SGK İşveren Rehberi

Bağ-Kur primleri zamlandı

2022/Ocak ayından itibaren Bağ-Kur primleri zamlandı. 2021 yılında teşviksiz 4/b primleri: 1234,25 TL, teşvik indirimli  4/b primleri: 1055,36 TL idi. 2022 ocak ayından itibaren esnaf-sanatkar, şirket ortağı ve diğer işyeri sahibi Bağ-Kur’lular artık her ay (5.004 x %34,5) 1.726,38 TL 4/1-b primi ödemek zorundadır. Prim borcunu düzenli eksiksiz yatıranlara ise %5 indirim yapılacaktır.

SGK İşveren Rehberi

İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1 Olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için bazı çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan  biri de; “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’nin 4’üncü Mükerrer sayısında yayımlandı. Aile Çalışma […]

Genel

SGK primini ertelemek istemiyorum sorusunun cevabı

SGK primini ertelemek istemiyorum sorusunun cevabı SGK’dan geldi. 6770 s. Kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 . madde ile 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında asgari ücret desteğine müstahak olanların, Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate […]

SGK İşveren Rehberi

SGK hangi şartlarla prim borçlarını erteleyecek

I.YASAL DAYANAK: T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edildi. Bu kanuna göre aşağıdaki şartlarla prim borç ertelemesi yapılacaktır II.Ertelemeye esas tutarın Hesabı: Ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının X ( 60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5)   günlük 20,70 […]

Genel SGK İşveren Rehberi

SGK bu işverenlerin prim borçlarını erteleyecek

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edildi. Bu kanuna göre; 4/1-a (SSK) kapsamında  sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı  ile  2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için  özel sektör işverenlerinin  SGK PRİM borçları  belirli şartların varlığı halinde ertelenecektir. 5510 s. Kanun maddesi özel sektör […]