SGK İşveren Rehberi

SGK prim borçlarından mahsup edilmesi gereken asgari ücret destekleri ile ilgili tereddütlerin çözümü

SGK, prim borçlarını ertelemişti. Bu konuda bazı tereddütler oluştu. Bu tereddütler; erteleme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve 2017/11. aydan hak kazanılmış olmakla birlikte 2016/12. ayın sigorta prim borçlarından mahsup edilmesi gereken asgari ücret destekleri ile ilgili.

SGK, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne  ulaşan bilgilerden erteleme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve 2017/11. aydan hak kazanılmış olmakla birlikte 2016/12. ayın sigorta prim borçlarından mahsup edilmesi gereken asgari ücret destekleri ile ilgili tereddütler yaşandığı anlaşıldığından, konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Özel sektör işverenlerimizin, 2016/12. ayına ilişkin sigorta prim borçları, 5510 s. Kanunun geçici 28. m.inde yer alan şartlar dahilinde müzce merkezden otomatik olarak ertelenmiştir.

Özel sektör işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçları, 5510/geçici 28. maddede yer alan şartlar dahilinde 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiş olup, ertelenmiş olan tutarlar müfredat kartına 2017/09 dönemi olarak yansıtılmıştır.

Erteleme işlemi yalnızca sigorta prim borçlarına münhasıran yapıldığından işsizlik sigortası prim borçları ile damga vergisi borçları ertelenmemiştir. Geçici 28. madde uyarınca ertelenecek olan sigorta prim tutarı asgari ücret hesabında esas alınan gün sayısı dikkate alınarak belirlendiğinden, bazı işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçlarının tamamı, bazı işverenlerimizin bir kısmı ertelenmiş; asgari ücret desteğine hak kazanamamış olan işverenlerimiz için ise erteleme işlemi yapılmamıştır. Ayrıca ertelenmiş olan tutarların e-Bildirge ekranlarında mevcut “İşveren Borç Görüntüleme (Geçmiş Dönem, Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri)”  seçeneğinde gösterimi de sağlanmıştır.

Erteleme işlemleri sırasında;

1- 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 2017/9. ay olarak yansıtılmış) sigorta prim borcu düşülmüştür.

2- 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borcundan ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra artan bir sigorta prim borcu kalmış ise,  bu borçlar da asgari ücret desteğinden mahsup edilmiştir.

3- Bu şekilde yapılan mahsup işlemlerinin ardından varsa bakiye sigorta prim borcuna işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borcu ilave edilerek, 31/01/2017 tarihine kadar ödenmek üzere toplam borç banka ekranlarına yansıtılmıştır.

4- İşverenlerimizin 2016/12. aya mahsup edilmemiş olan asgari ücret destek tutarları ise sırasıyla 2017/01 ve sonraki ayların sigorta prim borçlarından mahsup edilecektir.

Konuyla ilgili yapılan hesaplama işlemi aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

Örnek 1- 2016/12.aya ilişkin prim teşvikleri düşüldükten sonra kalan borç miktarı

Sigorta primi borç tutarı   : 6.225,92 TL

İşsizlik sigortası primi         : 633,15 TL

Damga vergisi borç tutarı : 25,30 TL olan işverenin;

Ertelenen sigorta primi: 6.210,00 TL

Asgari ücret destek tutarı: 999,00 TL olduğu varsayıldığında;

1-Öncelikle ertelenen tutar, sigorta prim borcundan düşülmüştür.

6.225,92 – 6.210,00 = 15,92 TL kalan sigorta prim borcu.

2-15,92 TL tutarındaki sigorta prim borcu 999,00 TL asgari ücret desteğinden mahsup edilmiştir.

3- İşverenin 31/01/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken başkaca sigorta prim borcu kalmadığından banka ekranına sadece

İşsizlik sigortası primi         : 633,15 TL

Damga vergisi borç tutarı  :   25,30 TL  olmak üzere toplam 658,45 TL borç yansıtılmıştır.

4- İşverenin 999,00 – 15,92 = 983,08 TL tutarındaki bakiye asgari ücret desteği 2017/Ocak ayına ilişkin sigorta prim borcundan başlanılarak takip eden aylardaki sigorta prim borçlarına otomatik olarak mahsup edilecektir.

5- 6.210,00 TL tutarındaki sigorta prim borcu 31/10/2017 tarihine kadar ödenmek üzere 2017/9. ay prim borcu olarak müfredat kartında tahakkuk oluşturulmuştur.

Örnek 2-2016/12.aya ilişkin prim teşvikleri düşüldükten sonra kalan borç miktarı

Sigorta prim borcu                :   234.438,82 TL

İşsizlik sigortası prim borcu :     23.558,25 TL

Damga vergisi                        :           101,20 TL olan işverenin;

Ertelenen sigorta primi        :      10.432,80 TL

Asgari ücret destek tutarı    :      10.885,77 TL olduğu varsayıldığında,

1-  Öncelikle ertelenen tutar, sigorta prim borcundan düşülmüştür.

234.438,82  – 10.432,80 = 224.006,02 TL kalan sigorta prim borcu.

2- 224.006,02 TL tutarındaki kalan sigorta prim borcundan  10.885,77 TL tutarındaki asgari ücret desteği düşülmüştür.

224.006,02 – 10.885,77        : 213.120,25 TL bakiye sigorta prim borcu.

3- 31/01/2017 tarihine kadar ödenmek üzere banka ekranına sadece;

Kalan sigorta prim borcu    :      213.120,25 TL

İşsizlik sigortası prim borcu:         23.558,25 TL

Damga vergisi                       :               101,20 TL Olmak üzere toplam 236.779,70 TL borç olarak yansıtılmıştır.

10.432,80 TL tutarındaki sigorta prim borcu 31/10/2017 tarihine kadar ödenmek üzere 2017/09. ay prim borcu olarak müfredat kartında tahakkuk oluşturulmuştur.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir