SGK İşveren Rehberi

Ev hizmetlerinde işçi çalıştırmanın SGK prim maliyeti arttı

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemelerin maliyeti arttı.
a) 10 gün ve üzerinde ev hizmetinde çalıştırılanlar için ödenecek prim maliyeti
a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50. ve geçici 10. maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),
1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 85,28 x 10 x % 37,5 = 319,80 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 85,28 x 30 x % 37,5 = 959,40 TL
1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 639,60 x 10 x % 37,5 = 2.398,50 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 639,60 x 30 x % 37,5 = 7.195,50 TL
a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil
1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 85,28 x 10 x % 32 = 272,90 TL (*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 85,28 x 30 x % 32 = 818,69 TL (*)
1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 639,60 x 10 x % 32 = 2.046,72 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 639,60 x 30 x % 32 = 6.140,16 TL

b) 10 günden az  ev hizmetinde çalıştırılanlar için ödenecek prim maliyetier
b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,
1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 85,28 x % 2 = 1,71 TL
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,71 x 9 = 15,39 TL
b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,
1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
85,28 x 30 x % 32,5 = 831,48 TL oldu.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir