is-kazası-bildirim-formu
Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

Güncel eksik gün kodları

SGK 5510 sayılı Kanunun 4 ve 5. fıkralarında: “ Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilir. Belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin verileceği kurum ile diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.”

          Hükümleri amirdir. Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.

Güncel  Eksik Gün Kodları:

01- İstirahat
13- Diğer Nedenler
03- Disiplin cezası
15- Devamsızlık
04- Gözaltına alınma
16- Fesih tarihinde çalışmamış
05- Tutukluluk
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
06- Kısmi istihdam
18- Kısa çalışma ödeneği
07- Puantaj kayıtları
19- Ücretsiz doğum izni
08- Grev
20- Ücretsiz yol izni
09- Lokavt
21- Diğer ücretsiz izin
10- Genel hayatı etkileyen olaylar
22- 5434 SK ek 76, gm 192
11- Doğal afet
23- Yarım Çalışma
12- Birden fazla
24-Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir