SGK Emeklilik

Emeklilik maaşı için nasıl başvuruda bulunulur

Sigortalılara Emeklilik (yaşlılık)  sigortasından aylık bağlanabilmesi için;

  • 4/1-(a) sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra,
  • 4/1-(b) sigortalıları için , 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında 01/03/2016 tarihinden önce tahsis talebinde bulunan sigortalılardan 4/1-(b) kapsamında sigortalılığa esas faaliyeti bulunanlara aylık bağlanabilmesi için sigortalılığa esas faaliyetinin sona erdirdiğini beyan etmesi gerekmekte iken, anılan tarihten itibaren tahsis talebinde bulunan sigortalılar için “sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceği”ni beyan etme şartı aranmaksızın,

Kendisinin veya varsa vekilinin veyahut vasisinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi  ile Kurumun ilgili ünitesine başvurması veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunulması gerekmektedir.

4/1-(c) bendi kapsamında çalışmakta olanların görev yapmakta oldukları kuruma, sigortalılıkları sona ermiş olanların kendisinin veya varsa vekilinin veyahut vasisinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (Ek-2) ile veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunulması gerekmektedir.

4/1-(a) sigortalılarından ilgili döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz Kuruma verilmemiş olanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi beklenecek ve işveren tarafından bu belge Kuruma e-sigorta yoluyla gönderildikten sonra aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanların Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili biriminden alacakları vergi indirim belgesini Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine eklemeleri gerekmektedir.

Sigortalıların malullük aylığı bağlanması talebinde bulunduğu tarihte yaşlılık sigortasından da aylığa hak kazanma koşullarını yerine getirmesi halinde (belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılma ve Kurumdan yazılı istekte bulunma gibi), Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigortalılardan yeni bir talep alınmaksızın malullük aylığı bağlanmasına ilişkin talepleri aynı zamanda yaşlılık aylığı bağlanmasına yönelik talep gibi değerlendirilecektir.

Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo ile veya Kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda, aylık bağlanması talep tarihi olarak dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

Sigortalıların aylığa hak kazandığı tarihin ayın son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, taleplerini Kuruma veremeyen sigortalıların bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilecektir.

Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihinden sonra işinden ayrılan sigortalıların talepleri de geçerli sayılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

  • Gerek yaşlılık gerekse malullük sigortasından tahsis talebinde bulunanlar için işten ayrılma koşulu aranmayacaktır.
  • Uzun vadeli sigorta kollarına isteğe bağlı olarak prim öderken tahsis talebinde bulunanların isteğe bağlı sigortalılıkları talep tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Kurumumuzdan yaşlılık aylığı veya malullük aylığı almakta iken Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlara aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.

Aylık bağlamaya yetkili sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü ayrımı gözetmeksizin sigortalı veya hak sahiplerinin gelir/aylık bağlanması talep dilekçesi Kurum kayıtlarına alınacak, akabinde öncelikle sigortalılık statüsü ve en son çalışmasının bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tespit edilecek ve aylık bağlamaya yetkili statünün farklı olduğunun ya da son çalışmanın farklı bir sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne ait olduğunun anlaşılması halinde, kendisinde geçen hizmet sürelerinin ve kazançlarının da eklenerek tahsis talebine ilişkin belgeler geciktirilmeksizin ilgili sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne veya geçici 20 nci madde sandıklarına intikal ettirilecek ve ilk başvurunun yapıldığı tarih gelir/aylık bağlanması talep tarihi olarak dikkate alınarak gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

4/1-(c) kapsamında görev yapmakta iken tahsis talebi üzerine emekliye sevk edilerek ilişiği kesilen sigortalıların, 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında aylığa hak kazandığının anlaşılması halinde, yeni bir talep aranmaksızın görevinden ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere aylık bağlanacaktır.

Ayrıca aylığı bağlayacak ünitenin tespitinde;

  • Son statü ile aylık bağlanacak statünün aynı olması halinde, son çalışmanın geçtiği

ünite,

  • Son statü ile aylık bağlanacak statünün farklı olması halinde ise aylık bağlanacak

statüde son çalışmanın geçtiği ünite, esas alınacaktır.

Örnek: 2008/Ekim ayından önce sigortalılığı başlayan ve son çalışması 4/1-(b) kapsamında Ankara’da geçen sigortalıya son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla 4/1-

(a) kapsamında hizmeti bulunması nedeniyle 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacak olup, 4/1-

  • kapsamındaki hizmetlerinin de İskenderun’da geçmesi durumunda, sigortalının yaşlılık aylığını İskenderun Sosyal Güvenlik Merkezi bağlayacaktır.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir