Genel Sağlık Sigortası

SUT değişiklikliği bazı SGK Reçete işlemlerinde değişiklikler

04/02/2018 tarihinde 30322 sayılı Resmi Gazete ile Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Beşinci Bölüm “Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri” başlığı yeniden düzenlenerek 01/01/2018 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.
Tebliğin “5.3.1 – Sağlık kurum/kuruluşları için incelemeye esas belgeler”başlığının, “5.3.1.Ç – Diğer belgeler” alt başlığının birinci fıkrasının ( e) bendinde “MEDULA sistemine karekod girişleri yapılıncaya kadar, mor ve turuncu reçete ile kan ürünleri kupürleri “ ifadesine yer verilerek incelemeye esas belgeolarak istenmektedir.
Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Mor ve Turuncu Reçeteler konulu 2017/4 sayılı Genelgede “Hastanelerde bu ürünlerin kullanımı; ürün hastanede mevcut ise turuncu veya mor reçeteye gerek olmaksızın hastanelerin kullandıkları sistem üzerinden karşılanabilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu uygulama ile hastanelerin bünyelerinde kullandıkları mor ve turuncu reçete kapsamındaki ilaçlar için bu renkte reçete hazırlamadan sistemleri üzerinden ilaçları kullanabilecekleri anlaşılmaktadır.
SGK  fatura inceleyicileri tarafından sağlık hizmeti sunucularından yukarıdaki SUT hükmü gereği “mor ve turuncu reçete” talep edildiği, Sağlık Bakanlığı genelgesi hükmüne göre hastane sistemi üzerinden kullanıldığından mor ve turuncu reçetelerin temininin mümkün olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir.
Kurumumuzca MEDULA sistemine karekod girişleri yapılıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/4 s. Genelgede bahsi geçen ürünlerin hastanelerde mevcut olması durumunda incelemeye esas belge olarak mor ve turuncu reçete kapsamında kan ürünlerine ait kupürler talep edilmelidir.
Ayrıca sağlık hizmeti sunucularından ilacın kullanımına ait onaylı hasta tedaviçizelgesi ve benzeri belge istenebilir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir