SGK İşveren Rehberi

İşte 2022 Temmuzdan itibaren uygulanacak asgari ücretin neti brütü

Son zamanlarda gittikçe daha da  artan yüksek   enflasyon oranları ile döviz kurları gölgesinde milyonlarca çalışanın beklediği  2022  yılı Temmuz ayından itibaren  uygulanacak olan  asgari ücret resmen açıklandı.

Yasa gereği asgari ücretin işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerekmektedir.

  1. 2022/ Ocak ayından itibaren uygulanmakta olaN  asgari ücretin neti,brütü ve işverene maliyeti: 

ASGARİ ÜCRETİN HESABI

Asgari Ücret 5.004,00
SGK Primi% 14 700,56
İşsizlik Sig. Primi % 1 50,04
Kesintiler Toplamı 750,60
Net Asgari Ücret 4.253,40

İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret 5.004,00
SGK Primi% 15.5 (İşveren Payı) 775,62
İşveren İşsizlik Sigorta Primi % 2 100,08
İşverene Toplam Maliyet 5.879,70

 

Yukarıdaki hesaplamada %20,5 olan işveren SGK uzun vadeli sigorta kolları priminden %5 oranındaki SGK teşviki düşürülerek hesaplama yapmıştır. Dolayısıyla kaçak ya da sahte sigortalı çalıştıran veya SGK prim borcunu ödemeyen işverenlerin maliyeti %5 daha fazla olacaktır.

2)2022/Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret:

**%30  oranında artış yapıldı.

***Asgari ücret yine vergiden muaf tutuldu.

*****Net asgari ücret  4.253 TL’den  5500 TL’ye yükseltildi.

SGK İŞÇİ PRİMİ (%14)    :905,94 TL

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ PAYI (%1)    :64,71 TL

GV:-

BRÜTÜ:6.471,00 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 7.603,43 TL

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01/07/2022 – 31/12/2022

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 6.471,00 TL
SGK PRİMİ% 14 905,94
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 64,71
KESİNTİLER TOPLAMI 970,65
NET ASGARİ ÜCRET 5.500,35

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 6.471,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1003,01
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 129,42
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 7.603,43

 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir