sgk-prim-odeme-tarihi
İş Kanunu İşlemleri İşsizlik Sigortası ve İŞKUR İşveren

İşgücü Çizelgesini hazırlayıp İŞKUR’a gönderdiniz mi

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) Kanununun 3/b maddesinde “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.”

Türkiye İş Kurumu görevleri arasında yer almaktadır.

“4904 sayılı kanunun 21. maddesine göre ise “Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.

İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz.

İkinci fıkraya aykırı davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesi hükümleri uygulanır.” hükümleri amir bulunmaktadır.

Bu madde gereğince Türkiye İş Kurumu uygulamasında; işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerini (her ay olmak üzere) takip eden ayın sonuna kadar İŞKUR’un  internet sitesine girmeleri gerekmektedir.

SORU:  İşyeri çizelgesi girişini yapıp sisteme kaydettikten sonra hatalı giriş yaptım. Nasıl düzeltebilirim?

İŞKUR  Sistemine aylar bazında kaydetmiş olduğunuz çizelgelerinizden sadece en son ay girmiş olduğunuz çizelge üzerinde güncelleme yapma hakkına sahip bulunmaktasınız. İşgücü  çizelgenizi silip yeniden girmek istiyorsanız en yakın İşkur birimine başvurmalısınız.

İşgücü Çizelgesi Toplu Personel Bildirim Formu örneği

Belge Versiyon No.: 1
Not : Çalışanlarınızı bu dosyaya aşağıda belitildiği gibi girip dosya adı girdikten sonra XML’e çevir butonuna basınız.
Hazırlanacak XML dosya adını aşağıya giriniz.
C:\ISGUCUCIZELGE.XML
T.C. KİMLİK NO. AD SOYAD SOSYAL DURUM İSTİHDAM DURUMU MESLEK KAYITNO ALINMA/AYRILMA  TARİHİ ALINMA/AYRILMA DURUMU İŞTEN ÇIKARMA DURUMU
16356986540 Orsun AYDOS 9 1 9612.01 25.04.2008 Sözleşme İptali 1
08365926344 MUHAL MERT 9 0 9612.02 15.11.2007 İhtiyaç
* Başlıklar değişmeyecek şekilde çalışanlarınızı bu dosyaya yukarıda belirtildiği gibi kaydediniz.
** Dosyanızı oluşturduktan sonra lütfen 16. satırdan sonraki açıklama bölümlerini siliniz.Aksi taktirde dosyanızı okutamayabilirsiniz.
***Dosyanızı tamamladıktan sonra XML’e Çevir butonuna tıklayınız. C dizininin içinde oluşan ISGUCUCIZELGESI.XML dosyasını, İşgücü Çizelgenizde Dosyadan Oku dan seçerek okutunuz.
**** Makro çalışmazsa araçlardan makro menüsünden security ayarını düşük yapmanız gerekmektedir.

Aylık İşgücü Çizelgesini ne zaman vermeliyiz?

Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.” Kurumumuz görevleri arasında yer almaktadır.

4904 sayılı kanunun 21 inci maddesine göre ise “Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.”

Bu madde gereğince Kurumumuz uygulamasında; işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerini (her ay olmak üzere) takip eden ayın sonuna kadar Kurumumuz internet sitesine girmeleri gerekmektedir.

 

 

 

    İşyeri Numarası:                                                           Ay:                                                   Yıl:                                  
İşyerinin Unvanı/Adı Soyadı:

Faaliyet Alanı:

Merkez:            Şube:

Adres:

Telefon:                                                                          Faks:

E-Mail Adresi :                                                             İnternet Adresi :

Geçen Ay Sonu İtibarıyla Çalışanlar Ay İçinde İşe Alınanlar Ay İçinde İşten Ayrılanlar Ay Sonu

İtibarıyla Çalışanlar

E K T E K T E K T E K T
Belirsiz Süreli İş Sözleş. Göre Çalışan Sayısı *  

 

Belirli Süreli İş Sözleş. Göre Çalışan Sayısı *  

 

Kısmi Zamanlı İş Sözleş. Göre Çalışan Sayısı**
Çalışan Özürlü

Sayısı

Çalışan Eski Hükümlü

Sayısı

Terörle Mücadele Kanun Kapsamında Çalışan Sayısı***
Ay Sonu İtibarıyla Çalışanlardan
Varsa Kısmi Zamanlı Çalışanlar Varsa Yer Altı / Sualtı İşlerinde Çalışanlar Özel güvenlik şirketlerinde bilfiil özel güvenlik olarak çalışanlar
Kısmi Zamanlı İş Sözleşmesine Göre Çalışanların Tamamının Aylık Çalışma Saatleri Toplamı**** Erkek Kadın Tpl. Erkek Kadın Tpl.
Normal Özürlü E.Hükümlü
 
NOT:  1- Geçen ay sonu itibarıyla çalışanlar,  ay içinde  işe alınanlar, ay içinde işten ayrılanlar ve ay sonu itibarıyla çalışanlar sütunlarında Belirsiz, Belirli ve Kısmi Zamanlı İş Sözleşmelerine göre  yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar da dahil edilerek gösterilecektir.

2- Yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar, Kurumca özürlü kontenjan hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Ayrıca, özürlüler yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılmayacaktır.

(*) Özürlü, eski hükümlü ve terörden etkilenenler olarak çalışanların dışındakileri belirtiniz.

(**) Varsa Kısmi Zamanlı İş Sözleşmesine göre çalışanları belirtiniz.

(***) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalışılan şehit ve çalışamayacak derecede malul olanların yakınları ile çalışabilecek durumdaki malulleri belirtiniz.

(****) Kısmi zamanlı çalışanların olması halinde, bunların tamamının ay içindeki çalışma saatleri toplamını belirtiniz.

 

Diğer sayfaya devam ediniz…

(Sayfa 2/2)

 

Aylık İşgücü Çizelgesi (İşgücünün Mesleklere Göre Dağılımı)
Sıra No Meslek Kategorisi Meslek Bilgileri Çalışan Sayısı
Erkek Kadın

 

 

Not: İşyeri Aylık İşgücü Çizelgesini (her iki sayfayı), takip eden ayın sonuna kadar işyerinin bulunduğu İŞKUR İl/Şube Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir