Çalışan SGK İşveren Rehberi

Onlar da artık SSK’lı (4/a’lı)

I. GİRİŞ: 29/4/2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 5510 sayılı Kanuna ek 15 inci madde ilave edilmiş olup yapılan düzenleme ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamındaki güvenlik korucuları 29/4/2017 tarihinden itibaren 4/1-a  kapsamında sigortalı sayıldı.

II.YENİ UYGULAMA:

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 15 inci maddenin birinci fıkrasında; “442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.” İkinci fıkrasında ise; “Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili valiliklerce verilir. Bunların prime esas günlük kazançları bu Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırıdır. İlgili primlerin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.” Hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi gereğince güvenlik korucuları uzun vade ve genel sağlık sigortasına tabi olup % 20 uzun vade ve % 12,5 genel sağlık sigortası olmak üzere % 32,5 oranında primin işçi ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden ödenecektir.

Bu bağlamda, söz konusu sigortalıların bildirimlerinin yapılabilmesi amacıyla e-bildirgeye aşağıdaki 51 nolu belge türün eklenmiş olup, söz konusu belge türünün seçilebilmesi için işyerlerinin “1” mahiyet koduyla tescil edilmiş ve “Güvenlik Korucusu İşyerleri” olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

Söz konusu belge türünden bildirim yapacak işverenlerimizin gerekli kodlamanın yapılabilmesi amacıyla işyerlerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

III.PRİMLER VE BELGE TÜRÜ

51 NOLU BELGE: 5510 SAYILI KANUNUN EK 15 . M. KAPSAMINDAKİ GÜVENLİK KORUCULARI

(GÜVENLİK KORUCUSU İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) Seçilebilecek Kanun Numarası Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları Sigortalı Hissesi (%)-

İşveren Hissesi (%) 20

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi – 20

İşveren  Genel Sağlık Sigortası Primi Hisesesi (%) – 12,5

Sigortalı GSS Hisesi:-

Toplam Hisse (%)  32,5

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir