SGK İşveren Rehberi

Muhtasar prim hizmet beyannamesinde kapsam genişliyor

21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinde;

  •  Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.
  •  Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
  •  Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

Denilmektedir.

Buna göre, 1/6/2017 tarihinden beri Kırşehir ilindeki işverenler için getirilen “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler için de geçilecek olup söz konusu uygulama 1/7/2018 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de işletime alınacaktır.

Diğer taraftan, resmi işyeri işverenlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndermelerine yönelik hazırlıklar devam etmekte olup 1/1/2018 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilecek il ve ilçelerde uygulama şimdilik özel sektör işverenleri yönüyle yapılacak, resmi işyeri işverenleri ikinci bir duyuruya kadar e-bildirge sistemiyle aylık prim ve hizmet belgesi vermeye devam edeceklerdir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir