SGK Emeklilik

Emekli gelir ve aylık artışları

 SGK   Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmektedir.

Aynı Kanunda  SSK (4/1-a) ve  Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlara ve bunların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler de aynı şekilde   artırılması öngörülmektedir

Bu hükümlere göre, gerek 506, 2925, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereği, gerekse Kanun gereği bağlanmış ve bağlanacak aylıklar 2008/Ekim ay başından itibaren 55 inci maddeye göre artırılacaktır. Ancak bazı dönemlerde 55 inci maddede belirtilen kuralın dışında da artış yapılmıştır.

2008/Ekim ay başından itibaren ilk defa 4/1-(c) kapsamında sigortalılar için 6289 sayılı Kanunla değişik 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca 1/1/2012 tarihinden itibaren bağlanan yaşlılık, malullük veya ölüm aylıklarında yapılacak artışlar hakkında Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmayacaktır. Bu kapsamda bağlanan yaşlılık, malullük veya ölüm aylıklarında yapılacak toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarındaki artış dikkate alınarak artırılır.

Gerek mülga Kanun hükümlerine göre bağlanan gelir/aylıkların gerekse Kanuna göre bağlanacak gelir/aylık artış oranları (Ek-42)’deki tabloda yer almaktadır.

EK-42: GELİR/AYLIK ARTIŞ ORANLARI (2008 VE SONRASI)
Yıl Ay Artış Oranı Ek ödeme Matrahı
2008 Ocak 2,00% 464,11 üzeri %4, 464,11 ve altı %5
Temmuz 7,20% 471,84 üzeri %4, 471,84 ve altı %5
2009 Ocak 3,84% 501,81 üzeri %4, 501,81 ve altı %5
Temmuz 1,83% 524,01 üzeri %4, 524,01 ve altı %5
 

 

2010

 

Ocak

1298,70 (dahil) TL ve daha az

olanlara 60 tl

 

537,72 üzeri %4, 537,72 ve altı %5

1298,71 ve üzerinde olanlar

%4,62

Temmuz 3,59% 557,04 üzeri %4, 557,04 ve altı %5
 

 

2011

 

Ocak

1500,00 (dahil) TL ve daha az

olanlara 60 tl

 

 

580,55 üzeri %4, 580,55 ve altı %5

1500, 01TL ve üzerinde

olanlara %4

Temmuz 4% 604,03 üzeri %4, 604,03 ve altı %5
2012 Ocak 6,79% 645,57 üzeri %4, 645,57 ve altı % 5
Temmuz 1,95% 671,40 üzeri %4, 671,40 ve altı % 5
2013 Ocak 4,14% 692,48 üzeri %4, 692,48 ve altı % 5
Temmuz 4% 720,19 üzeri %4, 720,19 ve altı % 5
2014 Ocak 3,27% 722,13 üzeri %4, 722,13 ve altı % 5
Temmuz 5,70% 722,13 üzeri %4, 722,13 ve altı % 5
 

 

2015

Ocak 2,33% 743,79 üzeri %4, 743,79 ve altı % 5
Temmuz 4,76% 779,20 üzeri %4, 779,20 ve altı % 5
Artırılan gelir ve aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla; 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL

tutarında, 1.000 TL’nin üstünde olanlar da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır.

 

 

2016

 

Ocak

3,86%

Artırılan aylığa 100 tl eklenir, gelire 100 tl sid oranında

eklenir

 

832,96 üzeri %4, 832,96 ve altı % 5

Temmuz 3,63% 874,62 üzeri %4, 874,62 ve altı %5
2017 Ocak 4,73% 900,86 üzeri % 4, 900,86 ve altı % 5
Temmuz 5,89% 963,21 üzeri %4, 963,21 ve altı % 5
2018 Ocak 5,69% 1018,02 üzeri %4,1018,02 ve altı % 5
2018 Temmuz 9,17% 1106,08 üzeri %4,1106,08 ve altı % 5

2019/Ocak ayı artışları henüz açıklanmadı.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir