SGK İşveren Rehberi

SGK, bu işveren ve işçilerinden daha fazla prim alacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca milli seviyede tek asgari ücret uygulanmasına karar verilmiş olup alınan karara istinaden; – 1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 54,90 (ellidört lira doksan kuruş) Türk Lirası, olarak tespit edilmiştir.

Buna gre 01.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında SGK’nın sigorta primine esas kazancı

Günlük kazanç alt sınırı          :            54,90 TL,

Aylık kazanç alt sınırı             :       1.647,00 TL,

Günlük kazanç üst sınırı         :          356,85 TL,

Aylık kazanç üst sınırı            :     10.705,50 TL,dir.

Halen TBMM’de görüşülmekte olan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile SGK, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi, öngörülmektedir.

Halen maaşı ne kadar yüksek  olursa olsun bir 4/a sigortalısının maaşının sadece 10.705,50 TL’lik kısmından prim kesilirken  12.352,50 TL’lik kısmından prim kesilecektir. Buna göre; (teşvikler hariç)  örneğin 12.500 TL veya daha üzeri yüksek maaşla  bir işçi çalıştıran işverenden (işçi payı dahil) maxmum:3.693,297 TL prim alınırken  yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 4.262,00 TL prim alınacaktır.

(c)İsa KARAKAŞ Sosyal Güvenlik, İş Hukuku ve İş Güvenliği BaşUzmanı

İSA KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik, İş Hukuku ve İş Güvenliği BaşUzmanı

50’yi (ELLİ) aşkın Kitap Yazarı,

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi

40’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Gazeteci/ Yazar

www-isakarakas-com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.