller ben ve benim gibi yüz binlerce yaşı 51 55 60 65 daha ileri yaşlarda insanlar var SSK prim eksiği nedeniyle emekli olamıyorlar devlet başkanı Erdoğan bunların mağduriyetini nazara almadan başlarken 5000 gün dediler sonra kademeli prim günü getirdiler biz bu yaşlardan sonra nerde nasıl bu kadar SSK eksik prim günlerini tamamlarda emekli olacağız devlet başkanı Erdoğan bu mağduriyetimize acilen bir çözüm getirsin geriye dönük olarak bir borçlanma getirsin faizsiz olarak devlet bankalarından bizide düşünsün bizide emekli etsin bizde işsiz çocuk sahibiyiz yoksa seçimde oy vermeyiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir