SGK İşveren Rehberi

SGK borcu tecil ve taksitlendirme başvuru işlemleri

Başvuru şekli ve kapsamı:6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,  SGK tarafından örneği hazırlanan  başvuru belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmaları gerekir.

Borçlunun bu kapsamda birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvurular işyerlerinin/sigortalıların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere ayrı ayrı yapılır.

Kapsama giren borç türlerinin tamamı için tecil talebinde bulunulması gerekir.

Asıl Kurum borçlusu (gerçek veya tüzel kişi) dışında kalan kefiller, şirket ortakları, üst düzey yöneticiler, şirket müdürleri, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ve kanuni temsilciler gibi Kurum borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar için madde hükmünden yararlanamayacaktır.

Örnek-16: Borçlu B-B Tic. Ltd. Şti. ortaklarından R.S. 21.11.2019 tarihinde 2019/01-02-03-04-05-06-07 aylarına ilişkin sosyal sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinden kaynaklanan borçlarından dolayı kendi hissesine düşen kısmının sadece sosyal sigorta primleri için 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmuştur. Asıl Kurum borçlusu şirket tüzel kişiliği olduğundan dolayı şirket ortağı kendi hissesine düşen borç için başvuruda bulunamayacaktır. Diğer taraftan asıl borçlu olan şirket tüzel kişiliği adına başvurulması halinde ise borcun tamamı için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Üniteler tarafından, gerek menkul gerekse gayrimenkul malların satış ilanına kadar, borçlu tarafından yapılan 48/A maddesi kapsamındaki tecil ve taksitlendirme talepleri değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir