sgk-prim-odeme-tarihi
SGK İşveren Rehberi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin sorunlara SGK çözümü

I.GİRİŞ: Gelir İdaresi Başkanlığından muhtelif tarihlerde alınan yazılarda; sistemsel sorunlar ve vergi dairelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2020/Temmuz ayı beyannamesinin verilemediği ancak mükelleflere kusur izafe edilemeyeceği düşünüldüğü belirtilerek bu kapsama giren mükelleflere ilişkin durumun değerlendirilmesi için mükelleflerin listesi tarafımıza iletilmiş ve bu kapsamda listede yer alan mükelleflerin listede yer alan beyannamenin vergi kesintilerine ilişkin kısmının onaylanma sürelerine bakılarak söz konusu listede yer alan işverenlerin Kurumumuza yaptıkları bildirimin de beyannamenin vergi kesintilerine ilişkin kısmının onaylandığı tarih ve öncesi olması halinde beyannamenin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetleri bilgileri kısmının yasal süresi içerisinde verilmiş olduğu kabul edilmiş ve bu kapsamdaki işverenlere ait beyannamelerin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetleri bilgileri kısmının verilme süresi ile ödeme süresi 18/12/2020 tarihi olarak sisteme tanımlanmıştır.

II.YAPILACAK İŞLEMLER:

Bu kapsamda. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından sisteme gerekli tanımlama işlemi yapılan yazı ekindeki listede yer alan işverenlerle irtibata geçilmek suretiyle;

  • -Beyannamelerin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetleri bilgileri kısmının verilme süresi ile ödeme süresinin 18/12/2020 tarihi olarak güncellendiği,
  • -Ünite tarafından onaylama işlemi yapılmamış beyannamelerin ünite tarafından reddedilmesi ve işverenlere A tahakkuk nedeni seçilerek beyannamenin teşvikli olarak 18/12/2020 tarihine kadar verilebileceği,
  • -Ünite tarafından onaylama işlemi yapılan beyannameler için D tahakkuk nedeni seçilerek 18/12/2020 tarihine teşvikli belge verilebileceği,
  • -Hiç beyanname gönderemeyen işverenlere 18/12/2020 tarihine A tahakkuk nedeni seçilerek beyannamenin verilebileceği,

yönünde bilgi verilmesi gerekmektedir.

Beyannamenin yukarıda açıklanan şekilde 18/12/2020 tarihine kadar gerek A tahakkuk nedeni seçilerek gerekse D tahakkuk nedeni seçilerek verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş olduğu kabul edilerek idari para cezası uygulanmaması, 18/12/2020 tarihine kadar primlerin ödenmesi halinde ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması gerekmektedir.

Bu bakımdan,

-İdari para cezası uygulanmamış İşverenler bakımından idari para cezalarının tebliğ işlemlerinin yapılmaması,

-İdari para cezası uygulanmamış işverenler bakımından uygulanmış olan idari para cezalarının ünite itiraz komisyonu kararıyla kaldırılması,

Ünite itiraz komisyonu kararıyla kaldırılan idari para cezalarının Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından silinebilmesi için kaldırılan idari para cezalarının Başkanlığımıza bildirilmesi,

– Primlerin ödenmiş olması halinde uygulanan gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinmesi, Gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir