Pratik Bilgiler SGK Emeklilik

Bağ-kur emeklilik hesaplama

Yaşlanma ve çalışamaz duruma gelme,  çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan Bağ-Kur sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla emeklilik aylığı bağlanmaktadır.Bağ-kur emeklilik hesaplamasında belirli kriterler esas alınmaktadır.

Maaş şartları: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarlarına  Bağ-Kur emeklilik aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Bu kapsamdaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, Kurumumuza yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir. Buna göre;

 01/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına 2 tam yıl veya daha az kalan sigortalılara;

  •  Kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi,
  •  Kadın için 50, erkek için 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,
    Şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Sigortalıların 1/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına 2 yıldan daha fazla süre var ise ve 1/6/2002 tarihi itibariyle kadın 20 erkek için 25 tam yıl prim ödeme süresini dolduranlar veya doldurmalarına kalan süreye göre sigortalılara kademeli geçiş uygulanarak tabi olacakları yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.

         Bağ-Kur’lu Kadın  Bağ-Kur

Emeklilik Yaşı

              Bağ-Kur’lu  Erkek Bağ-Kur

Emeklilik Yaşı

2 tam yıl veya daha az 40 2 tam yıl veya daha az 44
3 tam yıl veya daha az 41 3 yıl 6 ay veya daha az 45
3 tam yıldan fazla,                 4 tam yıl veya daha az 42 3 yıl 6 aydan fazla,  5  tam   yıl   veya daha az 46
4 tam yıldan fazla,  5 tam yıl veya daha az 43 5 yıldan fazla,  6 yıl 6  aydan veya daha az 47
5 tam yıldan fazla,            6 tam yıl veya daha az 44 6 yıl 6 aydan fazla,  8 tam yıl veya daha az 48
6 tam yıldan fazla,            7 tam yıl veya daha az 45 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az 49
7 tam yıldan fazla,             8 tam yıl veya daha az 46 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az 50
8 tam yıldan fazla,  9 tam yıl veya daha az 47 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az 51
9 tam yıldan fazla,         10 tam yıl veya daha az 48 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az 52
10 tam yıldan fazla,      11 tam yıl veya daha az 49 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az 53
11 tam yıldan fazla,       12 tam yıl veya daha az 50 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az 54
12 tam yıldan fazla,       13 tam yıl veya daha az 51 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az 55
13 tam yıldan fazla,       14 tam yıl veya daha az 52 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az 56
14 tam yıldan fazla,       15 tam yıl veya daha az 53 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az 57
15 tam yıldan fazla,     16 tam yıl veya daha az 54 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl 58
16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl 55

Bağ-Kur emekli aylığı hesabı için bize ulaşabilirsiniz.

Bağ-kur emeklilik hesaplama, emeklilik tablosu, yaşı düştü, sgk,
emeklilik yaşı kaç

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir