Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

Çırak, öğrenci, stajyer,bursiyer,kursiyer ve kısmi zamanlı çalışanların prim matrahı

Çırak ve öğrenciler için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu  uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :      42,64 TL

Aylık kazanç tutarı     : 1.279,20 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15.12.2018 – 14.1.2019 dönemi için;

2018 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 67,65 TL x %50 = 33,83 TL (*)

2019 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı : 85,28 TL x %50 = 42,64 TL

2018 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için   : 33,83 TL x 16 gün = 541,28 TL

2019 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 42,64 TL x 14 gün = 596,96 TL

15.12.2018-14.1.2019 devresi için        : 541,28 TL + 596,96 TL = 1.138,24 TL

15.1.2019 ila 14.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı :     42,64 TL

Aylık kazanç tutarı    : 1.279,20 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :        85,28 TL

Aylık kazanç tutarı     :   2.558,40 TL

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15.12.2018 – 14.1.2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2018 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

2019 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL

15.12.2018-14.1.2019 devresi için      : 1.082,40 TL + 1.193,92 TL = 2.276,32 TL

15.1.2019 ila 14.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı :        85,28 TL

Aylık kazanç tutarı     :   2.558,40 TL

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir