Genel

Hükümet sosyal güvenlikte neleri değiştirecek

Binali YILDIRIM Başbakanlığındaki Hükûmet döneminde sosyal güvenlikte neler değişecek?

Bu Hükûmet döneminde tüm vatandaşlarımızı sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamına alırken, aynı zamanda sürdürülebilir ve etkin çalışan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyoruz.
Sosyal güvenlik sistemimizi geliştirirken, çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir denge oluşturulması temel ilkemizdir.
Önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik alanında sağladığımız ilerlemeleri devam ettirecek, dünyada değişen şartlar ve gelişenstandartları da yakından takip ederek sistemimizi gözden geçireceğiz.
Sosyal güvenlik sistemimizin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla tedbirler almaya devam edeceğiz.
Emeklilik hizmetlerini etkinleştireceğiz.Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemelerini gözden geçiriyoruz,sistemin etkinliği ve verimliliğini artıracağız.
Toplum yararına çalışma programlarımızda, ailesinde çalışanolmayanlara öncelik vereceğiz. Bu programlara “mesleki eğitim” boyutunu katacağız.
TOKİ eliyle emeklileri uygun koşullarla konut sahibi yapacağız.
Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım hakkı elde etmiş sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyon ve provizyon sistemine dâhil edilmesini sağlayacağız.
Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele ederek kayıtlı çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz. Prim yapılandırmalarını ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulamayacağız.
Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarakilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getireceğiz.

Özellikle hastave işlemin takibinin yapılması, suistimallerin önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara hız
kazandıracağız.
Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizdeki tasarruf eğilimini de güçlendireceğini öngördüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını destekleyeceğiz.
Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artıracak ve farkındalıkoluşturacağız. Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artıracağız.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir