SGK İşveren Rehberi

Panik yok SGK’nın bu belgelerini verme süresi daha dolmadı

SGK MALİ TATİL UYGULAMASI GEREĞİNCE;

  • 01 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7. gün sonu olan 27 Temmuz(dahil) kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu,
  • yine 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş olması halinde

Yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir.

Diğer taraftan, 30/06/2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde, Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar ve bu ayın 20 ‘sinde (yirmisi dahil) sona erer.

Hükmü yer almaktadır.

Bu bakımdan, 2018 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2018) Cumartesi gününe rastladığından, 2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.

Buna bağlı olarak, yasal ödeme süresi 2 Temmuz 2018 (30 Haziran 2018 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2018 Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde ve diğer yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik  yapılmadı.

Ancak son günü 23 Temmuz 2018 gününe denk gelen özel sektör işyerlerinin  aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi mali tatil uygulaması nedeniyle 25 Temmuz 2018 tarihi olacaktır. Bu nedenle panik yok özel sektör işyerleri aylık prim ve hizmet belgesini 25 Temmuz 2018 tarihine kadar vermeleri durumunda yasal sürede vermiş sayılacaktır.

Resmi işyeri işverenlerince, 15/5/2018-14/6/2018 dönemine ait prim tutarlarının, en geç 16/7/2018 tarihine kadar ödemesi gerekmekte ise de, 16/7/2018 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 27/7/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir