Pratik Bilgiler SGK Emeklilik

Bağ-kur emeklilik hesaplama

Yaşlanma ve çalışamaz duruma gelme,  çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan Bağ-Kur sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla emeklilik aylığı bağlanmaktadır.Bağ-kur emeklilik hesaplamasında belirli kriterler esas alınmaktadır. Maaş şartları: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarlarına  Bağ-Kur emeklilik aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. […]

SGK Emeklilik

Müjde, EYT yaşa takılanların hayali gerçek olmaya başladı

Emeklilikte sonradan getirilen YAŞ engeli ile emeklilik hakları geciktirilerek mağdur edilen yüz binlerce EYT mağduru Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır alınan haklarını yasal yollardan aramaya çalışıyor. Nihayet şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük umut ışığı doğdu. TBMM’de grubu bulunan tüm muhalefet partileri bu konuda defalarca  kanun teklifi vermişti. İşte muhalefet partilerinden  biri  konu ile ilgili   yaşa […]

sgk-prim-odeme-tarihi
SGK Emeklilik

Bağ-Kur emeklilik şartları,tablosu

Bağ-Kur’luların ne zaman  emelilik  (yaşlılık) maaşı bağlanacağı  özelikle ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. Buna göre; 01/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına 2 tam yıl veya daha az kalan sigortalılara; – Kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi, – Kadın için 50, erkek için […]

SGK Emeklilik

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte emeklilikte gelinen son nokta

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE BİRLİKTE EMEKLİLİKTE GELİNEN SON DURUM  I. GİRİŞ Sosyal güvenlik toplumu oluşturan bütün bireylerin bugünlerini  etkileieği gibi yarınlarını da çok yakından ilgilendirmektedir.  Bu nedenle sosyal güvenlik ile ilgili en ufak bir yasal değişiklik halinde bile akla ilk gelen soru “emeklilik şartları zorlaşacak mı?” olmaktadır. Emeklilik şartları ile ilgili  yarım asır içerisinde çok fazla […]

SGK Emeklilik

Primi ödenmemiş işçinin sigortalı giriş bildirgesi Nasıl dikkate alınır

I. YASAL DAYANAK: Yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Yasa’nın 108.maddesinin 1. fıkrasında; ” Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihdir.” hükmü yer almaktadır. II.SİGORTALI OLMANIN ŞARTLARI Bir kimsenin sigortalı sayılabilmesi için sigortalı işe giriş […]