SGK İşveren Rehberi

SGK hangi şartlarla prim borçlarını erteleyecek

I.YASAL DAYANAK: T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edildi. Bu kanuna göre aşağıdaki şartlarla prim borç ertelemesi yapılacaktır

II.Ertelemeye esas tutarın Hesabı:

Ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının X ( 60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5)   günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

Erteleme kapsamına giren aylarda  ödenecek olan  sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70TL ile çarpımı sonucu bulunacak  tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

III.ERTELEMEYE İLİŞKİN ÖZELİKLİ DURUMLAR

  • Ertelemesi yapılan sigorta prim tutarının tahakkuk fişinde gösterilmesi mümkün olmadığından sigorta primin ödemesi için bankaya gidildiğinde ertelenen kısım hariç varsa ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası primi ve damga vergisi tutarı ödenecektir.
  • Erteleme kapsamındaki prim borçlarının vadesinden önce ödenmek istenilmesi halinde işverenin bağlı bulunduğu üniteye  müracaat etmesi üzerine ilgili ünitece ertelenen borcunun ödenebilmesi hususunda programlarda gerekli değişiklik yapılarak ertelenen borcun vadesi gelmeden ödenmesi sağlanacaktır.
  •  Öte yandan erteleme kapsamına giren aylar itibariyle ihale konusu veya özel nitelikteki inşaatını bitiren işverenlerin,  asgari işçilik konusunda yapılacak olan araştırma veya  inceleme sonucunda tespit edilen ve erteleme kapsamındaki aya mal edilen fark işçilik borcunun,  herhangi bir sigortalının çalışmasına dayanmadığı dikkate alınarak,  ertelenen prim borcunun kapsamına dahil edilmemesi gerekmektedir.(C)WWW.isakarakas.com
     İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi
 A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI
Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)
23 yıldan beri sosyal güvenlik meşalesini taşıyor ve uyguluyoruz
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir