SGK İşveren Rehberi

SGK açısından işverenlik ve türevleri

SGK açısından İşveren; 5510 s. Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.
 SGK açısından İşveren Vekili
İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekilidir.
İşveren vekili sayılmak için işin veya görülen hizmetin bütününü yönetmek ve işveren ad ve hesabına hareket emek unsurlarının birleşmesi gerekir. Bu durumda işin bütününü yönetmek koşulu gerektiğinden uygulamada bir fabrikanın genel müdürü işveren vekili sayılırken aynı fabrikanın pazarlama, insan kaynakları, üretim müdürleri işveren vekili sayılmayacaktır.
SGK açısından Alt  İşveren/Taşeron/Aracı: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi alt işverendir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işverenin, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olacaklardır.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için;
  • İşyerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı, işyerinde iş sahibinin de işçi çalıştırıyor olması,
  • Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması, işin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi,
  • Alt işverenin işyerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alması, şartlarının aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir.

SGK açısından İşyeri: Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.  İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarda işyerinden sayılmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir