SGK İşveren Rehberi

SGK tarafından e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler artıyor

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetleri;

 (4A/4B/4C) Hizmetleri

 • 7143 GSS Yapılandırma Borç Sorgulama ve Döküm Alma
 • İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama
 • Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
 • 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
 • Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi
 • 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
 • 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
 • Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
 • Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
 • SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
  • Sigortalılık İşlemleri

   • 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası
   • 5434 Sayılı Kanun’un Ek 71’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
   • 5434 Sayılı Kanun’un Ek 76’ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
   • 5434 Sayılı Kanun’un Geçici 192’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması
   • 5434 Sayılı Kanunun 12’nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması
   • Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
   • Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
   • Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi
   • Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi
   • Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
  • 4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri

   • 4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
   • 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
   • 4A Banka ve Adres Değişikliği
   • 4A Emekli Aylığı Kesintileri
   • 4A Emekli Aylık Bilgisi
   • 4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
   • 4A Emeklilik Kaydı
   • 4A Emekli Ödeme Bilgileri
   • 4A Hizmet Dökümü
   • 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
   • 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
  • 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
  • 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
  • 4B(Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri

   • 4B Emekli Ödeme Bilgileri
   • 4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri
   • 4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
   • 4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
   • 4B Banka ve Adres Değişikliği
   • 4B Borç Durumu
   • 4B Emekli Aylığı Kesintileri
   • 4B Emekli Aylık Bilgisi
   • 4B Hizmet Bilgisi
   • 4B Ödeme Dökümü
   • 4B Tescil Kaydı
   • 4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
   • 4B Emekli Aylığı Hesaplama
   • 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
  • 4B Basamak Bilgisi
  • 4C(Kamu Görevlileri) Hizmetleri

   • Eğitim Öğretim Yardımı Talebi
   • Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi
   • Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması
   • Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi
   • Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu
   • Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi
   • Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi
   • Güvenlik Korucusu Aylığı Alanlar ile Hak Sahibi Olanların Aylığının Kesilmesi Talebi
   • Hitap Belge Doğrulama
   • Hitap Hizmet Dökümü
   • Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi
   • Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi
   • Sigortalılara ve Hak Sahiplerine Ödenen Aylıkların Kesilmesi Talebi
   • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Aylık Talebi
   • Terörden Zarar Gördüğü için Aylık Bağlanan Sivil Vatandaşlar veya Hak Sahiplerinin Aylıklarının Kesilmesi Talebi
   • Toptan Ödeme Talebi
   • Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
   • Vazife Malullüğü, Harp Malullüğü ve Şeref Aylığı Alanların Aylıklarının Kesilmesi Talebi
   • 4C Banka Değişikliği
   • 4C Bir Aylık Maaş Tercihi
   • 4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
   • 4C Emekli Aylık Bilgisi
   • 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
   • 4C Tescil Kaydı
   • 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
  • Şahıs Ödemeleri Hizmetleri

  • Diğer Hizmetler

   • Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama
   • Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri
   • 6736 Yapılandırma Sorgulama
   • Diş Protezi Hakkı Sorgulama
   • Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
   • Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
   • Medikal Market Sorgulama
   • SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
   • Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) Çağrı Hizmeti Verilmesi
   • Tedavi Bilgileri Sorgulama
   • 6552 Yapılandırma Sorgulama
   • EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
   • Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
   • Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
   • Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
   • Hekim Bilgilendirme
  • Borçlandırma Hizmetleri

   • 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu
   • 4A Doğum Borçlanması Başvurusu
   • 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu
   • 4B Doğum Borçlanması Başvurusu
   • Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • TSK’da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
   • Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

  Kimlik Doğrulama Hizmetleri

  • E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay
  • İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)
  • SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması
  • SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması
  • Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

 • e-SGK İşlemleri

  • e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
  • E-Borcu Yoktur
  • Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi
  • e-SGK Şifre
  • İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi
  • İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim
  • İşyeri Nace Değişiklik Talep
  • İşyeri UAVT Adres Giriş
  • Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler

İletişim Bilgileri:

Kurum Adı: SGK/ Sosyal Güvenlik Kurumu
Web Sayfası: http://www.sgk.gov.tr/
Tel:+90 3122078000
Adres:ziyabey Cad. No:9 Balgat ANKARA TÜRKİYE
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir